Como funcionan os seguros médicos privados

A asistencia sanitaria privada vén a complementar o sistema público de saúde

Os seguros médicos ofrecen unha maior tranquilidade aos seus usuarios, xa que proporcionan unha serie de servizos e vantaxes que resultan de grande utilidade no momento en que máis se necesitan: cando se produce unha enfermidade ou acontece calquera problema de saúde.

O funcionamento dun seguro médico ou de asistencia sanitaria non se diferencia de calquera outro tipo de seguro: o cliente paga unha prima e, a cambio, accede a unha cobertura sanitaria que vén perfectamente detallada na póliza contratada.

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.
Cómpre explicar que esta cobertura se pode satisfacer de dúas maneiras, ben a través do cadro médico que a propia aseguradora pon a disposición do seu cliente (e isto inclúe hospitais, clínicas e profesionais sanitarios), ou ben permitindo que o asegurado escolla en que centro médico e que profesionais desexa que o atendan (opción de reembolso). En España, a primeira destas opcións é a máis utilizada, aínda que moitos usuarios valoran a capacidade de poder elixir libremente onde e quen os atende. É unha das vantaxes dos seguros médicos, á que se suman outras que a continuación detallamos.

Que vantaxes ten un seguro médico privado?

Un dos principais motivos polos que moitas persoas deciden facer un seguro de asistencia sanitaria é pola rapidez na atención. Os hospitais e centros privados coidan moito este aspecto e entre as súas prioridades está acurtar o máximo posible os tempos que os usuarios teñen que esperar para ser atendidos, diagnosticados e tratados. Ademais, na sanidade privada cabe a posibilidade de acudir directamente ao especialista, sen necesidade de pasar polo médico de cabeceira.

Neste sentido, os centros e hospitais dos seguros médicos ofrecen un horario de atención moito máis amplo e que se adapta ás necesidades de calquera usuario.

Esa flexibilidade tamén se traduce en que o paciente pode escoller entre os numerosos profesionais que compoñen o cadro médico do seu seguro. Deste xeito, se o usuario non está satisfeito cun médico en concreto ou, sinxelamente, desexa ser tratado por outro profesional, non ten máis que solicitarllo á súa aseguradora.

Igual de sinxelo resulta pedir unha segunda opinión médica, unha das opcións máis apreciadas polos usuarios e que axuda a reforzar a eficacia dos seguros médicos. Así, ante calquera enfermidade ou problema de saúde, o asegurado pode contar coa tranquilidade de que o seu caso pode ser estudado por máis dun profesional.

E falando de opcións sanitarias, son cada vez máis os seguros médicos que ofrecen o acceso a técnicas e profesionais das chamadas ‘medicinas alternativas’. Ata agora, o acceso a este tipo de tratamentos estaba restrinxido a clínicas ou consultas privadas, pero cada vez hai máis cadros médicos privados que ofrecen a posibilidade de incorpor este tipo de alternativas á súa carteira de servizos.

Ademais, canto a coberturas adicionais, unha boa parte dos seguros médicos inclúen asistencia dental, co importante aforro que isto comporta para o asegurado. Deste xeito, unha vez que se contrata o seguro médico, o usuario pode ter a tranquilidade de que accederá a todos os servizos sanitarios que necesite sen necesidade de maiores complicacións.

Esa tranquilidade tamén se estende ao ámbito internacional, xa que moitos seguros ofrecen coberturas sanitarias cando se está de viaxe nun país estranxeiro.

Por último, un ‘detalle’ que marca a diferenza son as instalacións hospitalarias que os seguros privados poñen ao servizo dos seus asegurados. Con respecto a isto, é especialmente apreciada polos usuarios a posibilidade de contar cun cuarto individual para cada paciente, así como unha serie de comodidades para o familiar que o acompaña durante as noites de hospitalización.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

A ampla oferta que existe na actualidade no referente a seguros médicos fixo que os prezos das primas se volvesen moi competitivos nos últimos anos. Pero para entender como funciona o custo destas primas hai que sinalar que, como en calquera outro seguro, o prezo varía en función do risco que a aseguradora asume. Vexamos que factores inflúen no custo dun seguro médico:

  • A idade do asegurado : as persoas novas son menos propensas a padecer enfermidades ou desenvolver algunha patoloxía grave, polo que para elas o seguro médico é moito máis barato que para asegurados de maior idade. O normal é que a prima do seguro se vaia incrementando conforme o usuario vaia cumprindo anos.
  • Coberturas que se contratan: o prezo da prima tamén depende dos servizos aos que o asegurado accede. O habitual é que canto maior sexa a carteira de servizos á que se accede, maior sexa tamén o prezo do seguro.
  • Copagamento: a maioría dos seguros médicos ofrecen a opción de copagamento aos seus usuarios. Esta opción resúmese en que o asegurado pagará unha pequena cantidade de diñeiro cada vez que acceda aos servizos do seu seguro médico; en contrapartida, a prima mensual ou anual que debe aboar este asegurado será máis reducida. Esta é unha forma de reducir a factura do seguro se o usuario prevé facer pouco uso da súa cobertura sanitaria.

Como última reflexión podemos engadir que, na actualidade, contar cun seguro médico é unha garantía adicional de cara a afrontar con rapidez e tranquilidade calquera problema de saúde que nos xurda.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.