Pensió de jubilació: com es fa el càlcul

T'expliquem com es calcula la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.

La primera premissa per fer el càlcul de la nostra pensió pública de jubilació és sumar totes les nostres bases de cotització dels anys previs al nostre retir laboral. Si sumem totes aquestes bases, obtindrem la nostra base reguladora, a la qual haurem d'aplicar uns percentatges, que varien segons la nostra edat, el temps que avancem o prolonguem l'edat de jubilació ordinària i, per descomptat, els nostres anys de cotització.

Cal aclarir que, actualment, l'edat ordinària per optar a la pensió de jubilació és de 65 anys i 6 mesos, llevat de si tenim cotitzats 36 anys o més, cosa que ens permetrà jubilar-nos als 65. L'edat de jubilació s'anirà incrementant a raó d'un mes per any fins al 2020 i, a partir d'aquest, dos mesos per any fins al 2027, en què s'hauran assolit els 67 anys com a edat legal de jubilació. Llavors es podran continuar jubilant amb 65 anys aquells que acreditin almenys 38 anys i 6 mesos de cotitzacions.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions
El sistema actual no només eleva l'edat legal de jubilació. També augmenta el temps cotitzat necessari per rebre el 100% de la prestació des dels 35 als 37 anys l'any 2027. Actualment es requereixen almenys 35 anys i 6 mesos de cotitzacions.

Quants anys necessito per calcular la base reguladora de la pensió de jubilació?

Si un treballador pretén jubilar-se en aquest 2016, la base reguladora es calcularà en funció dels últims 19 anys cotitzats. Això, multiplicat per 12 mesos de l'any, dóna com a resultat 228. Cada any, aquest barem es va incrementant en 12 mesos. Per fer el càlcul, cal dividir la base reguladora pel divisor, que és el resultat de multiplicar el nombre d'anys cotitzats pel nombre total de pagues (14). En aquest cas, avui dia són 19 anys per 14, que dóna com a resultat 266. Cada any es va incrementant en 14.

D'aquesta manera, a partir de l'any 2022 la base reguladora serà el resultat de dividir per 350 les bases de cotització del treballador durant els 300 mesos anteriors al mes de jubilació. 

Any Mesos computables Divisor Anys computables
Any
2018
Mesos computables
252
Divisor
294
Anys computables
21
Any
2019
Mesos computables
264
Divisor
308
Anys computables
22
Any
2020
Mesos computables
276
Divisor
322
Anys computables
23
Any
2021
Mesos computables
288
Divisor
336
Anys computables
24
Any
2022
Mesos computables
300
Divisor
350
Anys computables
25

Requisits mínims de la pensió de jubilació

- El treballador haurà de tenir almenys 15 anys cotitzats. Dos d'aquests han d'estar compresos en els últims 15 anys naturals abans de la data de sol·licitud de jubilació.

- Haver complert l'edat ordinària corresponent per sol·licitar la pensió de jubilació.

- El 2018 podrem sol·licitar la nostra jubilació als 65 anys si hem cotitzat 36 anys o més. Si s'han cotitzat menys de 36 anys, l'edat de jubilació és de 65 anys i 4 mesos.

Què passa si soc autònom?

Encara que es tracta d'un col·lectiu ple de singularitats legislatives i tributàries, els treballadors per compte propi tenen dret a jubilar-se anticipadament de la mateixa forma que els treballadors per compte d'altri en la modalitat de jubilació anticipada voluntària.

La norma estableix els mateixos requisits en cas de cessament voluntari. Poden jubilar-se de forma anticipada als 63 sempre que hagin cotitzat un mínim de 35 anys. Igual que en el règim general, l'edat de jubilació s'anirà elevant fins arribar als 67 anys l'any 2027, per la qual cosa l'edat de jubilació anticipada serà de dos anys menys, és a dir, de 65 anys. Els autònoms no es poden acollir a la fórmula de jubilació anticipada no voluntària.

