Carteira BBVA Multi3strategia

Xestionamos o teu investimento por ti a través de tres fondos de investimento

 • Unha carteira creada en función do teu perfil de risco.
 • Os nosos profesionais realizarán unha xestión activa do investimento.
 • Investimento mínimo de 20.000 €.

Como funciona?

 • Carteira BBVA Multi3strategia é un servizo co que delegas no BBVA a xestión da túa carteira e, polo tanto, a xestión do patrimonio que achegues a ela. O BBVA investirá ese patrimonio nunha carteira composta por tres fondos. Está pensada para investimentos a longo prazo, aínda que poderás dispor do teu diñeiro cando o necesites, coas ganancias ou perdas acumuladas ata ese momento.

  Antes da contratación, realizarémosche unha avaliación de idoneidade onde che preguntaremos polos teus coñecementos e experiencia, obxectivos de investimento e situación financeira. Con base no teu perfil investidor asignarémosche a carteira modelo que se adapte ao teu perfil, de entre os cinco perfís de risco que existen: moi baixo (actualmente non comerciable), baixo, medio, alto ou moi alto.

  Documentación: podes consultar o contrato correspondente ao servizo de xestión discrecional de carteiras de fondos (IIC) (denominado Carteira BBVA Multiestrategia). No proceso de contratación xerarémolo personalizado cos teus datos.

Características

  • Os nosos profesionais realizarán unha xestión activa e diversificada dos fondos que compoñen a túa carteira, con cambios na estratexia para adaptarse ao comportamento do mercado.

  • A través dos fondos nacionais que compoñen a carteira, accederás a IIC globais xestionadas por xestoras recoñecidas internacionalmente.
  • Terás flexibilidade para facer achegas.
  • Poderás dispor do teu diñeiro, coas ganancias ou perdas acumuladas, nun prazo de entre 24 e 72 horas.
  • Contarás coas vantaxes fiscais dos fondos de investimento: só tributa cando se produce o reembolso total ou parcial.
  • Poderás seguir por Internet a evolución da túa carteira, ademais de recibir cada mes un completo informe.

En que inviste a carteira

 • A Carteira BBVA Multi3strategia inviste en tres fondos que se adaptan ás túas necesidades:

  • Estrategia Capital, FI (nivel de risco: 3/7): investimentos con enfoque de retorno absoluto que buscan rendibilidades discretas pero positivas no longo prazo.
  • Estrategia Acumulación, FI (nivel de risco: 4/7): investimentos en activos xeradores de rendemento periódico.
  • Estrategia Inversión, FI (nivel de risco: 6/7): investimentos que buscan maiores oportunidades para facer crecer o teu investimento a máis longo prazo.

  O teu perfil de risco determinará a porcentaxe máxima de investimento no fondo de maior risco (Estrategia Inversión):

  • Perfil de risco moi baixo: ata un 10 %.
  • Perfil de risco baixo: ata un 25 %.
  • Perfil de risco medio: ata un 45 %.
  • Perfil de risco alto: ata un 65 %.
  • Perfil de risco moi alto: ata un 95 %.

Condicións

 • Investimento

  Investimento mínimo inicial: 20.000 €.

   

  Comisións

  Comisión de xestión activa da carteira:

  • 0,65 % anual (mínimo 130 €) para perfís de risco moi baixo, baixo e medio. 0,75 % anual (mínimo 150 €) para perfís alto e moi alto. Cárgase semestralmente.
  • 5 % da rendibilidade anual da carteira.

  Comisión dos fondos da carteira (cada fondo ten unha porcentaxe de comisión):

  • Estrategia Capital: 0,25 %.
  • Estrategia Acumulación: 0,45 %.
  • Estrategia Inversión: 0,65 %.

  Aplícase sobre o valor liquidativo de cada fondo e calcúlase en función do importe que investise en cada un deles.

Quérelo?

 • A contratación da Carteira BBVA Multi3strategia realízase de maneira presencial na túa oficina do BBVA coa axuda dun xestor especializado. Completa o formulario de solicitude de información para concertar unha cita co teu xestor.

Necesitas máis información?

Tamén che podería interesar

Ser cliente do BBVA

 • Realiza o investimento máis intelixente coa axuda das ferramentas especializadas do BBVA.
 • Somos líderes en innovación dixital e traballamos para facerche a vida un pouco máis fácil.
 • Cremos nunha forma de facer as cousas transparente, clara e responsable.

Descubre BBVA Invest

Sexa cal for o teu obxectivo, BBVA Invest pode axudarte a conseguilo.

O servizo de asesoramento personalizado que che propón produtos de investimento que se axustan ás túas preferencias e obxectivos de investimento, así como ás túas circunstancias persoais.
Carteira BBVA Multi3strategia Solicitar información