Como investir en fondos de renda variable global

Explicámosche que é a Renda Variable Global e as súas principais características.

Investir en Renda Variable Global é facelo en accións das principais empresas a nivel global de países desenvolvidos.

Son as compañías máis grandes dos 23 países desenvolvidos a nivel global, dedicadas a distintos tipos de actividade. Algúns exemplos son: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Exxon, Nestlé, Roche...*

Báner superior xestoras internacionais Báner superior xestoras internacionais
Fondos doutras xestoras ao teu alcance
Consulta os fondos das mellores xestoras internacionais.

Como xera rendibilidade o meu investimento

Gaño rendibilidade se:

 • Soben os beneficios das empresas a nivel global.
 • Soben as expectativas (os investidores cren que as empresas mellorarán os seus resultados futuros, polo que comprarán máis accións e isto fará subir o seu prezo).
 • O euro depréciase fronte ao resto de moedas*.

Perdo rendibilidade se:

 • Caen os beneficios das empresas a nivel global.
 • Caen as expectativas (os investidores cren que os resultados futuros das empresas serán desfavorables, polo que venderán as accións que teñan e caerá o seu prezo).
 • O euro apréciase fronte ao resto de moedas*.

* Nos vehículos de investimento colectiva poden existir clases que realizan coberturas de divisas para mitigar este risco.

A ter en conta
 • O investimento en renda variable global achega diversificación: menor volatilidade que investir noutras rexións de maneira illada.
 • Con todo, para os investidores cuxa moeda base sexa o Euro, existe risco de tipo de cambio, que pode achegar positivamente (se o Euro se deprecia), ou negativamente (se o Euro apréciase).
 • O investimento en renda variable global é unha aproximación ao investimento en RV USA + RV Europa + RV Xapón nas súas axeitadas proporcións(ao redor do 64 %), 26 % e 10 % respectivamente).

Coñece máis en profundidade como funciona a Renda Variable Global

Que supón investir en Renda Variable Global?

A través do investimento en Renda Variable Global, o investidor obtén unha rendibilidade ligada á evolución dos resultados e as expectativas das compañías cotizadas a nivel global de países desenvolvidos.

Cal é o índice máis empregado de Renda Variable Global e como está construído?

O índice máis empregado pola industria de xestión de activos como referencia para investir en Renda Variable Global é o MSCI World. Está construído ponderado por capitalización bolsista, de maneira que o peso de cada acción que o forma vén determinado polo seu tamaño en bolsa. Isto fai que o índice estea composto maioritariamente por grandes compañías (“large caps”) e, en menor medida, por empresas de mediano tamaño (“mid caps”).

O índice está formado por preto de 1600 empresas, pertencentes a 23 países desenvolvidos a nivel global (Alemania, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hong Kong, Holanda, Irlanda, Italia, Xapón, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suíza, Reino Unido, Estados Unidos e Nova Zelanda).

Cales son os países e sectores máis importantes dese índice?

Os pesos dos sectores e países do índice MSCI World cambian ao longo do tempo, dependendo da capitalización das empresas de cada país e sector en cada momento. O investimento en renda variable global aseméllase a investir nas axeitadas proporcións nos súas tres principais rexións que o compoñen: Estados Unidos, Europa e o Xapón.

EUA Europa Xapón Outros
EUA
59 %
Europa
24%
Xapón
9%
Outros
8%
En canto aos sectores económicos, finanzas representa algo máis do 18 % do índice sendo o sector máis importante, seguido de Tecnoloxía cun peso algo superior ao 15 %. O resto de sectores está moi diversificado.
Tecnoloxía Industria Saúde Consumo Discrecional Consumo Básico Finanzas
Tecnoloxía
14%
Industria
11%
Saúde
12%
Consumo Discrecional
11%
Consumo Básico
10%
Finanzas
18%
Enerxía Materiais Real Estate Telecos Utilities
Enerxía
6 %
Materiais
5%
Real Estate
3%
Telecos
4 %
Utilities
3 %
Báner central Quality Funds Báner central Quality Funds
Encontra fondos destacados por Quality Funds
Coñece os fondos de investimento internacionais e elixe a túa mellor opción.

Cales son os principais riscos da Renda Variable Global?

A rendibilidade xerada polas accións globais depende da evolución dos beneficios das compañías, do seu dividendo e das expectativas que os investidores trasladen ao seu prezo, podendo ser estas variacións dunha gran magnitude, polo que o investimento en Renda Variable deberíase de contemplar dende unha perspectiva de investimento a longo prazo. O investimento a nivel global achega diversificación que fai que polo xeral os seus resultados sexan menos volátiles no longo prazo que o investimento nas rexións que o compoñen de maneira individual. Así mesmo, a súa evolución está máis ligada á evolución da economía mundial (tanto positiva como negativamente) e ten menor dependencia da evolución dun país ou rexión de maneira illada.

Con todo, para un investidor que ten como moeda base o Euro, ao investir maioritariamente en países que non teñen como moeda o Euro, a evolución do Euro fronte ao resto de divisas pode achegar positivamente (se o Euro se deprecia), ou negativamente (se o Euro se aprecia). Para mitigar este risco pode cubrirse a divisa, aínda que, isto ten un custo dependendo do diferencial de tipos entre as divisas que se pretendan cubrir**.

** Nos vehículos de investimento colectivo poden existir clases que realizan coberturas de divisa.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.