Què he de saber dels fons que paguen rendes?

T'expliquem què són els fons que paguen rendes i les seves característiques principals.

Els fons que paguen rendes són fons d'inversió tradicional dissenyats amb l'objectiu de proporcionar ingressos recurrents en forma de rendes d'una manera periòdica: mensualment, trimestralment, semestralment o anualment.

Aquests fons els podem trobar en diferents tipus d'actius, és a dir, que inverteixen en renda variable o renda fixa o bé són mixtos. Tenint en compte l'entorn de mercat actual, en què els tipus d'interès han anat disminuint en els últims anys, les gestores han centrat la seva gamma de fons que paguen rendes en fons mixtos, és a dir, en els que inverteixen tant en renda variable com en renda fixa.  

A més del pagament de rendes, aquests fons volen obtenir benefici de la revaloració del capital, és a dir, invertir en aquelles idees que consideren que poden generar millors resultats.

Bàner superior gestores internacionals Bàner superior gestores internacionals
Fons d'altres gestores al teu abast
Consulta els fons de les millors gestores internacionals.

Com aconsegueixen la rendibilitat que reparteixen

A l'hora de dissenyar la cartera d'inversions, els gestors d'aquest tipus de fons cerquen obtenir una rendibilitat estable. Per fer-ho, se centren en aquelles companyies que permeten beneficiar-se dels dividends que reparteixen i, d'altra banda, seleccionen títols de renda fixa, tant de deute de governs com corporatiu, que ofereixen cupons recurrents.

També podem trobar fons que destinen un percentatge de la cartera a estratègies amb altres instruments financers, com les opcions. En aquest cas, venen opcions per beneficiar-se de la prima (reben un import per la seva venda) i poder aconseguir un extra de rendibilitat.

Maneres de repartiment de rendes


En funció del disseny del fons, podem trobar dos tipus de fons que fan pagaments de rendes:

 • Fons que distribueixen als inversors l'import que s'obté dels dividends cobrats de les companyies en què inverteixen, els cupons rebuts periòdicament per les inversions en renda fixa, així com la prima de les opcions, en cas d'incloure aquesta estratègia, que hem comentat anteriorment, a la cartera.
 • Fons que determinen una retribució fixa, de manera que si els dividends i cupons generats no compleixen els objectius definits, es vendria part del mateix fons per aconseguir el nivell promès.
Bàner central Quality Funds Bàner central Quality Funds
Troba fons destacats per Quality Funds
Coneix els fons d'inversió internacionals i tria la teva millor opció.

Cal tenir en compte

 • És important destacar l'impacte fiscal que poden tenir aquestes inversions, ja que el dividend obtingut tributa fiscalment, mentre que les classes de fons que tenen acumulació de beneficis (en comptes de repartir el dividend entre els inversors, es reinverteix en el fons) només tributen en el moment de venda de les participacions. 
 • Es tracta d'inversions que comporten riscos associats a la inversió en renda variable i en renda fixa. Estan sotmesos a la volatilitat del mercat de renda variable, així com als moviments de tipus d'interès, possibles fallides o divises.
 • Cal fer una bona selecció del fons en què decidim invertir, ja que el fet de cercar rendibilitat pot implicar que la cartera estigui composta d'actius amb més risc.
 • Els fons que inclouen opcions es poden veure afectats pels moviments en la volatilitat d'aquest mercat.
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.