Com es taxa un pis

Abans comprar i vendre un pis, és important cerciorar-se del seu valor real. Coneix la manera d'accedir-hi.
És molt important saber el valor real de l'immoble tant a l'hora de comprar-lo com de vendre'l. Hi ha certs criteris que estipulen unes directrius generals de com taxar un pis per fixar de manera oficial quin pot ser el seu preu en el moment de la compravenda. Aquí t'expliquem alguns detalls a aquest respecte i també et descobrim com accedir de manera senzilla a una valoració.
Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Qui i com pot taxar un pis

La taxació d'un habitatge la fan taxadors homologats. Fan les valoracions de manera neutral. El primer pas abans de fer la taxació és que sol·licitis un pressupost a un taxador. Si acceptes el pressupost, el taxador iniciarà les gestions, demanarà una nota simple al Registre de la Propietat, comprovarà les característiques de l'immoble i les confrontarà amb les informacions oficials de cadastres i ajuntaments, a més de la informació proveïda pel client, i finalment farà la taxació de l'immoble.

És important que el taxador tingui accés a l'immoble, ja que només així podran dur-se a terme certes comprovacions in situ, com l'estat de l'habitatge o possibles errors de mesurament, qualitat dels materials, serveis accessoris que pugui tenir l'immoble, etc. Aquest tipus de comprovacions permetrà al comprador resoldre possibles errors a l'escriptura.

Un element rellevant per determinar la valoració d'un habitatge és, per exemple, l'estat de l'edifici en què es troba l'habitatge, ja que d'aquí depèn en gran mesura el valor de l'immoble. Un edifici antic però amb totes les inspeccions en regla i ben conservat serà un garant de qualitat superior a un edifici més modern però en mal estat o, per exemple, deficient en qualsevol de les inspeccions tècniques d'edificis.

I això, al seu torn, té molt a veure amb la distribució de l'edifici. No sempre s'ha construït amb una distribució d'habitacions igual de còmoda, de manera que en aquesta anàlisi s'estudia igualment com es distribueixen els metres quadrats del pis i si tots són igualment habitables o no. Tot taxador té en compte la distribució de les habitacions, els metres, l'espai, ja que són el que, en definitiva, millora la qualitat de vida en el pis.

Un altre aspecte important de la taxació és la ubicació i orientació al sol. Aquest aspecte té, això sí, una doble cara. D'una banda, la ubicació del pis, en funció de la regió, determina dos fets essencials per al dia a dia: l'entrada de llum a la casa i, sobretot, el certificat energètic del pis. Un pis ben il·luminat, fàcil de ventilar, amb sol des que surt fins al vespre (sud-oest) i que necessiti poca calefacció a l'hivern serà més atractiu que pisos foscos que necessiten grans dosis d'energia per il·luminar-lo a l'hivern. Però la ubicació no només és important per qüestions energètiques, sinó també per qüestions de confort. No tots els barris són iguals ni tenen una mateixa combinació de transport públic, soroll de carretera o densitat de població. Un bar a la cantonada o un carrer amb molt de trànsit seran aspectes negatius respecte a espais verds o zones calmades. Aquests factors, sens dubte rellevants per al dia a dia, influeixen igualment en una taxació. La ubicació, per tant, és decisiva en qualsevol taxació.

En darrera instància, se sumen alguns aspectes que, per bé que alguns consideraran secundaris, també serveixen per revalorar un pis. Un habitatge reformat en una casa nova, per exemple, tindrà millors finestres, millors terres, un bon escalfador, potser un ascensor a la comunitat… Tots aquests aspectes “afegits” serveixen per augmentar el valor d'un pis i, en resum, per determinar-ne la taxació final.

La taxació, per tant, no és només una qüestió tècnica de mesurament, sinó que s'hi consideren altres elements que, en funció de les demandes del mercat, revaloraran o depreciaran el valor del metre quadrat habitable.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

La proposta del nostre banc: BBVA Valora

Com has vist, no és del tot senzill respondre en dues paraules a la pregunta de com taxar un pis. Les qüestions tècniques de mesurament i el mostreig requerit per a una taxació exigeixen un estudi detallat d'un expert. Ell és qui determinarà el valor de la casa. mitjançant un informe de taxació que reculli i justifiqui al detall cadascun dels aspectes positius i negatius que influeixen en el preu indicat a la taxació.

BBVA Valora és una aplicació fàcil a internet que genera informació procedent de fonts accessibles al públic i, mitjançant la seva combinació amb algoritmes, ofereix informació d'interès de diversos sectors, entre ells l'immobiliari.

Pel que fa a les eines quant pot valer i com és el barri, tota la informació s'obté a partir de la informació cadastral de l'immoble. S'obtenen les dades d'aquest registre per als habitatges de tot Espanya, llevat del País Basc i Navarra. Aquestes dues comunitats autònomes tenen els seus propis sistemes per calcular el valor cadastral (un per cada territori foral), i actualment no disposen de consulta en línia.

Si estàs buscant casa i necessites ajuda, pots descarregar-te l'app Valora View, que t'acompanyarà i assistirà durant el procés de cerca. Amb aquesta disposaràs de la millor informació, podràs enfocar amb la càmera la casa que t'agrada, per descobrir si està disponible per al lloguer o la compra i el seu preu aproximat. 

Els preus mostrats no són una taxació oficial, en què un professional visita l'immoble i analitza el seu estat de conservació i les característiques per determinar un valor. A més se n'exclouen aspectes que en modifiquen el valor, com ara l'estat de conservació de l'habitatge, característiques especials (vistes, altura o primera línia de platja) o equipaments (jardins, piscina i altres serveis).

Per tant, una aproximació d'aquest tipus et permetrà conèixer ràpidament tres aspectes essencials per a la compra: quant pot valer un habitatge segons certs punts clau com la informació del valor cadastral, la seva geoposició, les seves característiques o el seu any d'edificació; com és el barri i la situació en aquest de compravenda d'habitatges, l'evolució de preu o els tipus d'immobles a la zona, i quins números hauràs de fer per assumir la compra o la venda de l'immoble (hipoteques, impostos, despeses, etc.). Tot això ho pots conèixer en pocs clics amb BBVA Valora.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.