Ondare plangintza

Zure ondarearen plangintzan espezializatutako saila

 • Ondare egituren plangintza.
 • Informazio fiskala. 
 • Ahalik eta errentagarritasun handienak lortzea.

Kudeaketa-eredua

 • Zure ondarearen plangintzan espezializatutako sail bat jartzen dugu zure eskura, zeure beharretara ondoen egokitzen den ondare-egitura lortzen laguntzeko. Ondare Plangintza sailaren bidez hurrengo aukerak eskaintzen dizkizugu:

  • Egituren plangintza: zure ondarea modurik eraginkorrenean antolatzen laguntzen dizugu, errentak lortzearen (PFEZ/Sozietateen gaineko Zerga), zure ondarea mantentzearen (Ondarearen gaineko Zerga) eta ondare hori hurrengo belaunaldira eskualdatzearen (Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga) ondoriozko tratamendu fiskala optimizatzeko, betiere une bakoitzean indarrean dagoen araudiaren arabera.
  • Errentagarritasunen maximizazioa: Ikuspegi fiskaletik onenak diren alternatibak bilatzen ditugu. 
  • Informazio fiskala: BBVA Taldearen barruan eta horretatik kanpo, finantzarioa zein ez-finantzarioa (higiezinak, enpresak) izanik, ondare osoaren kudeaketarekin lotuta planteatzen zaizkion gai fiskalei buruzko informazioa. Horretarako, honako tresna hauek erabiltzen ditugu: “ad hoc” bilerak, BBVAren Banku Pribatuaren Boletín Fiscal argitalpena, informazio-oharrak eta baita interes bereziko gai juridiko eta tributarioei buruzko informazioa emateko antolatutako ekitaldiak.

Familia-enpresa

 • Familia-enpresen akzioak edo partaidetzak zure ondarearen parte direnean, lor ditzakezun zerga-onuren berri emango dizugu (Ondarearen gaineko Zergan akzioak edo partaidetzak salbuestea eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergan hobaria ematea).

Ondarea eskualdatzea

 • Ondarea hurrengo belaunaldiari eskualdatzeko moduei buruz, ondorengotza bidez edo dohaintzak eginez, sor dakizkizukeen zalantzak ere argitu ditzakegu. Horretarako, unean-unean indarrean dagoen araudiak eskaintzen dituen aukeren berri emango dizugu, ondorengotza prestatzeko fasea deituko geniokeena eta ondorengo fasea bereiziz, azken horretan gauzatuko baita ondarearen eskualdaketa.

  Gainera, barne-prozedura bereziak ditugu BBVAren Banku Pribatuko gure bezeroen testamentuak izapidetzeko.