Como funcionan os investimentos en renda variable

Para os investidores máis decididos, a renda variable supón unha boa oportunidade de sacar un maior partido aos seus aforros
A renda variable é un tipo de investimento no que a recuperación do capital investido e a rendibilidade do investimento non están garantidas nin se coñecen de antemán. Ademais, pode acontecer que a rendibilidade sexa negativa, podendo mesmo chegar a perder o diñeiro investido. Isto débese a que a rendibilidade da renda variable depende de distintos factores como poden ser a evolución da empresa na que se inviste, a súa situación económica, o comportamento dos mercados financeiros, etc. As bolsas e mercados financeiros son sensibles ante calquera cambio que sexa interpretado de maneira positiva ou negativa por parte dos investidores e por iso son considerados un termómetro para a economía.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Un claro exemplo de renda variable son as accións. Cando o investidor compra accións adquire unha serie de dereitos entre os que se encontra o cobramento de dividendos. Se a empresa obtén beneficios durante o exercicio, e sempre que o decida na xunta xeral, poderá repartir eses beneficios entre os seus accionistas, en forma de dividendo. Ademais deste dereito, o accionista adquire outros como o dereito de voto, o dereito de información…

A moi longo prazo, a renda variable é o único activo que consegue bater á inflación. Isto sucede porque a longo prazo existe unha alta correlación entre renda variable e o crecemento económico dun país, aínda que, no curto e medio prazo, é posible sufrir volatilidades que afecten ao comportamento do investimento.

Como pode investir o pequeno aforrador en renda variable?

Á hora de investir en bolsa, os investidores non poden operar de maneira directa, senón que deben facelo a través de intermediarios financeiros, que se encargan de executar as ordes de compra e venda que lles dan os clientes.

Todas as transaccións que se realizan na bolsa, contan coa supervisión da Comisión Nacional do Mercado de Valores, que vela pola transparencia e a correcta formación de prezos, así como pola protección dos investidores.

Outra forma bastante habitual de acceder ao mercado de renda variable é a través dos fondos de investimento. Os fondos son instrumentos de aforro que reúnen un gran número de investidores que invisten o seu diñeiro mentres a entidade xestora se ocupa de investilo en diferentes activos como poden ser as accións. Desta maneira, os partícipes dun fondo de investimento buscan rendibilizar o seu investimento, ao mesmo tempo que buscan seguridade, liquidez e xestión profesionalizada investindo no mercado de valores.

Polo tanto, á hora de investir en renda variable o máis recomendable é acudir á entidade bancaria ou a un asesor profesional con capacidade para ofrecerche unha solución a medida en función do teu perfil e os teus obxectivos particulares de investimento.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

En todo momento, o investidor debe ser consciente de que, a diferenza da renda fixa, onde o risco é menor e a rendibilidade adoita ser menor, a renda variable pode estar suxeita a grandes variacións do mercado, o cal supón un maior risco. Porén, á hora de necesitar recuperar o investimento, será máis rápido recuperar o investimento en accións e participacións, xa que a liquidez destes instrumentos é maior que a liquidez asociada a instrumentos de renda fixa.

Para un investidor que se inicia no mundo da renda variable, estes son os pasos que hai que seguir:

1. Debemos propornos entrar en renda variable preferiblemente en períodos longos (3 anos ou máis).

2. Elixir activos de renda variable global, é dicir, non referidos a unha soa Bolsa, sector ou estilo de investimento, senón a varias. Isto permítenos diversificar, ter unha maior diversificación por tipo de activo.

3. É preferible investir en renda variable mediante achegas periódicas (por ex. mes a mes) fronte á investimento en momentos puntuais. Isto permítenos gañar diversificación no tempo.

4. Confiar na axuda dun asesor financeiro que nos axude a seleccionar o fondo ou fondos de renda variable que nos conveñen, así como a seguir o noso investimento.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.