Principais tipos de seguros

Explicámosche como funcionan os principais tipos de seguros

Seguro de coche

É un seguro cuxo obxecto é asegurar os riscos relacionados cun vehículo e os seus ocupantes. O tomador obrígase ao pagamento da prima. A cambio, se se produce un accidente ou dano, a aseguradora afronta os gastos, paga unha suma de diñeiro ou ofrece outro tipo de prestacións, dependendo das coberturas contratadas na póliza.

A lei obriga a contratar un seguro que cubra, polo menos, a responsabilidade civil derivada do uso e circulación do coche asegurado.

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

As modalidades de seguro de coche máis habituais son:

 • Seguro fronte a terceiros: é o mínimo obrigatorio. Cobre a responsabilidade civil do condutor fronte a terceiros.
 • Seguro a todo risco: proporciona unha protección total do vehículo fronte a calquera dano.
 • Seguro con franquía: En caso de danos no coche, o tomador ou o asegurado paga unha parte da reparación e o resto a aseguradora.

Seguro de fogar

É un seguro o obxecto do cal é protexer aos propietarios ou inquilinos dunha vivenda contra as perdas económicas que poidan sufrir os asegurados ou os terceiros prexudicados, derivadas dunha gran variedade de riscos.

O tomador do seguro obrígase ao pagamento da prima. A cambio, se se produce un accidente ou dano, a aseguradora afronta os gastos, paga unha suma de diñeiro ou ofrece outras prestacións, segundo as coberturas contratadas na póliza do seguro.

Dependendo da modalidade do seguro que se elixa, o seguro pode cubrir tanto o continente coma o contido da vivenda, así como a responsabilidade civil extracontractual respecto da obriga de resarcir os danos e perdas causados a un terceiro ata o importe límite contratado.

O continente é o conxunto formado pola construción principal e as accesorias da vivenda asegurada, tales como as instalacións fixas e os aparellos fixos para servizos da vivenda, así como xardíns, cerramentos exteriores e instalacións deportivas ou de recreo. O contido está formado polo mobiliario e efectos, diñeiro en efectivo, xoias, obxectos especiais (metais preciosos, obras de arte, antigüidades, etc).

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Seguro de vida

É un seguro mediante o cal se garante aos beneficiarios a percepción dun capital ao producirse algunha das continxencias establecidas na póliza no caso de falecemento.

Os seguros de vida tamén poden incluír coberturas por incapacidade ou enfermidade grave, para que o propio asegurado reciba unha indemnización en caso de sufrir unha das situacións contratadas na póliza do seguro.

Nun seguro de vida interveñen:

 • O asegurador: é a empresa que se compromete a pagar a prestación.
 • O tomador: é a persoa que paga a prima.
 • A prima: é o prezo ou custo do seguro.
 • O asegurado: o titular obxecto do risco en cuxo caso de morte ou supervivencia, ou de ambos os dous eventos conxuntamente, o asegurador obrígase a satisfacer ao beneficiario un capital, unha renda ou outras prestacións convidas.

Agrupar seguros

Unha das mellores maneiras de conseguir aforros no prezo dos seguros é agrupalos. Por exemplo, co Plan EstarSeguro do BBVA, co que se consegue un desconto progresivo en función do número de seguros que se teñan contratados. Ademais, o pagamento dos seguros efectúase mes a mes e sen recargas
CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
 • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
 • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

 • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.