Hipoteca fixa ou variable

Principais características e diferenzas das hipotecas variables e fixas
Un préstamo hipotecario a tipo fixo (hipoteca fixa) e un préstamo hipotecario a tipo variable (hipoteca variable) diferéncianse principalmente polo tipo de xuro que se lles aplica, o que pola súa parte comporta que as entidades financeiras ofrezan diferentes condicións para cada un. Para determinar as vantaxes e inconvenientes á hora de elixir unha hipoteca fixa ou variable, convén analizar tres factores principalmente: tipo de xuro, prazo e cota.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

Tipo de xuros

Nunha hipoteca fixa aplícase o mesmo tipo de xuro durante toda a vida do préstamo. Isto fai que a cota a pagar sempre sexa a mesma, nin sobe nin baixa, polo que o cliente coñece de antemán a cota a pagar, evitando as sorpresas derivadas das subidas do euríbor (ou outro índice de referencia segundo se acorde).

Nunha hipoteca variable, o tipo de xuro está composto por un diferencial fixo máis un índice de referencia (normalmente o euríbor). Deste xeito, a cota que hai que pagar poderá subir ou baixar en función de como o faga o índice de referencia.

O máis habitual é que as entidades financeiras ofrezan as súas hipotecas fixas a un tipo de xuro superior ao que ofertan as súas hipotecas variables.

Prazo

As entidades financeiras adoitan conceder préstamos hipotecarios fixos cun prazo de devolución máis reducido.

As hipotecas variables adoitan concederse por un prazo maior.

Cota

Nunha hipoteca fixa os prazos concedidos para pagar a hipoteca adoitan ser máis curtos, polo que se limita a posibilidade de facer fronte a cotas máis reducidas. Por outra banda, unha vez fixado o prazo, a cota permanecerá invariable, nin sobe nin baixa.

Nunha hipoteca variable, adoita ofrecerse un prazo maior á hora de pagar a hipoteca, o que abre a posibilidade de facer fronte a cotas máis reducidas. Así mesmo, unha vez fixado o prazo, o importe da cota poderá sufrir variacións conforme ao índice de referencia (euríbor). O máis común é que, cada seis meses, o tipo de xuro da hipoteca se actualice tendo en conta o valor do euríbor.

Tomando como referencia o mesmo prazo de amortización, a cota mensual dunha hipoteca variable adoita ser menor que a dunha hipoteca fixa, xa que as hipotecas variables ofrécense cun tipo de xuro máis reducido.

Por exemplo, para unha hipoteca a 25 anos dunha casa nova como primeira vivenda que custa 150.000 € e pídese unha hipoteca de 100.000 € na provincia de Madrid, as cotas mensuais a marzo de 2017 serían:

  • Hipoteca fixa: 453,66 euros.
  • Hipoteca variable: 411,78 euros.

Para obter máis detalles, visita o noso simulador de hipotecas.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

A decisión

Hipoteca fixa: A opción para quen prefira ter a seguridade de pagar sempre a mesma cota mensual, e protexerse de posibles subas nos tipos de xuro do mercado. Débese valorar a capacidade de poder pagar a hipoteca nun período de tempo menor.

Hipoteca variable: A elección para aquelas persoas que queiran pagar unha cota menor, pero vinculada ás revisións que se realicen conforme o euríbor.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.