Que debo saber dos fondos que pagan rendas?

Explicámosche que son os fondos que pagan rendas e as súas principais características.

Os fondos que pagan rendas son fondos de investimento tradicional deseñados co obxectivo de proporcionar ingresos recorrentes en forma de rendas dunha forma periódica: mensual, trimestral, semestral ou anualmente.

Estes fondos podémolos atopar en distintos tipos de activos, é dicir, que invisten en renda variable, renda fixa ou mixta. Dado o medio de mercado actual, onde os tipos de xuro foron diminuíndo nos últimos anos, as xestoras centraron a súa gama de fondos que pagan rendas en fondos mixtos, é dicir, que invisten tanto en renda variable coma en renda fixa.  

Ademais do pagamento de rendas, estes fondos buscan obter beneficio da revalorización do capital, é dicir, investir naquelas ideas que consideran que poden xerar mellores resultados.

Báner superior xestoras internacionais Báner superior xestoras internacionais
Fondos doutras xestoras ao teu alcance
Consulta os fondos das mellores xestoras internacionais.

Como conseguen a rendibilidade que reparten

Á hora de deseñar a carteira de investimento, os xestores deste tipo de fondos, buscan obter unha rendibilidade estable. Para iso, céntranse naquelas compañías que permiten beneficiarse dos dividendos que reparten e, por outra banda, seleccionan títulos de renda fixa, tanto de débeda de gobernos coma corporativa, que ofrecen cupóns recorrentes.

Adicionalmente, podemos atopar fondos que destinan unha porcentaxe da carteira a estratexias con outros instrumentos financeiros, como as opcións - Neste caso, venden opcións para beneficiarse da prima (reciben un importe pola súa venda) e poder conseguir un extra de rendibilidade.

Formas de reparto de rendas


En función do deseño do fondo, podemos atopar dous tipos de fondos que realizan pagamentos de rendas:

 • Fondos que distribúen aos investidores o importe obtido polos dividendos cobrados das compañías en que invisten, os cupóns recibidos periodicamente polos investimentos en renda fixa, así como a prima das opcións, en caso de incluír esta estratexia, que comentamos anteriormente, na carteira.
 • Fondos que determinan unha retribución fixa, de maneira que se os dividendos e cupóns xerados non cumpren os obxectivos definidos, venderíase parte do mesmo fondo para atinxir o nivel prometido.
Báner central Quality Funds Báner central Quality Funds
Encontra fondos destacados por Quality Funds
Coñece os fondos de investimento internacionais e elixe a túa mellor opción.

A ter en conta

 • É importante destacar o impacto fiscal que poden ter estes investimentos, xa que o dividendo obtido tributa fiscalmente, mentres que as clases de fondos que teñen acumulación de beneficios (o dividendo en lugar de repartilo ao investidor, reinvístese no fondo) só tributan no momento de venda das participacións. 
 • Trátase de investimentos que comportan riscos asociados ao investimento en renda variable e en renda fixa. Están sometidos á volatilidade do mercado de renda variable, así coma aos movementos de tipos de xuro, posibles quebras ou divisas.
 • Hai que facer unha boa selección do fondo no que decidamos investir, xa que na busca de rendibilidade, a carteira pode estar composta de activos con maior risco.
 • Aqueles fondos que inclúen opcións poden verse afectados polos movementos na volatilidade deste mercado.
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.