Planificació patrimonial

Àrea especialitzada en la planificació del teu patrimoni

 • Planificació d'estructures patrimonials.
 • Informació fiscal. 
 • Maximització de rendibilitats.

Model de gestió

 • Posem a la teva disposició una àrea especialitzada en la planificació del teu patrimoni amb l'objectiu d'ajudar-te a assolir l'estructura patrimonial que millor s'adapti a les teves necessitats. A través de l'àrea de Planificació Patrimonial t'oferim les següents possibilitats:

  • Planificació d'estructures: t'ajudem a organitzar el teu patrimoni de la forma més eficient per optimitzar el tractament fiscal derivat de l'obtenció de rendes (IRPF / impost sobre societats), del manteniment del teu patrimoni (impost sobre el patrimoni) i de la transmissió del mateix a la següent generació (Impost sobre Successions i Donacions), sempre segons la normativa vigent en cada moment.
  • Maximització de rendibilitats: cerquem les alternatives òptimes des d'un punt de vista fiscal. 
  • Informació fiscal: informació sobre qüestions d'índole fiscal que se li plantegin en relació amb la gestió de tot el seu patrimoni, dins i fora del Grup BBVA, tant financer com no financer (immobiliari, empresarial…). Per fer-ho, utilitzem reunions “ad hoc ”, el Boletín Fiscal de Banca Privada de BBVA, notes informatives, així com esdeveniments organitzats per informar sobre qüestions jurídic tributàries d'especial interès.

Empresa familiar

 • Quan formin part del teu patrimoni accions o participacions d'empreses de caràcter familiar t'informem dels beneficis fiscals que pots obtenir (exempció de les accions o participacions en l'Impost sobre el patrimoni i bonificació en l'Impost sobre Successions i Donacions).

Transmissió de patrimoni

 • També podem resoldre els dubtes que puguin sorgir-te amb les diferents formes de dur a terme la transmissió del patrimoni a la següent generació, via successió o mitjançant la realització de donacions. Per fer-ho, t'informem de les possibilitats que ofereix la normativa en vigor en cada moment, distingint la que podríem denominar fase de preparació successòria de la fase posterior, en què es farà efectiva la transmissió del patrimoni.

  A més, disposem d'uns procediments interns especials per a la tramitació de les testamentaries dels nostres clients de banca privada de BBVA.