Nota simple en el Registre de la Propietat: com demanar-la

T'expliquem el procediment que cal seguir per sol·licitar aquest útil document

La nota simple informativa del Registre de la Propietat és un document en què es recullen diferents aspectes de la situació jurídica d'un bé immoble determinat. S'expedeix a la seu física del registre de la propietat al qual correspongui l'immoble, i també es pot sol·licitar al web del Col·legi de Registradors. Per aconseguir-la cal pagar la taxa corresponent.

Pots sol·licitar aquest document de la següent manera:

Perquè els registradors puguin accedir a aquesta informació, els interessats han de disposar d'una sèrie de dades, entre d'altres, les que apuntem a continuació:

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.

Dades registrals

En aquest cas, les persones interessades a obtenir la nota simple hauran de disposar del número de registre de la propietat, així com del municipi i la ubicació concreta d'aquesta finca. Això permet als registradors trobar l'immoble a la seva base de dades.

També amb l'identificador únic de finca registral

També és possible que trobis totes les dades relacionades amb l'habitatge si disposem de l'identificador únic de finca registral, conegut com a Idufir. Gràcies a aquest número, els registradors poden trobar un habitatge entre tots els construïts al país. Cada habitatge disposa d'un número únic. És bàsicament com el número de document nacional d'identitat (DNI) que s'associa a cada immoble. No caldrà tenir més dades si disposem de l'Idufir de l'habitatge. D'aquesta manera, es poden consultar les dades de qualsevol finca.

Com demanar una nota simple amb dades del titular

Una altra opció és fer una cerca amb les dades del titular. Per fer-ho, cal conèixer el nom complet del propietari, a més del seu NIF. És possible que aquesta cerca ofereixi uns resultats extensos, per la qual cosa és possible que el registrador ens demani més concreció, ja que aquest titular podria disposar de més d'una propietat, i ens demanarà que indiquem en quin municipi o comunitat autònoma es troba la finca, entre altres molts casos.

Altres dades de rellevància i geolocalització

Malgrat que és més complicada de dur a terme, també pots fer cerques amb dades relacionades amb la localització de l'immoble. És a dir, haurem de disposar de l'adreça completa. Hem de tenir en compte que el Registre de la Propietat disposa d'una gran base de dades amb tots els immobles del país, però també que la informació que tenim podria no coincidir amb la del registre. Per això, és important que l'adreça a consultar sigui la mateixa que la del Registre de la Propietat.

Una altra opció interessant és cercar aquesta finca a través del servei de geolocalització. Per fer-ho, caldrà tenir les coordenades de l'immoble (en la versió en línia). Amb aquestes, és possible trobar l'Idufir de la propietat que volem conèixer.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

La informació que hi ha en la nota simple del registre

Els aspectes que recull la nota simple del Registre de la Propietat tenen a veure amb:

  • Titularitat. Conèixer el propietari de l'immoble, a més de la participació de la finca en possibles zones comunes.
  • Càrregues. Informació sobre possibles càrregues, si l'habitatge està hipotecat o té algun tipus d'embargament. Les càrregues que tingui el bé immoble passen a ser responsabilitat del nou propietari.
  • Descripció. Informació sobre les característiques de la finca, com la seva localització, la superfície útil i construïda, la parcel·la, la divisió horitzontal o el número de referència cadastral. A més, ha de constar si disposa d'algun tipus de règim especial, com la protecció pública.

Per què serveix demanar una nota simple al registre?

Demanar una nota simple al Registre de la Propietat té un valor merament informatiu. Però, alhora, et pot servir per conèixer detalls rellevants sobre un bé immoble que t'interessi comprar, com ara qui és el veritable propietari o si té càrregues de les quals no tenies constància. A més, a l'hora de taxar un habitatge per demanar una hipoteca, el taxador et demanarà la nota simple, amb data de validesa inferior a tres mesos.
CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.