Fons d'inversió: què és la renda fixa

Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa

Per als estalviadors i inversors més conservadors, els productes de renda fixa sempre han estat una de les opcions més atractives, ja que són instruments amb un baix risc associat i una rendibilitat que, encara que reduïda en comparació amb un altre tipus d'inversions, és coneguda per endavant.

Un cop explicat això, a què ens referim si parlem d'invertir en renda fixa?

Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Tipus de renda fixa

En el mercat existeixen diferents productes de renda fixa, que es poden classificar tenint en compte qui els emet, el termini de la inversió i el rendiment que ofereixen. Veurem totes aquestes classificacions.

Renda fixa segons emissor

 • En primer lloc, tenim la renda fixa pública, aquella que emeten estats, comunitats autònomes i altres administracions o organismes públics amb l'objectiu de finançar les seves despeses estructurals i completar els ingressos procedents dels impostos. El deute públic es negocia en el Mercat de Deute Públic en Anotacions i està sotmès a la supervisió del Banc d'Espanya. Dins d'aquesta categoria hi ha les Lletres del Tresor, els Bons i les Obligacions d'Estat.
 • D'altra banda, hi ha la renda fixa privada, emesa per empreses que necessiten finançament per emprendre projectes o ampliar capital. Aquest tipus de renda fixa cotitza en el mercat AIAF, sota la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En aquesta categoria trobem pagarés d'empresa, bons i obligacions d'empreses privades, obligacions subordinades, titulitzacions hipotecàries, cèdules hipotecàries i cèdules territorials.

Renda fixa segons el termini de venciment

 • Les inversions a curt termini les trobem en els mercats monetaris, on s'adquireixen principalment lletres del tresor i pagarés d'empreses, el venciment dels quals té un termini màxim de 18 mesos. Aquest tipus de productes tenen una liquiditat molt elevada, és a dir, es poden vendre fàcilment en el mercat secundari, però tenen una rendibilitat inferior a la de les inversions a més termini.
 • Les inversions a mitjà i llarg termini es fan en els mercats de capitals, on es compren bons i obligacions tant d'empreses privades com d'administracions públiques. Per a aquestes inversions, el venciment supera els dos anys i, tot i que tenen una rendibilitat potencial superior a les inversions a terminis més curts, també tenen més risc associat.

Renda fixa segons el rendiment que ofereix

 • Els productes de renda fixa de rendiment explícit són aquells que fan pagaments periòdics a l'inversor en forma d'interessos (cupons). La periodicitat d'aquests pagaments varia segons el que s'estipuli en l'emissió, però és habitual el cupó semestral o anual.
 • Els productes de rendiment implícit o cupó zero són aquells en què la rendibilitat ve determinada per la diferència entre el preu que paga l'inversor pel producte i el preu en el moment d'amortització. Aquest tipus de productes té un pagament únic d'interessos en el moment de l'amortització.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

Els riscos de la renda fixa

Un dels errors més comuns és pensar que invertir en renda fixa no té riscos. És important incidir en què qualsevol producte d'inversió conté risc en major o menor mesura. Aquests riscos sempre s'hauran de detallar en el fullet d'emissió del producte. Es tracta, bàsicament, de tres tipus de riscos:

 • Risc de l'emissor: és la probabilitat que l'entitat que emet els títols de renda fixa no torni els diners als seus inversors. Per valorar aquest risc hi ha diferents agències de qualificació que atorguen una ‘nota’ a l'empresa o a l'Administració pública que vol emetre deute i finançar-se d'aquesta manera.
 • Risc en els canvis de tipus d'interès: és el risc que els valors cotitzin per sota del preu que en vam pagar en el seu moment. El preu dels títols de renda fixa depèn en gran mesura de l'evolució dels tipus d'interès, de les condicions de mercat i de les condicions econòmiques generals.
 • Risc de liquiditat: és el risc de no trobar contrapartida al mercat si es vol vendre el títol de renda fixa. És a dir, mesura si serà fàcil o difícil que l'inversor trobi compradors dels seus productes de renda fixa en el mercat secundari.

La forma òptima d'adquirir exposició a renda fixa és a través de fons d'inversió de renda fixa, on el gestor s'encarrega de comprar les millors emissions, diversificar i minimitzar els riscos d'emissor, tipus d'interès i liquiditat.

Com a resum, abans d'invertir en títols de renda fixa, sempre hem de fixar-nos en:

 • Quin és el tipus d'interès i la seva periodicitat.
 • Quins són els preus d'emissió i reemborsament.
 • Data i condicions d'amortització, així com les condicions d'amortització anticipada.
 • Si es tracta o no d'un títol que cotitza i, en cas afirmatiu, en quin mercat.
Bàner Asset Management Bàner Asset Management
Amb la col·laboració de BBVA Asset Management:
CTA subinici fons CTA subinici fons

També et podria interessar

 • En un entorn de tipus d'interès en mínims, obtenir rendibilitats atractives sense risc és una tasca difícil.
 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • Per als inversors més decidits, la renda variable suposa una bona oportunitat de treure partit als seus estalvis.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.