Taxador de cases

T'expliquem què és una taxació, per a què serveix, com està regulada, quins aspectes té en compte un taxador, etc.

En iniciar una operació de compravenda d'un habitatge, és important contractar un taxador homologat. Aquest professional s'encarregarà de dur a terme el procés conegut com a “taxació immobiliària”, pel qual es determina el valor de l'immoble en el mercat. A causa de la importància d'aquest tràmit, mai no està de més saber com treballa i en quins elements es fixarà, de manera que aquí te n'expliquem alguns detalls.

Moltes entitats bancàries faciliten als clients que volen sol·licitar una hipoteca un servei de taxació de la casa que volen comprar. No obstant això, aquest servei és només una proposta pensada per simplificar el procés al client, però que és opcional, ja que el Banc d'Espanya estipula que l'interessat a sol·licitar el servei és lliure de triar el taxador de cases que vulgui. A causa d'aquesta llibertat existent a l'hora de contractar el servei, és fonamental informar-se de la regulació al voltant de la taxació immobiliària per comptar amb un taxador professional i homologat pel Banc d'Espanya que determini el valor més just i encertat de l'habitatge.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Per a què serveix taxar una casa?

Quan sol·licitem una hipoteca a una entitat bancària, una de les coses en què es basa és en la taxació de l'immoble. Això és així perquè el preu de l'immoble derivat de la taxació és fonamental perquè el banc estableixi l'import de finançament que pot atorgar al seu client. Per tant, la taxació és imprescindible per a dues coses, fonamentalment:

En primer lloc, amb la taxació el banc s'assegura del valor real de l'habitatge en el mercat immobiliari. Això serveix a l'entitat bancària per assegurar-se, en cas d'un impagament futur de l'hipotecat, de cobrir el deute.

En segon lloc, la taxació serveix per establir l'import màxim de finançament que concedirà el banc. En general, aquest import és un 80% del valor de la taxació. Aquesta segona utilitat pot ser un inconvenient per a la persona que sol·licita la hipoteca, ja que si el valor de taxació és inferior al de compra, haurà de disposar de recursos propis per abonar la diferència que no financi el banc. Tanmateix, si aquesta situació s'aprofita bé, l'interessat a comprar la casa també la podria utilitzar per negociar amb el venedor i rebaixar el preu fins a una xifra més propera al valor estipulat pel taxador de la casa.

Per entendre millor com el banc fixa el finançament, en posarem un exemple. Suposem que el valor de venda del pis que volem adquirir és de 100.000 €, i el seu valor de taxació és de 80.000 €. Com hem dit, el banc finança normalment fins a un màxim el 80% del valor de taxació que, en aquest cas, seria el 80% de 80.000 €. És a dir, podria concedir una hipoteca per finançar 64.000 €. Per tant, l'interessat a comprar l'habitatge hauria de tenir recursos propis per sufragar els 36.000 € restants.

Com actua un taxador?

Hi ha uns passos comuns perquè la taxació estigui homologada i les entitats bancàries la considerin vàlida:

El primer pas de la taxació és facilitar els documents necessaris: escriptura de la propietat, certificació registral acreditativa de la titularitat i càrregues de l'immoble, així com la seva descripció completa, inclosos drets reals i limitacions del domini, la còpia de la nota simple registral, plànols de l'immoble, llicència d'obres i el projecte visat pel col·legi i l'ajuntament corresponent si és un edifici en construcció, projecte si es tracta d'un edifici en projecte, així com la consulta urbanística i el pla cadastral si es tracta d'un terreny edificable, i cèdula de qualificació o document administratiu en cas d'habitatges subjectes a protecció pública.

Reunits aquests papers, a continuació, el taxador procedirà de la següent manera:

 • Visitarà i inspeccionarà l'immoble. Qualsevol taxació que es faci a distància, per exemple mitjançant una taxació en línia, no té caràcter vinculant, sinó merament orientatiu.
 • Analitzarà els plans de totes les instàncies de l'habitatge, tant privades com d'ús comú.
 • Comprovarà que la finca registral que es taxarà és la correcta i inclourà aquesta comprovació en l'informe de taxació.
 • Comprovarà que no hi ha cap irregularitat urbanística que afecti l'immoble que es taxarà.
 • Adjuntarà al document de taxació hipotecària sis testimonis de taxacions reals de la mateixa zona.
Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Elements que té en compte un taxador per determinar el valor d'una casa

Les taxacions immobiliàries són un procés regulat i uniforme, independentment del taxador que el faci. Per això es pot parlar d'una sèrie d'elements i components dels habitatges que tots els professionals del sector inspeccionen per determinar el seu valor dins el mercat immobiliari:

 • L'estat de l'edifici on és la casa: si està rehabilitat o no o si ha passat la inspecció tècnica. L'aspecte exterior de la façana també influeix en la taxació final.
 • La ubicació de l'habitatge: es té en compte si està situat al centre de la ciutat, si, en cas de no estar-ho, té bona connexió amb transport públic, si és una zona residencial o empresarial, si hi ha bars, botigues, parcs, etc.
 • La superfície de la casa: quants metres quadrats té i quants d'aquests són habitables.
 • L'orientació: un pis amb moltes hores de llum natural tindrà millor valoració. Les vistes també tenen un paper important a l'hora de taxar la casa.
 • La distribució de les habitacions, perquè en una casa els metres no ho són tot: la distribució i organització de les instàncies també són fonamentals per a la taxació. Dos pisos de la mateixa mida, però un amb un passadís molt llarg i estret i un altre amb estances més àmplies tindran un valor de mercat diferent.
 • Ascensor a l'edifici: la possibilitat d'accés i de mobilitat per a persones amb algun tipus de mobilitat reduïda és un factor que augmenta el valor de la casa.

BBVA Valora i Valora View: la teva aplicació en línia

La taxació d'un habitatge és un pas important si vols embarcar-te en un procés de compravenda. Per això, bbva.es posa a la teva disposició BBVA Valora, una aplicació en línia que, per bé que només té caràcter orientatiu, serà molt útil perquè coneguis una primera valoració de l'habitatge i el barri en què es troba. A més, també podràs comparar-la amb la resta de cases en venda a la zona i començar a fer els teus càlculs de cara a la futura hipoteca.

BBVA posa a la disposició de clients i no clients l'aplicació BBVA Valora View, que servirà d'ajuda durant el procés de cerca d'habitatge. Amb aquesta pots obtenir el valor aproximat de qualsevol habitatge, simplement enfocant amb la càmera del teu telèfon mòbil. A més, amb el mapa pots valorar d'un cop d'ull si una zona està dins el teu pressupost, a més de navegar pel mapa a la recerca d'un habitatge interessant.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
 • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
 • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.