Com es calcula?

El càlcul de la primera pensió de jubilació que cobrarem el podem dividir en els passos següents:

- El primer pas serà recopilar les bases de cotització a la Seguretat Social dels últims anys previs a la jubilació. Tal com ja hem explicat, en aquest 2016 es tenen en compte per al càlcul els 19 anys previs a la jubilació -

- Una vegada que tenim les bases de cotització, les sumarem i dividirem entre 266. D'aquesta manera obtindrem el que es coneix com la base reguladora. Cal no confondre-la amb la pensió de jubilació. Per saber-la, haurem de fer una sèrie d'ajustos sobre la base reguladora.

- A la base reguladora cal fer un ajust en funció del nombre d'anys cotitzats durant la nostra vida laboral. 15 anys cotitzats donen dret al 50% de la base reguladora. I per accedir al 100% cal tenir-ne 36.

La base reguladora dels treballadors que accedeixen a la jubilació abans de complir l'edat ordinària experimentarà una reducció en funció del temps que s'anticipi l'edat de jubilació.

En canvi, si un treballador que compleix els requisits per jubilar-se endarrereix la seva jubilació més enllà de l'edat ordinària de jubilació, la seva base reguladora es veurà incrementada en funció del nombre d'anys complets que endarrereixi la jubilació.

Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Vegem-ne un cas concret

Suposem que som un treballador de 65 anys i 4 mesos d'edat que acredita tenir 33 anys cotitzats en el Règim General de la Seguretat Social. El total de les bases de cotització sumen 345.000 €. Cal recordar que les bases de cotització s'actualitzen segons l'IPC, llevat de les 24 més pròximes al fet causant, que s'agafen segons el seu valor nominal. La base reguladora serà per tant el quocient entre 345.000 € i 266, és a dir, 1.296,99 €.

Com que es jubila en l'edat ordinària, ha cotitzat un mínim de 15 anys i almenys dos d'aquests anys es troben dins els 15 anys anteriors a la generació del dret, té dret a rebre una pensió.

Ja hem calculat la nostra base reguladora. Ara cal aplicar-li un percentatge en funció dels anys cotitzats. El podem dividir en els passos següents: 
El treballador té acreditats 33 anys de cotització, és a dir 396 mesos, amb la qual cosa rebrà una part de la pensió en funció d'aquests anys però no el 100% ja que per a això cal acreditar 426 mesos o més de cotització.

- Pels primers 15 anys, és a dir, 180 mesos s'aplica un percentatge del 50%.

- Els 163 mesos següents s'aplica un 0,21% per cada mes addicional.

- I els 83 mesos següents (és a dir del mes 344 al 426) li correspon el 0,19%.

En el nostre cas tenim 396 mesos cotitzats, així que hem de sumar:

- 180 = 50%.

- 163 X 0,21% = 34,23%.

- 53 mesos x 0,19% = 10,07%.

D'aquesta manera, rebrem el 94,3% del total de la base reguladora. És a dir el 94,3% de 1.296,99 €, amb la qual cosa resulta una quantitat de 1.223,06 €. 

A Espanya la pensió mitjana frega els 1.000 €. La màxima pensió de jubilació el 2016 puja a 2.567 € al mes. La mínima és de 636 €.

La teva pensió a BBVA

T'oferim unes molt bones condicions a l'hora d'ingressar la teva pensió de la mà del Compte Nòmina Va Contigo. Però si el que desitges és portar-la a BBVA des d'una altra entitat de forma fàcil i ràpida, posem a la teva disposició nostre Servei de Mudança (a què pots accedir des de bbva.es o l'app de BBVA), que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Entra a bbva.es i informa-te'n.
Mi Jubilación Mi Jubilación
Amb la col·laboració de l'Institut BBVA de Pensions:

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • T'expliquem quins aspectes has de valorar abans d'accedir al capital acumulat al pla de pensions.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?