Planificació patrimonial

Àrea especialitzada en la planificació del teu patrimoni

 • Planificació d'estructures patrimonials.
 • Informació fiscal. 
 • Maximització de rendibilitats.

Model de gestió

 • Posem a la teva disposició una àrea especialitzada en la planificació del teu patrimoni per ajudar-te a assolir l'estructura patrimonial que millor s'adapti a les teves necessitats. A través de l'àrea de Planificació Patrimonial t'oferim les possibilitats següents:

  • Planificació d'estructures: t'ajudem a organitzar el teu patrimoni de la forma més eficient per optimitzar el tractament fiscal derivat de l'obtenció de rendes (IRPF / impost sobre societats), del manteniment del teu patrimoni (impost sobre el patrimoni) i de la transmissió d'aquest a la generació següent (impost sobre successions i donacions), sempre segons la normativa vigent en cada moment.
  • Maximització de rendibilitats: cerquem les alternatives òptimes des d'un punt de vista fiscal. 
  • Informació fiscal: informació sobre qüestions de caràcter fiscal en relació amb la gestió de tot el patrimoni, dins i fora del Grup BBVA, tant financer com no financer (immobiliari, empresarial…). Per fer-ho, utilitzem reunions ad hoc, el Butlletí Fiscal de Banca Privada de BBVA, notes informatives i esdeveniments organitzats per informar sobre qüestions juridicotributàries d'especial interès.

Empresa familiar

 • Quan el teu patrimoni inclogui accions o participacions d'empreses de caràcter familiar, t'informarem dels beneficis fiscals que pots obtenir (exempció de les accions o participacions en l'impost sobre el patrimoni i bonificació en l'impost sobre successions i donacions).

Transmissió de patrimoni

 • També podem resoldre els dubtes que puguis tenir amb les diferents formes de dur a terme la transmissió del patrimoni a la generació següent, mitjançant successió o la realització de donacions. Per fer-ho, t'informem de les possibilitats que ofereix la normativa en vigor en cada moment, distingint la que podríem considerar com la fase de preparació successòria de la fase posterior, en què es farà efectiva la transmissió del patrimoni.

  A més, disposem d'uns procediments interns especials per a la tramitació de les testamentaries dels nostres clients de Banca Privada de BBVA.