Planificació patrimonial

Nou Butlletí Fiscal Renda i Patrimoni 2023

Empresa familiar

  • Quan el teu patrimoni inclogui accions o participacions d'empreses de caràcter familiar, t'informarem dels beneficis fiscals que pots obtenir (exempció de les accions o participacions en l'impost sobre el patrimoni i bonificació en l'impost sobre successions i donacions).

Transmissió de patrimoni

  • També podem resoldre els dubtes que et puguin sorgir amb les diferents formes de dur a terme la transmissió del patrimoni a la següent generació, via successió o mitjançant la realització de donacions. Per fer-ho, t'informem de les possibilitats que ofereix la normativa en vigor en cada moment, distingint la que podríem considerar com la fase de preparació successòria de la fase posterior, en què es farà efectiva la transmissió del patrimoni.

    A més, disposem d'uns procediments interns especials per a la tramitació de les testamentaries dels nostres clients de Banca Privada de BBVA.

Tota la informació fiscal al teu abast

Consulta la informació fiscal que necessitis

Consulta l'actualitat fiscal

Coneix els nostres experts

Elena Goncer

Planificació patrimonial. Banca Privada de BBVA.

Jesús Muñoz

Planificació patrimonial. Banca Privada de BBVA.
Cal tenir en compte:

El contingut d'aquesta secció és merament informatiu i no pressuposa assessorament fiscal o jurídic.