Què són els plans d'estalvi

T'expliquem en què consisteixen aquests productes d'estalvi i inversió a llarg termini

Al mercat hi ha nombrosos productes d'estalvi i inversió que permeten anar creant un bon ‘coixí’ econòmic a què podrem accedir una vegada arribada l'edat de jubilació.

Entre aquests productes destaquen els plans d'estalvi a llarg termini, els plans de previsió assegurada i els tradicionals plans de pensions. Cadascuna d'aquestes formes d'estalvi té característiques particulars que la fan més o menys adequada a diferents perfils d'estalviadors. 

Els plans d'estalvi són productes d'estalvi i inversió, també coneguts com a Plans d'Estalvi 5, estan especialment pensats per a petits estalviadors que volen disposar dels seus diners a mitjà termini –5 anys–. Aquests plans tenen dues formes:

 • Assegurança individual de vida o estalvi a llarg termini (AIELT): aquesta forma d'estalvi es duu a terme en una assegurança de vida. En aquest sentit, les AIELT es contracten amb una asseguradora i estan especialment recomanades per a qui cerca rendibilitats a llarg termini amb un nivell de risc baix. Si es contracta l'assegurança de vida, l'assegurat i el beneficiari són la mateixa persona.
 • Compte individual d'estalvi a llarg termini (CIELT): es fa a través d'un contracte de dipòsit que implica el client i una entitat financera. Quan es contracta un CIALP s'obre un compte en què s'aniran ingressant els guanys que generin els diners dipositats pel client. Entre les característiques més interessants dels Plans d'Estalvi 5 hi ha la seguretat que ofereixen a l'estalviador, ja que tant L'AIELT com el CIELT garanteixen la devolució del 85% del capital invertit, com a mínim. 
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions
D'altra banda, el client només podrà contractar un dels dos productes –AIELT o CIELT– i per accedir als avantatges fiscals que proporciona estarà obligat a mantenir els seus estalvis al pla durant 5 anys, encara que tindrà la possibilitat de retirar-los sempre que els necessiti.

Diferències amb els plans de pensions

Els plans de pensions són una forma d'estalvi i inversió a llarg termini destinada a clients que no necessiten disposar dels seus diners en un llarg període de temps. Hi ha diferents tipus de plans de pensions en funció de les aportacions i de les prestacions que es rebin, de l'entitat que gestioni el pla i dels actius en què inverteixin.

Entre les característiques comunes dels plans de pensions hi ha els avantatges fiscals, així com el termini. Aquests plans requereixen mantenir la inversió fins al moment de la jubilació, llevat d'excepcions que veurem més endavant.

Analitzem ara les principals diferències tenint en compte l'univers d'actius en què inverteixen, els límits de les aportacions, la fiscalitat de cada producte i la forma de recuperar el capital aportat.

Univers d'actius invertibles:

En general, els plans d'estalvi solen invertir en actius de renda fixa, com ara Lletres del Tresor, Bons i Obligacions de l'Estat, mentre que els plans de pensions compten amb un espectre d'actius subjacents molt més ampli. Així, aquests últims poden incloure en les seves carteres tant renda fixa emesa per empreses i governs, com renda variable nacional i estrangera, sempre d'acord amb els límits de concentració establerts pel Reglament de Fons i Plans de Pensions, i del fullet del pla. La inversió en un nombre més elevat d'actius fa que la rendibilitat potencial dels plans de pensions sigui també més elevada.

Límits d'estalvi

Tant els AIELT com els CIELT tenen un límit de 5.000 euros anuals. Per part seva, els plans de pensions tenen un límit anual de 8.000 euros o el 30% del rendiment net del treball i d'activitats econòmiques, la menor de les dues quantitats anteriors.

Fiscalitat:

En els AIELT i CIELT el capital aportat té una exempció de les rendes generades, sempre que no se superi aquest límit esmentat de 5.000 euros anuals. 
Per part seva, les aportacions al pla de pensions desgraven en la base de l'IRPF en la quantitat esmentada en el paràgraf anterior, per bé que, en el moment del seu cobrament, tot el capital que s'obtingui (capital invertit + plusvàlues) tributarà en IRPF com a rendiments del treball.

Formes de recuperar el capital:

Els plans d'estalvi a llarg termini – en les dues modalitats-, tenen un límit de 5 anys en què el client no podrà recuperar el capital aportat si vol mantenir l'exempció a les rendes generades. Tanmateix, i a diferència dels plans de pensions, els diners sí que estaràn disponibles perquè el client els retiri en qualsevol moment, encara que en cas de reemborsament tributarà a l'IRPF amb una retenció del 19%.

Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Aquesta possibilitat de recuperar el capital abans de la data fixada, fins i tot perdent els avantatges fiscals que atorga el pla d'estalvi, no està disponible per als plans de pensions.

Per norma general, un pla de pensions només es pot recuperar sota diferents contingències entre les quals hi ha:

 • Jubilació.
 • Desocupació de llarga durada.
 • Invalidesa.
 • Dependència greu o gran dependència.
 • Malaltia greu.
 • Mort.
 • Un cop transcorreguts 10 anys des que s'hagin fet cadascuna de les aportacions individualment, a comptar des del 2015. 

A BBVA t'informem sobre aquests i altres productes d'estalvi per al teu futur.

CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?