Características dos seguros de saúde sen copagamentos

Este tipo de seguros son especialmente útiles para aquelas persoas que fagan uso dos servizos médicos de maneira máis frecuente

No momento de elixir un seguro de saúde existen varios factores a ter en conta: o cadro médico ao que teremos acceso, os hospitais e clínicas ás que poderemos acudir, a posibilidade de ter cobertura dental… e un dos máis importantes, se o seguro ten copagamento ou non.

E é importante porque o copagamento determina en boa medida o prezo final da nosa cobertura sanitaria. Mentres que nos seguros médicos que teñen copagamento temos que aboar unha pequena cantidade de diñeiro cada vez que acudimos ao médico, nos seguros sen copagamento aboamos unha cantidade fixa ao mes ou ao ano, independentemente do número de veces que requiramos os servizos sanitarios polos que estamos cubertos.

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Esta é, sen dúbida, a principal característica dos seguros de saúde sen copagamento e pola que son produtos interesantes para aqueles usuarios que utilicen con máis frecuencia os servizos sanitarios. Pero ademais, este tipo de seguros contan con toda unha especie de vantaxes que a continuación repasamos:

  • Tempos de espera reducidos: unha das principais características dos seguros médicos privados é que os tempos de espera para ser atendidos polos profesionais son bastante reducidos. Ademais, cun seguro médico o paciente pode solicitar ver directamente un especialista, sen pasar antes por un médico de cabeceira.
  • Horarios adaptados ao usuario: en consonancia coa flexibilidade á hora de escoller médico, tamén cómpre destacar que o horario dos servizos que ofrecen os seguros médicos privados adáptase ao usuario. Deste xeito, disponse de maior liberdade tanto á hora de concertar unha visita médica, como á hora de realizar unha proba diagnóstica.
  • Posibilidade de escoller médico: outra das vantaxes que comporta un seguro sanitario é que o usuario pode elixir que profesional quere que o vexa, dentro do cadro médico que as aseguradoras poñen á súa disposición. Do mesmo xeito, algunhas aseguradoras ofrecen a posibilidade de que os pacientes acudan a un médico que non está dentro do seu seguro, reembolsándolle despois os custos desa visita.
  • Segunda opinión: unha característica moi interesante para os pacientes é que os seguros médicos permiten solicitar unha segunda opinión sobre un diagnóstico ou tratamento. Deste xeito, se o paciente non quedou completamente satisfeito ou quere contrastar o seu caso, sempre pode acudir a unha segunda opinión profesional.
  • Hospitalización cómoda: un dos sinais de identidade dos servizos sanitarios ofrecidos polos seguros é a alta comodidade que os hospitais e clínicas ofrecen a pacientes e familiares. Por exemplo, polo xeral adóitase ofrecer ao usuario un cuarto individual.
  • Ademais, tamén existe a posibilidade de contratar unha serie de coberturas opcionais que se adaptan ás necesidades de cada usuario, como son o reembolso de gastos de farmacia, óptica, medicina alternativa, asistencia familiar (proporciona ao asegurado a axuda cualificada que poida necesitar para seu día a día ante unha situación imprevista, como encontrarse hospitalizado, cubrindo o coidado de maiores, nenos e discapacitados, apoio en tarefas do fogar, envío de medicamentos e coidado de mascotas), complemento dixital (servizo de videoconsulta para determinadas especialidades e servizos de promoción da saúde, como por exemplo nutrición, psicoloxía, o envío de medicamentos a casa, analíticas a domicilio, etc.), entre outras.
Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

En relación co custo, os seguros médicos sen copagamento teñen unha prima máis elevada que aqueles seguros que si o inclúen. Non obstante, o usuario que se decide por un seguro de saúde sen copagamento evita os imprevistos económicos que esta modalidade lle pode ocasionar cando o utilice e coñece a prima anual do seu seguro de antemán, sen importar as veces que acuda ao médico ou os tratamentos que necesite.

Ademais, hai servizos cos que se pode aforrar agrupando distintos seguros, como o Plan EstarSeguro do BBVA. Acolléndose a el, pódese lograr ata un 15% de aforro no total dos seguros e outras vantaxes como a posibilidade de pagar mes a mes sen recargas.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.