Xestoras de fondos, que son?

Descubre as principais características e o funcionamento deste tipo de entidades.
Unha boa forma de rendibilizar o noso diñeiro é investir en produtos financeiros e de aforro, como poden ser os fondos de investimento ou os fondos de pensións. Non obstante, non todo o mundo dispón da experiencia, o tempo e os coñecementos necesarios para seleccionar os produtos máis axeitados ás súas expectativas, necesidades e, sobre todo, ao seu perfil investidor. Neste sentido, as xestoras de fondos constitúen unha axuda fundamental para aqueles investidores inexpertos no campo das finanzas. Descubre como funcionan estas entidades e que poden facer para axudarche a sacar máis partido aos teus aforros.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Como funciona unha xestora de fondos

As xestoras de fondos, tamén coñecidas como xestoras de investimento ou de activos, son sociedades encargadas de administrar o diñeiro de terceiros no seu nome, seguindo distintas estratexias de investimento establecido de antemán. A súa principal vantaxe é permitir que os pequenos investidores agrupen o seu diñeiro co doutros para poder acceder a opcións de investimento máis rendibles, inaccesibles para os pequenos investidores individuais. Ademais, as xestoras de fondos encárganse de localizar e elixir os activos financeiros que mellor se axustan ás necesidades dos seus clientes, e de definir e executar a estratexia de investimento.

As entidades xestoras encárganse das comunicacións coas empresas nas que teñen participación para coñecer a súa estratexia e render contas aos seus clientes, que son os investidores finais. Igualmente, as xestoras son as que representan os partícipes dos fondos de investimento na toma de decisións das empresas e nas votacións das xuntas de accionistas.

Os fondos de investimento non teñen por que centrarse nunha única clase de activo financeiro, senón que poden ofrecer carteiras diversificadas que inclúan distintos tipos de produtos como activos de renda fixa ou variable, depósitos, derivados, etc.

Transparencia e seguridade

Ademais das funcións básicas de asesoramento aos clientes e da adquisición e xestión dos activos financeiros, as xestoras de fondos tamén están obrigadas a informar en todo momento aos partícipes sobre o fondo, as súas operacións, e os posibles cambios que poidan implementarse. De feito, a conduta profesional destas entidades está suxeita a unha estrita normativa supervisada pola Comisión Nacional do Mercado de Valores, que é a que garante a transparencia e vela polos intereses dos investidores. 

A primeira información que os clientes deben recibir por parte das xestoras de investimento é un documento que agrupe e defina todas as características do fondo en cuestión. Así, os posibles investidores poden dispoñer de todos os elementos necesarios para avaliar e decidir se desexan subscribirse ou non ás participacións do devandito fondo. Estes documentos informativos son revisados pola CNMV, que ademais os pon a disposición do público xeral na súa páxina web. Ademais desta información inicial e unha vez que o cliente decidiu participar no investimento, a xestora tamén debe encargarse de facer chegar aos partícipes informes trimestrais que reflictan con exactitude as operacións levadas a cabo no seu nome. Por último, todos os investidores reciben tamén unha memoria anual que debe indicar a rendibilidade do fondo e os cambios na súa composición.

Vantaxes das xestoras

Unha das principais vantaxes das xestoras de fondos é que dispoñen de información e coñecementos especializados que lles permiten ofrecer asesoramento individualizado en función dos obxectivos e necesidades do investidor e tomar as decisións máis rendibles no seu nome. As xestoras analizan a fondo os proxectos e as empresas en que planean investir para ter as máximas garantías de rendibilidade nas súas operacións e son capaces de analizar factores moi complexos, algo que se escapa ás competencias dos investidores medios. 

Neste sentido, as xestoras supoñen tamén un aforro de tempo para os seus clientes, xa que lles evitan ter que investilo na procura de información e no exame de complexos informes financeiros: unha vez elixido un fondo de investimento, os partícipes só teñen que estudar os informes periódicos elaborados pola xestora para manterse ao corrente do estado dos seus investimentos.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Unha vantaxe adicional das xestoras de fondos é a súa independencia con respecto ás entidades depositarias dos fondos . En efecto, as entidades xestoras ocúpanse unicamente da administración dos fondos de investimento e da toma de decisións, mentres que os seus clientes teñen a seguridade de que os valores e activos do fondo encóntranse depositados nunha entidade independente que vixía o funcionamento da xestora e que está pola súa parte supervisada pola CNMV. Esta división de funcións entre a entidade depositaria e a xestora, unido á supervisión continua de ambas as dúas por parte da CNMV, constitúe unha dobre vixilancia e é transparente á hora de garantir o capital dos investidores que, de todas as formas, segue suxeito aos riscos derivados das decisións de investimento. 

Tomar decisións correctas de investimento pode ofrecer grandes beneficios. Se non se conta con coñecementos especializados, unha opción moi recomendable é poñerse en mans de xestoras ou entidades bancarias e delegar as decisións de investimento. Nese sentido, convidámosche coñecer BBVA Asset Managament, a xestora de fondos de investimento e plans de pensións do grupo BBVA. O seu labor é recoñecida por numerosos expertos, tal e como quedou demostrado na XXX edición dos premios Expansión-Allfunds onde recibiu tres galardóns (Mellor Xestora de Fondos de Asset Allocation, Mellor Xestora de Pensións e Mellor Fondo de Pensións Multiactivo Agresivo).

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.