Iragarki taula

Jardunbide Egokien Kodea argitaratu zen, ICO abal-lerroei jarraikiz, 2021eko maiatzaren 12ko Ekonomiako eta Enpresarako Laguntzako Estatuko Idazkaritzaren Ebazpenaren bidez, zeinaren bidez argitaratzen den 2021eko maiatzaren 11ko Ministro-kontseiluaren Akordioa, zeinak Jardunbide Egokien Kodea onartzen duen, ziurtatutako finantzaketa duten bezeroen birnegoziazio-esparrurako. Hura aurreikusten da martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege-Dekretuan, COVID-19aren pandemiaren aurrean enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzkoa.

Informazio gehiago duzu Jardunbide Egokien Kodean dauden neurriei buruz hurrengo dokumentuan.

Horrez gain, informazio gehiago aurki dezakezu enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurri guztiei buruz.

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, Erresuma Batua Europar Batasunetik irtetearen ondorioz (Brexit):

- Herrialde horrekin euroan jaulkitako eta jasotako transferentziek Europako Esparru Ekonomikotik kanpoko komisio berberak izango dituzte.

- Erresuma Batura igorritako SEPA zordunketek zordunaren helbidea adierazi behar dute, agintari britainiarrek ezarritako eskakizuna delako. 

SEPA zordunketen jaulkitzaileak Erresuma Batura zordunketak igortzen dituenean, "zordunaren helbidea" eremua bete behar du, bestela zordunketa atzera botako da. Beste SEPA herrialde baterako gainerako SEPA zordunketei dagokienez, eremu hori derrigorrezkoa izan gabe jarraitzen du, lehen bezala.

- Erresuma Baturako egindako transferentziek agintzailearen helbidea adierazi behar dute, bestela transferentzia ezetsi litekeelako.

Kontratuaren informazioa

Kontsultatu egun indarrean dagoen eskuordetzadun zorroak (Banku Pribatua zorroak) diskrezionalki kudeatzeko zerbitzuaren kontratua. Kontratazio prozesuan zure datuekin pertsonalizatuta sortuko dugu.

Kontsultatu ondare-zorroen kudeaketa diskrezionaleko zerbitzuaren kontratua data honetan indarrean. Kontratazio prozesuan zure datuekin pertsonalizatuta sortuko dugu.  

Kontsultatu inbertsio zorroetako kudeaketa hautazko eta banakako globalaren kontratu mota eta inbertsio gaietako aholkularitzaren kontratuaren 2/2016 bertsioa, zeinari, jakinaren gainean egon zaitezen, besteak beste MiFID II araudia indarrean sartzearen ondoriozko kontratu aldaketak gehitu dizkiogun. Bertsio horiek ez dira BBVAk egun bere bezeroekin sinatzen dituenak.

Kontsultatu inbertsio-zorroetako kudeaketa hautazko eta banakakoaren kontratu mota.

Kontsultatu inbertsio gaietako aholkularitzaren kontratua.

Interes tasak eta komisioak

Gordailu kontuetan gertatzen diren isilbideko zorpekoei eta kreditu kontuetan gertatzen diren isilbidezko gaindikinei aplikatu beharreko interes tasak eta komisioak.

Pertsona fisikoak diren bezero profil arruntekin maizenik egiten diren eragiketetan ohiko moduan praktikatutako edo eskainitako komisioen eta tasen inguruko hiruhileko informazioa.

Zerbitzu telematikoen eta Internet bidezko bankuaren baldintzak.

Oinarrizko Ordainketa Kontuak kontratatzeko eta doako kontuetarako sarbidearekin lotutako informazioa.

Kontsulta dezakezu Oinarrizko Ordainketa kontuari buruzko informazio gehiago.

Kontuen komisioen gaineko informazio dokumentuei buruzko informazioa.

Kontsulta dezakezu kontu bati lotutako zerbitzu adierazgarrienen zerrenda.

Ordainketa Kontuak Lekualdatzeko Zerbitzua.

Kontsulta dezakezu Ordainketa Kontuak Eskualdatzeko Zerbitzuari buruzko informazio gehiago.

Zoru klausulei buruzko informazioa.

Kontsulta dezakezu zoru klausulei buruzko informazio gehiago.

Informazio dokumentua martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretuari, baliabiderik gabeko zordunak babesteko premiazko neurriei buruz.

Informazio dokumentua.

Nahitaez entregatu behar den dokumentazio-aurkibidea (IDEP) etxebizitzetarako hipoteka-bermea dute maileguetarako (Andaluziako autonomia-erkidegoa).

Argibideetarako dokumentua