Traspaso de fondos de investimento

É o momento de cambiar e conseguir un 2% de bonificación

Se tes un fondo de investimento noutro banco, tráeo ao BBVA e obtén un 2% de bonificación sobre o importe traspasado.

Consulta todas as condicións no boletín de adhesión. Promoción válida ata o 30/09/2024.

Necesitas máis información?

Tes que saber:

Bonificación aplicable aos traspasos procedentes de fondos de investimento non xestionados nin comercializados polo/no Grupo BBVA consistente no aboamento (en efectivo ou participacións) do 2% bruto para traspasos que teñan como destino os fondos contemplados na promoción con permanencia mínima de 36 meses. Límite de bonificación total de 20.000 € por partícipe, polo conxunto de traspasos realizados no período da promoción. Se existe incumprimento do período mínimo de permanencia, recobrarase a bonificación segundo indica o Boletín de Adhesión. Entidade depositaria: BBVA. Entidade xestora. BBVA Asset Management S‌.‌A., SGIIC.
Promoción válida para os traspasos solicitados ata o 30‌/‌09‌/‌2024, non bonificados por anteriores campañas.
O cliente deberase adherir ao boletín de bonificación. As bonificacións son rendemento de capital mobiliario suxeito a retención para os efectos do IRPF. O investimento nestes produtos comporta risco en función das súas características específicas e dos activos en que inviste e non está exenta da posibilidade de incorrer en perdas sobre o capital investido.

Traspasar fondo de investimento
Solicitar información