Com tenir més rendibilitat amb els teus fons d'inversió

Consells per triar el fons d'inversió adequat a les nostres necessitats

Els fons d'inversió són vehicles d'estalvi-inversió que es constitueixen com a entitats que es dediquen a la inversió del capital d'un col·lectiu d'inversors. Formen part del que es coneix com a institucions d'inversió col·lectiva (IIC). Aquests instruments d'estalvi han guanyat molta popularitat en els darrers anys a causa d'avantatges com l'accés fàcil a mercats financers, la flexibilitat en les aportacions i el rescat, l'exempció fiscal en el traspàs entre fons o l'àmplia gamma d'opcions d'inversió que ofereixen.

Un dels errors que freqüentment es cometen a l'hora d'invertir en fons d'inversió és basar el criteri de selecció en rendibilitats passades. Encara que és cert que aquestes, especialment analitzades en amplis períodes temporals, poden donar indicis sobre la qualitat i la consistència en la seva gestió, en cap cas el comportament passat és garantia de rendiments futurs. No hem de triar, per tant, un fons d'inversió exclusivament basant-nos en el comportament que hagi tingut en un període determinat.

Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Per contra, el que sí que hem de conèixer bé són les diferents categories de fons d'inversió, els actius en què inverteixen i què podem esperar en termes de rendibilitat i risc en el curt, mitjà i llarg termini. A partir d'aquí, el més interessant sol ser combinar-ne diversos o triar-ne algun amb perfil mixt. Tot dependrà de l'objectiu d'inversió o fi que es plantegi el client: preservació de l'invertit, creixement del capital o generació de rendes a partir d'aquesta inversió.

Pots trobar fons perfilats principalment en tres categories:

Fons de perfil conservador

Amb diferents matisos de risc, en aquesta categoria podem enquadrar fons monetaris, fons de renda fixa, fons garantits o fons de retorn absolut. Aquests productes ofereixen rendibilitats moderades amb una baixa volatilitat, és a dir, baix risc de desviar-se d'una rendibilitat mitjana esperada. Són adequats per a aquells inversors que prioritzen mantenir el valor de la seva inversió, però no són els més adequats per invertir a terminis mitjans i llargs atès que les seves baixes rendibilitats dificulten fins i tot mantenir el valor de la inversió davant l'efecte de la inflació.

Fons de perfil decidit

Aquests fons prenen posicions en actius de risc, com la borsa, que aspiren a oferir rendibilitats superiors, per bé que es troben exposats a una volatilitat més gran en els seus resultats. Fons de renda variable o fons d'inversió lliure quedarien enquadrats en aquest grup. A causa de la volatilitat dels mercats en què inverteixen, estan recomanats per a estalviadors amb un llarg horitzó temporal. És en aquests escenaris on ofereixen els seus millors resultats, ja que a llarg termini són generalment els actius més rendibles i els adequats per preservar la inversió dels efectes de la inflació. Però a curt termini la seva evolució és més difícil de predir, per la qual cosa quedarien desaconsellats per a aquests horitzons.

Fons de perfil moderat

Una mica a cavall entre els anteriors, que tenen com a principal objectiu l'equilibri entre l'estabilitat i el creixement patrimonial, per la qual cosa assumeixen una posició intermèdia de risc. Són fons mixtos que combinaran diversos percentatges en actius de renda fixa i de renda variable i que per la seva exposició a diversos graus de risc són recomanats per a inversions a mitjà i llarg termini.

Com gestionar la nostra inversió en fons

És essencial tenir en compte que les posicions d'inversió no són estàtiques, atès que les circumstàncies a les quals estan exposats els actius, com ara evolució econòmica, situació dels tipus d'interès o de les divises, canvien. Per tant, és necessari anar adaptant els percentatges d'exposició als diferents mercats periòdicament per maximitzar la rendibilitat i minimitzar els riscos de les nostres inversions, cosa que poden fer de manera autònoma els inversors amb major nivell de coneixement, però que en el cas de l'inversor general convé delegar en un assessor financer o en fons d'inversió que facin gestió activa per adaptar-se a aquests moviments, com fons d'inversió perfilats, carteres de fons gestionades en el marc d'un contracte de gestió discrecional, o bé, fons de “cicle de vida”. Aquests últims van adaptant progressivament la seva cartera des de posicions elevades en renda variable a d'altres més conservadores i líquides a mesura que el fons s'acosta al seu venciment.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Decàleg de la inversió en fons

1. Defineix el termini de la teva inversió. Juntament amb la teva percepció personal del risc, podràs establir quina categoria de fons perfilats necessites.

2. Recorda que rendibilitats passades no són en cap cas garantia de rendibilitats futures. És més important conèixer el potencial de rendibilitat que la rendibilitat passada.

3. Adapta les teves inversions al pas del temps (com més a prop estiguis del teu objectiu, més conservador hauràs de tornar-te) i a l'evolució de factors com ara creixement econòmic, divises o tipus d'interès.

4. Si prefereixes delegar aquesta gestió, inverteix en fons perfilats o multiactius, o bé posa't a les mans d'un assessor financer.

5. En el cas que vulguis migrar la teva inversió a un altre fons, recorda que pots fer traspassos il·limitats entre fons d'inversió sense cap tipus d'impacte fiscal.

6. Diversificació per actiu: No posar tots els ous al mateix cistell. És una màxima en el món de la inversió, ja que es dilueix el risc. Procura distribuir la teva inversió en diversos fons o tria fons mixtos o perfilats en què hi ha diversificació entre renda fixa i variable.

7. Diversifica també les aportacions: És millor fer aportacions periòdiques durant l'any que una única aportació en una data concreta, atès que aconseguim un millor “preu mitjà d'entrada” en comptes d'apostar a una sola valoració, que pot ser elevada.

8. En el llarg termini, els fons de renda variable són els que més rendibilitat solen oferir, i superen amb escreix la taxa d'inflació i els retorns de fons que inverteixen en un altre tipus d'actius. Tanmateix, no convé invertir únicament en renda variable si el teu horitzó d'inversió és menor de 3 anys.

9. Comença a estalviar com més aviat millor: d'aquesta manera, l'esforç per assolir els teus objectius serà molt més progressiu.

10. Basa't en les fitxes dels fons d'inversió, publicades periòdicament per les entitats gestores i amb informació rellevant sobre l'objectiu d'inversió, nivell de risc, valor liquidatiu, rendibilitat o composició de la cartera.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management :
Fons d'Inversió - També podria interessar-te Fons d'Inversió - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'Inversió - Eines Fons d'Inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.