Así é a fiscalidade dos fondos de investimento

Os fondos de investimento teñen grandes vantaxes fiscais que a continuación repasamos

En primeiro lugar, os fondos de investimento teñen unha serie de particularidades fiscais que convén lembrar á hora de investir neles.

O partícipe dun fondo de investimento só tributa cando realiza o reembolso das participacións. Neste momento, xérase un rendemento positivo ou negativo que, a afectos fiscais, ten a consideración de ganancia ou perda patrimonial e que debe integrarse como tal na base impoñible do aforro no IRPF, tributando segundo os seguintes tramos:

 • Ata 6.000 € – 19 %
 • Entre 6.000 e 50.000 € – 21 %
 • Máis de 50.000 € – 23 %
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

No caso do País Vasco, estas porcentaxes son as seguintes:

 • Ata 2.500 € – 20 %
 • Entre 2.500 e 10.000 € – 21 %
 • Entre 10.000 e 15.000 € – 22 %
 • Entre 15.000 e 30.000 € – 23 %
 • Máis de 30.000 € – 25 %

E para Navarra:

 • Ata 6.000 € – 20 %
 • Entre 6.000 € e 24.000 € – 24 %
 • Máis de 24.000 € – 27 %

Fiscalidade no traspaso de capital entre fondos de investimento

Unha das grandes vantaxes fiscais dos fondos de investimento é que o traspaso entre fondos está exento de tributación. É dicir, se moves o teu investimento desde un fondo a outro, non tes que pagar impostos polas ganancias obtidas ata esa data (plusvalía latente).

Compensación de perdas

Como comentamos anteriormente, o diñeiro obtido tras o reembolso de participacións dun fondo de investimento ten a consideración de ganancia ou perda patrimonial. A integración e compensación dos distintos compoñentes da base impoñible do aforro foi modificada na última reforma do IRPF e queda da seguinte forma (art. 49 da Lei do IRPF):

1. Os rendementos de capital mobiliario (por exemplo, xuros de contas correntes, depósitos, dividendos, etc.): intégranse entre si na base impoñible do aforro e se os rendementos obtidos son negativos, o seu importe compensarase co saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais que se declaren no outro compoñente da base impoñible do aforro co límite do 25 por cento do devandito saldo positivo.

2. Ganancias e perdas patrimoniais que se integran na base impoñible do aforro (por exemplo, venda de fondos de investimento, accións, inmobles, etc.): se o saldo da integración e compensación destas fose negativo, o seu importe poderase compensar co saldo positivo do outro compoñente da base impoñible do aforro, rendementos de capital mobiliario, co límite do 25 por cento do devandito saldo positivo.

3. En ambos os dous casos, se tras as devanditas compensacións quedase saldo negativo, o seu importe compensarase nos catro anos seguintes.

Non obstante, durante os anos 2015, 2016 e 2017 a porcentaxe de compensación non será do 25 %, senón do 10, 15 e 20 % respectivamente.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Deducións aplicables

Á hora de tributar en fondos de investimento, hai dous gastos que se poden deducir: os gastos asociados á adquisición e á venda. É dicir, o diñeiro adicional que pagases ao comprar as participacións do fondo ou o diñeiro de menos que recibises en caso de venda de participación é deducible.
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.