Como ter máis rendibilidade cos teus fondos de investimento

Consellos para escoller o fondo de investimento adecuado ás nosas necesidades

Os fondos de investimento son vehículos de aforro-investimento que se constitúen como entidades que se dedican ao investimento do capital dun colectivo de investidores, formando parte dos que se coñecen como institucións de investimento colectivo (IIC). Estes instrumentos de aforro gañaron moita popularidade nos anos recentes debido a vantaxes como o acceso fácil a mercados financeiros, a flexibilidade nas achegas e o rescate, a exención fiscal no traspaso entre fondos ou a ampla gama de opcións de investimento que ofrecen.

Un dos erros que frecuentemente se cometen á hora de investir en fondos de investimento é basear o criterio de selección en rendibilidades pasadas. Aínda que é certo que estas, especialmente analizadas en amplos períodos temporais, poden dar indicios sobre a calidade e a consistencia na súa xestión, en ningún caso o comportamento pasado é garantía de rendementos futuros. Non debemos, polo tanto, escoller un fondo de investimento exclusivamente con base no comportamento que tivese nun período determinado.

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Pola contra, o que si debemos coñecer ben son as distintas categorías de fondos de investimento, os activos en que invisten, e que podemos esperar en termos de rendibilidade e risco tanto no curto, medio e longo prazo. A partir de aí, o máis interesante adoita ser combinar varios deles ou escoller algún con perfil mixto. Todo dependerá do obxectivo de investimento ou fin que se propoña o cliente: preservación do investido, crecemento do capital ou xeración de rendas a partir dese investimento.

Podes encontrar fondos perfilados principalmente en tres categorías:

Fondos de perfil conservador

Con diferentes matices de risco, nesta categoría podemos encadrar fondos monetarios, fondos de renda fixa, fondos garantidos ou fondos de retorno absoluto. Estes produtos ofrecen rendibilidades moderadas cunha baixa volatilidade, é dicir, baixo risco de desviarse dunha rendibilidade media esperada. Son adecuados para aqueles investidores que dan prioridade a manter o valor do seu investimento, pero non son os máis adecuados para investir a prazos medios e longos xa que as súas baixas rendibilidades mesmo dificultan manter o valor do investimento fronte ao efecto da inflación.

Fondos de perfil decidido

Estes fondos toman posicións en activos de risco, como a bolsa, que aspiran a ofrecer rendibilidades superiores, aínda que están expostos a unha maior volatilidade nos seus resultados. Fondos de renda variable ou fondos de xestión alternativa quedarían encadrados neste grupo. Debido á volatilidade dos mercados nos que invisten, están recomendados para aforradores cun longo horizonte temporal. É nestes escenarios onde ofrecen os seus mellores resultados, pois a longo prazo son xeralmente os activos máis rendibles e os adecuados para preservar o investimento dos efectos da inflación. A curto prazo, porén, a súa evolución é máis difícil de predicir polo que a estes horizontes quedarían desaconsellados.

Fondos de perfil moderado

Un punto entre os anteriores, que teñen como principal obxectivo o equilibrio entre a estabilidade e o crecemento patrimonial, polo que asumen unha posición intermedia de risco. Son fondos mixtos que combinarán diversas porcentaxes en activos de renda fixa e de renda variable e que pola súa exposición a diversos graos de risco son recomendados para investimentos a medio e longo prazo.

Como xestionar o noso investimento en fondos

É esencial ter en conta que as posicións de investimento non son estáticas, tendo en conta que as circunstancias ás que están expostos os activos, como evolución económica, situación dos tipos de xuro ou das divisas, cambian. Polo tanto, é necesario ir adaptando as porcentaxes de exposición aos distintos mercados periodicamente para maximizar a rendibilidade e minimizar os riscos dos nosos investimentos, algo que poden facer de forma autónoma os investidores con maior nivel de coñecemento, pero que no caso do investidor xeral convén delegar nun asesor financeiro ou en fondos de investimento que fagan xestión activa para adaptarse a estes movementos, como fondos de investimento perfilados, carteiras de fondos xestionadas no marco dun contrato de xestión discrecional, ou ben, fondos de “ciclo de vida”. Estes últimos van adaptando progresivamente a súa carteira desde posicións elevadas en renda variable a outras máis conservadoras e líquidas a medida que o fondo se achega ao vencemento.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Decálogo do investimento en fondos

1. Define o prazo do teu investimento. Xunto coa túa percepción persoal do risco, poderás establecer que categoría de fondos perfilados necesitas.

2. Lembra que rendibilidades pasadas non son en ningún caso garantía de rendibilidades futuras. É máis importante coñecer o potencial de rendibilidade que a rendibilidade pasada.

3. Adapta os teus investimentos ao paso do tempo (canto máis preto esteas do teu obxectivo, máis conservador deberás ser) e á evolución de factores como crecemento económico, divisas ou tipos de xuro.

4. Se prefires delegar a devandita xestión, inviste en fondos perfilados ou multiactivos, ou ben, ponte en mans dun asesor financeiro.

5. Caso de que queiras migrar o teu investimento a outro fondo, lembra que podes realizar ilimitados traspasos entre fondos de investimento sen ningún tipo de impacto fiscal.

6. Diversificación por activo: Non pór todos os ovos na mesma cesta é unha máxima no mundo do investimento, pois dilúese o risco. Procura distribuír o teu investimento en varios fondos ou elixe fondos mixtos ou perfilados nps que hai diversificación entre renda fixa e variable.

7. Diversifica tamén as achegas: É mellor realizar achegas periódicas ao longo do ano que unha única achega nunha data concreta, xa que conseguimos un mellor “prezo medio de entrada” en lugar de apostar a unha soa valoración, que pode ser elevada.

8. No longo prazo, os fondos de renda variable son os que maior rendibilidade adoitan ofrecer, superando sobradamente a taxa de inflación e os retornos de fondos que invisten noutro tipo de activos. No entanto, non convén investir unicamente en renda variable se o teu horizonte de investimento é menor a 3 anos.

9. Comeza a aforrar canto antes: dese modo, o esforzo para alcanzar os teus obxectivos será moito máis progresivo.

10. Apóiate nas fichas dos fondos de investimento, publicadas periodicamente polas entidades xestoras e con información relevante sobre o obxectivo de investimento, nivel de risco, valor liquidativo, rendibilidade ou composición da carteira.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.