Riscos associats als fons d'inversió

Coneix els riscos que poden determinar la rendibilitat de la teva inversió.
Els fons d'inversió ofereixen als estalviadors l'oportunitat de rendibilitzar el seu diners. Es tracta d'una forma d'inversió més segura per a petits inversors i aquells que no comptin amb amplis coneixements financers o que, senzillament, prefereixin delegar la gestió en professionals. No obstant això, cap inversió està completament exempta de certa incertesa i existeixen una sèrie de riscos associats als fons d'inversió que són importants conèixer per triar la millor opció segons les necessitats de l'inversor.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Característiques dels fons d'inversió

Els fons d'inversió són Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC) que funcionen sota la supervisió d'una entitat dipositària, encarregada també de custodiar els valors, i l'administració d'una entitat gestora. El patrimoni d'aquests fons prové de les aportacions d'inversors individuals, denominats partícips, i es divideixen en participacions. Els fons es troben supervisats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Al combinar les aportacions d'un ampli número de partícips, l'entitat gestora té més facilitat per diversificar la cartera que un inversor a títol particular que, principalment per un tema de costos, no podria replicar una cartera així.

No obstant això, com qualsevol inversió, aquest producte financer també està exposat a determinats riscos, que podem classificar en sis grups.

Tipus de riscos associats als fons d'inversió

 • Risc de mercat: aquell risc que es deriva de la inversió en qualsevol actiu, que cotitzarà en un mercat i de la qual cotització estarà influïda per diferents variables externes, com l'evolució de l'economia, els tipus d'interès o l'estabilitat política. Aquest risc és més acusat en determinat tipus d'actius, com la renda variable. Com bé coneix qualsevol inversor, la borsa passa per períodes d'alta volatilitat.
 • Risc de liquiditat. És possible que un inversor es trobi amb restriccions a l'hora de desfer les posicions en què ha invertit. Això sol ocórrer quan es negocia fora de mercats organitzats, en títols molt específics amb baixos nivells de negociació. La falta de liquiditat pot influir en el preu de venda i per tant condicionar la rendibilitat de l'operació.
 • Risc de divisa. Sempre que s'inverteix en actius expressats en una divisa diferent a l'euro, existeix el risc que tingui lloc alguna fluctuació en el tipus de canvi. Aquestes variacions poden estar motivades per les condicions econòmiques i polítiques del país en concret, per la qual cosa en certa manera es tracta d'un risc derivat del de mercat. L'efecte que aquestes fluctuacions tenen per a les participacions d'un inversor sempre es mesura respecte a la moneda de referència d'aquest, en aquest cas l'euro. Quan es produeix una apreciació o depreciació de l'altra divisa, el valor del fons varia encara que els seus actius no hagin canviat el seu valor en euros. Òbviament, la forma més senzilla d'evitar aquest risc és triar un fons que només inverteixi en actius expressats en la divisa de referència. No obstant això, és possible neutralitzar aquest risc a través d'estratègies amb derivats orientades a cobrir el risc divisa.
 • Risc de crèdit. Finalment, els efectes del risc de crèdit també poden ser rellevants. A l'invertir en actius de renda fixa, el fons d'inversió actua com prestatari davant l'emissor dels bons o pagarés en què està invertint. Si l'empresa, entitat financera o estat emissor no pot complir amb aquests pagaments o no el fa dins el termini, això suposa pèrdues per als partícips del fons d'inversió. Per evitar aquest tipus de situacions, existeixen agències especialitzades en avaluar a aquests emissors. Aquestes apliquen un sistema d'avaluació o rating i publiquen els resultats d'aquesta anàlisi, per la qual cosa és una informació de gran utilitat per avaluar la política d'inversió del fons en què es pretén invertir.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.
 • Risc país. La inversió en determinats països, amb economies emergents, tendeix a ser més volàtil que aquella inversió en països desenvolupats, per bé que també la rendibilitat potencial de la primera és més elevada. El risc addicional dels països emergents degut a la possibilitat que els governs es tornin inestables o a economies molt centrades en certs sectors. En general, compten amb major incertesa, política, econòmica i social.
 • Risc de concentració. Diversificar és una de les claus per a una inversió adequada. En una cartera amb pocs actius, el comportament negatiu d'un d'ells pot generar un impacte molt negatiu, ja que el seu pes respecte al total és significatiu. En una cartera amb molts valors, l'efecte negatiu d'un d'ells es dissol en el comportament mitjà de tots els altres.

Com pots veure, existeixen diferents riscos associats als fons d'inversió que s'han de valorar abans de prendre la decisió d'invertir. BBVA ofereix tota la informació necessària sobre els seus fons d'inversió, a més d'eines que permeten comparar i simular la teva inversió per trobar el que més s'adapta al teu perfil de risc. Visita bbva.es o qualsevol oficina BBVA per rebre assessorament i triar el fons d'inversió que necessites.

CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'Inversió - També podria interessar-te Fons d'Inversió - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'Inversió - Eines Fons d'Inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.