Com invertir en fons de renda variable global

T'expliquem què és la Renda variable global i les seves principals característiques.

Invertir en Renda variable global és fer-ho en accions de les principals empreses a escala global de països desenvolupats.

Són les companyies més grans dels 23 països desenvolupats globalment, dedicades a diferents tipus d'activitat. Alguns exemples són: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Exxon, Nestle, Roche...*

Bàner superior gestores internacionals Bàner superior gestores internacionals
Fons d'altres gestores al teu abast
Consulta els fons de les millors gestores internacionals.

Com genera rendibilitat la meva inversió

Guanyo rendibilitat si:

 • Pugen els beneficis de les empreses globalment.
 • Pugen les expectatives (els inversors creuen que les empreses milloraran els seus resultats futurs, per la qual cosa compraran més accions i això farà pujar el seu preu).
 • L'euro es deprecia respecte a la resta de monedes.*

Perdo rendibilitat si:

 • Cauen els beneficis de les empreses globalment.
 • Cauen les expectatives (els inversors creuen que els resultats futurs de les empreses seran desfavorables, per la qual cosa vendran les accions que tinguin i caurà el seu preu).
 • L'euro s'aprecia respecte a la resta de monedes.*

* En els vehicles d'inversió col·lectiva hi pot haver classes que fan cobertures de divises per mitigar aquest risc.

Cal tenir en compte
 • La inversió en renda variable global aporta diversificació: menor volatilitat que invertir en altres regions de manera aïllada.
 • Tanmateix, per als inversors la moneda base dels quals sigui l'euro, hi ha risc de tipus de canvi, que pot aportar positivament (si l'euro es deprecia) o negativament (si l'euro s'aprecia).
 • La inversió en renda variable global és una aproximació a la inversió en RV EUA + RV Europa + RV Japó en les seves adequades proporcions (al voltant del 64%, 26% i 10%, respectivament).

Coneix més amb deteniment com funciona la Renda variable global

Què suposa invertir en Renda variable global?

A través de la inversió en Renda Variable Global, l'inversor obté una rendibilitat lligada a l'evolució dels resultats i les expectatives de les companyies cotitzades globalment de països desenvolupats.

Quin és l'índex més empleat de Renda variable global i com està construït?

L'índex més utilitzat per la indústria de gestió d'actius com a referència per invertir en Renda Variable Global és l'MSCI World. Està construït ponderat per capitalització borsària, de manera que el pes de cada acció que el forma ve determinat per la seva mida en borsa. Això fa que l'índex estigui compost majoritàriament per grans companyies (“large caps”) i, en menor mesura, per empreses de mida mitjana (“mid caps”).

L'índex està format per prop de 1.600 empreses, pertanyents a 23 països desenvolupats globalment (Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Finlàndia, França, Hong Kong, Holanda, Irlanda, Itàlia, Japó, Noruega, Portugal, Espanya, Suècia, Suïssa, Regne Unit, Estats Units i Nova Zelanda).

Quins són els països i sectors més importants d'aquest índex?

Els pesos dels sectors i països de l'índex MSCI World canvien durant el temps, depenent de la capitalització de les empreses de cada país i sector en cada moment. La inversió en renda variable global s'assembla a invertir en les adequades proporcions en les seves tres principals regions que el componen: Estats Units, Europa i Japó.

EUA Europa Japó Altres
EUA
59%
Europa
24%
Japó
9%
Altres
8%
Pel que fa als sectors econòmics, finances representa poc més del 18% de l'índex, sent el sector més important, seguit de Tecnologia, amb un pes una mica superior al 15%. La resta de sectors està molt diversificada.
Tecnologia Indústria Salut Consum discrecional Consum bàsic Finances
Tecnologia
14%
Indústria
11%
Salut
12%
Consum discrecional
11%
Consum bàsic
10%
Finances
18%
Energia Materials Real Estate Telecos Utilitats
Energia
6%
Materials
5%
Real Estate
3%
Telecos
4%
Utilitats
3%
Bàner central Quality Funds Bàner central Quality Funds
Troba fons destacats per Quality Funds
Coneix els fons d'inversió internacionals i tria la teva millor opció.

Quins són els principals riscos de la Renda variable global?

La rendibilitat generada per les accions globals depèn de l'evolució dels beneficis de les companyies, del seu dividend i de les expectatives que els inversors traslladin al seu preu, podent ser aquestes variacions d'una gran magnitud, per la qual cosa la inversió en renda variable s'hauria de tenir en compte des d'una perspectiva d'inversió a llarg termini. La inversió a escala global aporta diversificació que fa que en general els seus resultats siguin menys volàtils en el llarg termini que la inversió a les regions que el componen de manera individual. Així mateix, la seva evolució està més lligada a l'evolució de l'economia mundial (tant positivament com negativament) i té menor dependència de l'evolució d'un país o regió de manera aïllada.

Tanmateix, per a un inversor que té com a moneda base l'euro, en invertir majoritàriament en països que no tenen com a moneda l'euro, l'evolució de l'euro respecte a la resta de divises pot aportar positivament (si l'euro es deprecia), o negativament (si l'euro s'aprecia). Per mitigar aquest risc es pot cobrir la divisa, per bé que això té un cost depenent del diferencial de tipus entre les divises que es pretenguin cobrir.**

** En els vehicles d'inversió col·lectiva hi pot haver classes que fan cobertures de divisa.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.