On invertir diners sense riscos

En un entorn de tipus d'interès en mínims, obtenir rendibilitats atractives sense assumir risc és una tasca difícil
Aquesta qüestió no és intranscendent. Fa uns anys no era complicat obtenir rendibilitat a través d'actius financers sense risc, com ara dipòsits o comptes remunerats, gràcies a una situació en els tipus d'interès que feia bufar el vent a favor dels estalviadors. Actualment, i arran de la política monetària expansiva que promou el Banc Central Europeu, l'escenari és el d'uns tipus d'interès reals negatius. Què significa això? Bàsicament que no és possible obtenir rendibilitat sense incórrer en un cert nivell de risc, encara que sigui mínim.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.
L'opció de renunciar a rendibilitzar l'estalvi és perniciosa, atès que sempre entra en escena el que podríem anomenar com l'“enemic silenciós”: la inflació. La inflació va minvant el poder de compra del nostre estalvi, de manera que un any en què no hàgim obtingut retorn de l'estalvi ens haurem empobrit a un nivell equivalent a la taxa d'inflació. Els últims anys hem gaudit de taxes d'inflació molt reduïdes, la qual cosa ha suposat un cert alleugeriment en les inversions, especialment les de perfil conservador. Tanmateix, la inflació comença a repuntar possiblement per retornar al que serien nivells normalitzats del 2%. Quina alternativa queda llavors per a les persones que no es vulguin resignar a què el seu estalvi es quedi aturat? Senzillament, no queda més remei que assumir una mica de risc, per bé que hi ha pràctiques que ajudaran a minimitzar-lo. Entre les quals:

Diversificar

Una manera de disminuir el risc consisteix a diversificar, és a dir, distribuir els nostres diners en diferents inversions, en comptes d'invertir-ho tot en una de sola.

Si decidim apostar per una única opció d'inversió, correm el risc que aquesta obtingui un mal resultat, la qual cosa ens podria portar a perdre part o el total del nostre capital.

En canvi, si diversifiquem i creem una cartera d'inversions amb diversos actius, reduïm el risc de perdre tots els nostres diners, ja que, perquè això passi, diverses de les nostres inversions haurien d'obtenir resultats dolents al mateix temps.

La diversificació no només es refereix al tipus d'actiu en què invertim. És convenient diversificar també en àmbits com el geogràfic o el de la divisa.

Invertir de forma periòdica

Sempre és molt més adequat, com a mecanisme addicional de diversificar riscos, no fer la inversió en un sol moment i fer-ho de manera escalonada en el temps atès que, en comptes d'adquirir títols, participacions o accions a un sol preu, que pot ser favorable però també desfavorable, ho fem al preu mitjà de les diferents aportacions que hem fet en diferents dates.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Com buscar rendibilitat amb el mínim risc

En l'entorn descrit, la consecució de rendibilitat passa per incorporar, de forma moderada, actius que sí que estan oferint retorn en un escenari de tipus d'interès molt baix, com són els actius de renda variable. Aquests han de suposar un petit percentatge de la cartera global d'actius en el cas d'inversors conservadors i s'han d'incorporar de la forma descrita amb anterioritat: amb generosa diversificació i gradualment.

Pensem en l'exemple d'una cartera ben diversificada i composta en un 85% per actius de baix o molt baix risc, i en un 15% per actius de renda variable. Els primers oferiran un retorn modest, però amb un baix nivell de risc. Serà la part de la nostra inversió que aportarà seguretat i estabilitat. Els segons, més volàtils però en percentatge reduït i diversificat, són els que tractaran d'elevar la rendibilitat mitjana de la cartera i obtenir d'aquesta manera un rendiment global positiu de la nostra inversió amb un nivell controlat de risc.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:

També et podria interessar

  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • Per als inversors més decidits, la renda variable suposa una bona oportunitat de treure partit als seus estalvis.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.