Onde investir diñeiro sen risco

Nun medio de tipos de xuro en mínimos, obter atractivas rendibilidades sen asumir risco é unha tarefa difícil
Esta cuestión non é fútil. Nos últimos anos non era complicado obter rendibilidade a través de activos financeiros sen risco, como depósitos ou contas remuneradas, grazas a unha situación nos tipos de xuro que facía soprar o vento en favor dos aforradores. Actualmente, e a raíz da política monetaria expansiva que promove o Banco Central Europeo, o escenario é o duns tipos de xuro reais negativos. Que significa isto? Basicamente que non é posible obter rendibilidade sen incorrer nun certo nivel de risco, aínda que sexa mínimo.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.
A opción de renunciar a rendibilizar o aforro é pernicioso, tendo en conta que sempre entra en escena o que poderiamos denominar como o “inimigo silencioso”: a inflación. A inflación vai minguando o poder de compra do noso aforro, de xeito que un ano en que non obteñamos retorno do aforro empobreceremos a un nivel equivalente á taxa de inflación. Nos últimos anos gozamos de taxas de inflación moi reducidas, o que supuxo un certo alivio nos investimentos, especialmente os de perfil conservador. Porén, a inflación comeza a repuntar posiblemente para retornar ao que serían niveis normalizados do 2 %. Que alternativa queda entón para aqueles que non se queiran resignar a que o seu aforro quede parado? Sinxelamente, non queda máis remedio que asumir algo de risco, aínda que existen prácticas que axudarán a minimizalo. Entre elas:

Diversificar

Unha forma de diminuír o risco consiste en diversificar, é dicir, en distribuír o noso diñeiro en diferentes investimentos, en vez de investilo todo nun só.

Se decidimos apostar por unha única opción de investimento, corremos o risco de que este obteña un mal resultado, o que nos podería levar a perder unha parte ou o total do noso capital.

Pola contra, ao diversificar e crear unha carteira de investimento con varios activos, reducimos o risco de perder todo o noso diñeiro, xa que para que iso aconteza varios dos nosos investimentos terían que obter malos resultados ao mesmo tempo.

A diversificación non só se refire ao tipo de activo en que investimos. É conveniente diversificar tamén en ámbitos como o xeográfico ou o da divisa.

Investir de forma periódica

Sempre é moito máis axeitado, como mecanismo adicional para diversificar riscos, non realizar o investimento nun só momento e facelo de maneira gradual no tempo xa que, en lugar de adquirir títulos, participacións ou accións a un só prezo, que pode ser favorable pero tamén desfavorable, facémolo ao prezo medio das distintas achegas que realizamos en diferentes datas.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Como buscar rendibilidade co mínimo risco

No medio descrito, a consecución de rendibilidade pasa por incorporar, de forma moderada, activos que están ofrecendo retorno nun escenario de tipo de xuro moi baixo, como son os activos de renda variable. Estes deben supor unha pequena porcentaxe da carteira global de activos no caso de investidores conservadores e débense incorporar da forma descrita con anterioridade: con xenerosa diversificación e paulatinamente.

Pensemos no exemplo dunha carteira ben diversificada e composta nun 85 % por activos de baixo ou moi baixo risco e nun 15 % por activos de renda variable. Os primeiros ofrecerán un retorno modesto, pero cun baixo nivel de risco. Será a parte do noso investimento que achega seguridade e estabilidade. Os segundos, máis volátiles pero en porcentaxe reducida e diversificada, son os que tratarán de elevar a rendibilidade media da carteira e obter deste xeito un rendemento global positivo do noso investimento cun nivel controlado de risco.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:

Tamén che podería interesar

  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Para os investidores máis decididos, a renda variable supón unha boa oportunidade de sacar partido aos seus aforros.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.