Claves sobre o seguro de non-pagamento do alugueiro

Explicámosche como identificar o seguro do fogar que máis se axusta ás túas necesidades

Es propietario dunha vivenda e estás pensando en alugala? Preocúpache correr riscos se alugas unha vivenda da túa propiedade? Se é así, aconsellámosche que leas detidamente este artigo no que se detallan as principais claves sobre os seguros de non-pagamento do alugueiro e valores a protección que che pode ofrecer esta cobertura como arrendador fronte á posible falta de pagamento do teu inquilino.

Este tipo de seguros convertéronse nunha opción cada vez máis demandada polos arrendadores, xa que non só protexen en caso de falta de pagamento do inquilino, senón que tamén ofrecen unha completa cobertura de defensa xurídica relacionada coa vivenda que alugamos. Non é doado dar o paso de alugar a nosa vivenda a un descoñecido. Casos de morosidade, desperfectos na vivenda, problemas de convivencia co resto dos veciños…

Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.
Ao arrendar un inmoble, poden xurdir múltiples problemas dos que os propietarios se viñan defendendo, habitualmente, a través da petición ao inquilino de avais bancarios ou persoais, así como mediante o pagamento dunha fianza dunha ou dúas mensualidades da renda. O seguro de non-pagamento dos alugueiros vén a completar esta protección ao arrendador.

Coberturas

O seguro de non-pagamento do alugueiro protexe o propietario ante posibles inquilinos morosos que non paguen o seu alugamento mensual, cubrindo o pagamento das rendas que se deben ata un máximo do número de mensualidades conforme se estableza na póliza de seguros. Esta é a cobertura principal e o grande atractivo deste tipo de seguros, pero non o único.

Porque en realidade, cando contratamos un seguro de non-pagamento do alugueiro, accedemos a diversas garantías relacionadas coa defensa e protección dos nosos intereses en relación coa vivenda arrendada:

 • En caso de non-pagamento, o seguro pode chegar a asumir o importe total das rendas mensuais que non foron pagadas ata o límite temporal establecido na póliza (cuantificado en meses).
 • O asegurador realizará, a través de avogados expertos na materia, a reclamación ao inquilino das cotas do alugueiro que non foron pagadas, antes de que exista unha sentenza de desafiuzamento ou condena por falta de pagamento.

Así mesmo, a compañía aseguradora tamén realiza os trámites legais necesarios para obter a orde e/ou sentenza de desafiuzamento do inquilino moroso, para que o propietario poida dispor da súa vivenda canto antes.

 • Tamén se garante a reclamación dos desperfectos ou danos materiais que o inquilino ocasione na vivenda. Incluso, en determinados seguros, cóbrense (ata o límite establecido na póliza) os danos ocasionados no inmoble polo arrendatario.
 • Así mesmo, disponse dun servizo de asistencia xurídica que permite realizar consultas relacionadas cos dereitos e obrigas como arrendador.

Requisitos para contratar un seguro de non-pagamento do alugueiro

Para formalizar un seguro de non-pagamento do alugueiro, as aseguradoras analizan a solvencia financeira dos inquilinos aos que o propietario vai arrendar a vivenda. É lóxico, xa que no caso de que estas persoas non fagan fronte ao pagamento do alugueiro, será a compañía aseguradora a que asumirá o importe correspondente ás rendas non-pagadas, así como aos posibles custos relacionados coa reclamación da débeda.

Por todo o indicado, o habitual é que a aseguradora leve a cabo un estudo da viabilidade económica do inquilino. De igual xeito que á hora de ofrecer un préstamo ou unha hipoteca, a compañía que asume o risco de falta de pagamento quere saber se o inquilino poderá afrontar o pagamento das mensualidades con garantías suficientes. Por iso, o normal é que un inquilino non sexa apto (é dicir, que a aseguradora non quererá contratar o seguro), cando o importe do alugueiro supoña máis do 40 % ou 45 % dos seus ingresos mensuais.

Para realizar esta análise, a aseguradora adoita solicitar diversos documentos que acrediten a solvencia do arrendatario:

 • Traballador por conta allea: adóitase pedirlle as dúas últimas nóminas para comprobar, tanto o volume de ingresos coma a antigüidade do traballador na súa empresa. Neste caso, as aseguradoras valoran máis os contratos de traballo indefinidos, xa que ofrecen maiores garantías de pagamento fronte aos temporais.
 • Autónomos: aos traballadores por conta propia adóitase requirirlles as dúas últimas declaracións trimestrais do IVE, así como a declaración do IRPF máis recente.
 • Pensionistas: aos inquilinos xubilados solicítaselles un xustificante da súa condición de pensionista, así como dos ingresos mensuais como, por exemplo, a través dun extracto bancario. Pechando este aspecto, cómpre dicir que as aseguradoras tamén comproban as principais listaxes de morosos de España.
Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Cando é útil un seguro de non-pagamento do alugueiro?

Máis alá de todas as garantías e coberturas que comentamos, ter un seguro de non-pagamento do alugueiro ofrécenos unha maior tranquilidade e protección fronte aos riscos de alugar unha vivenda da nosa propiedade. En primeiro lugar, porque nos axuda a seleccionar o inquilino a través do estudo financeiro que realiza a aseguradora. Así mesmo, o asegurador asume as xestións de reclamación de rendas pendentes e, en caso de resultar infrutuosas, asume o importe das rendas que non foron pagadas. Tamén realiza as xestións e trámites necesarios (tanto xudiciais coma extraxudiciais) para que se execute o desafiuzamento da vivenda, se for preciso. Finalmente e nalgúns produtos do mercado, incluso é posible cubrir os danos ocasionados á vivenda alugada realizados polo arrendatario, ata o límite establecido.

No relativo ao custo destes seguros, no mercado existen multitude de opcións para escoller, pero o normal é que o prezo non supere o 5 % da renda anual que se fixou no contrato. Actualmente, o BBVA non comercializa este tipo de seguro, pero podes consultar o resto do catálogo de seguros de fogar.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche os distintos factores que inflúen no prezo do seguro do teu coche.
 • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
 • Coñece todos os detalles sobre este instrumento para planificar e construír un aforro para a xubilación.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

 • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.