Se investises nun fondo de investimento, cal podería ser o resultado?