Claus sobre les assegurances d'impagament de lloguer

T'expliquem com identificar l'assegurança de la llar que més s'ajusta a les teves necessitats

Ets propietari d'un habitatge i estàs pensant llogar-lo? Et preocupa córrer riscos si llogues un habitatge de la teva propietat? Si és així, t'aconsellem que llegeixis detingudament aquest article en què es detallen les claus principals sobre les assegurances d'impagament de lloguer i valoris la protecció que et pot oferir aquesta cobertura com a arrendador davant del possible impagament del teu llogater.

Aquest tipus d'assegurances s'han convertit en una opció que els arrendadors demanen cada vegada més, no només perquè protegeixen en cas d'impagament del llogater, sinó que també ofereixen una cobertura completa de defensa jurídica relacionada amb l'habitatge que lloguem. No és fàcil donar el pas de llogar el nostre habitatge a un desconegut. Casos de morositat, desperfectes a l'habitatge, problemes de convivència amb la resta de veïns…

Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.
En arrendar un immoble, poden sortir múltiples problemes dels quals els propietaris s'havien defensat, habitualment, a través de la petició al llogater d'avals bancaris o personals, així com mitjançant el pagament d'una fiança d'una o dues mensualitats de la renda. L'assegurança d'impagament de lloguers completa aquesta protecció per a l'arrendador.

Cobertures

L'assegurança d'impagament de lloguer protegeix el propietari davant de possibles llogaters morosos que no paguin el lloguer mensual, i cobreix el pagament de les rendes que es deuen fins a un màxim del nombre de mensualitats conforme s'estableixi a la pòlissa d'assegurances. Aquesta és la cobertura principal i el gran atractiu d'aquest tipus d'assegurances, però no l'únic.

Perquè, en realitat, quan contractem una assegurança d'impagament de lloguer, accedim a diverses garanties relacionades amb la defensa i protecció dels nostres interessos en relació amb l'habitatge arrendat:

 • En cas d'impagament, l'assegurança pot arribar a assumir l'import total de les rendes mensuals impagades fins al límit temporal establert a la pòlissa (quantificat en mesos).
 • L'assegurador farà, a través d'advocats experts en la matèria, la reclamació al llogater de les quotes de lloguer impagades, abans que hi hagi sentència de desnonament o condemna per impagament.

Així mateix, la companyia asseguradora també fa els tràmits legals necessaris per obtenir l'ordre o sentència de desnonament del llogater morós, perquè el propietari pugui disposar de l'habitatge al més aviat possible.

 • També es garanteix la reclamació dels desperfectes o danys materials que el llogater ocasioni a l'habitatge. Fins i tot, en determinades assegurances, es cobreixen (fins al límit establert a la pòlissa) els danys que hagi ocasionat l'arrendatari a l'immoble.
 • Així mateix, també hi ha un servei d'assistència jurídica que permet fer consultes relacionades amb els drets i obligacions com a arrendador.

Requisits per contractar una assegurança d'impagament de lloguer

Per formalitzar una assegurança d'impagament de lloguer, les asseguradores analitzen la solvència financera dels llogaters als quals el propietari arrendarà l'habitatge. És lògic, ja que en cas que aquestes persones no facin front al pagament del lloguer, la companyia asseguradora assumirà l'import corresponent a les rendes impagades, així com els possibles costos relacionats amb la reclamació del deute.

Per tant, l'habitual és que l'asseguradora dugui a terme un estudi de viabilitat econòmica del llogater. D'igual manera que a l'hora d'oferir un préstec o una hipoteca la companyia que assumeix el risc d'impagament vol saber si el llogater podrà afrontar el pagament de les mensualitats amb prou garanties. Per això, el normal és que un llogater no sigui apte (és a dir, que l'asseguradora no voldrà contractar l'assegurança) quan l'import del lloguer suposi més del 40% o 45% dels seus ingressos mensuals.

Per tal de fer aquesta anàlisi, l'asseguradora acostuma a sol·licitar diversos documents que acreditin la solvència de l'arrendatari:

 • Treballador per compte d'altri: se li acostumen a demanar les dues últimes nòmines per comprovar tant el volum d'ingressos com l'antiguitat del treballador a l'empresa. En aquest cas, les asseguradores valoren més els contractes de treball indefinits, ja que ofereixen més garanties de pagament que els contractes temporals.
 • Autònoms: als treballadors per compte propi se'ls acosutuma a demanar les dues últimes declaracions trimestrals de l'IVA, així com la declaració de l'IRPF més recent.
 • Pensionistes: als llogaters jubilats se'ls sol·licita un justificant de la condició de pensionista, així com dels ingressos mensuals, per exemple, a través d'un extracte bancari. Tancant aquest aspecte, cal dir que les asseguradores també comproven les llistes de morosos principals d'Espanya.
Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Quan és útil una assegurança d'impagament del lloguer?

Més enllà de totes les garanties i cobertures que hem comentat, tenir una assegurança d'impagament de lloguer ens ofereix més tranquil·litat i protecció davant dels riscos de llogar un habitatge de la nostra propietat. En primer lloc, perquè ens ajuda a seleccionar el llogater a través de l'estudi financer que fa l'asseguradora. Així mateix, l'assegurador assumeix les gestions de reclamació de rendes pendents i, en cas de resultar infructuoses, assumeix l'import de les rendes impagades. També fa les gestions i tràmits necessaris (tant judicials com extrajudicials) perquè s'executi el desnonament de l'habitatge, si escau. Finalment, en alguns productes del mercat, fins i tot és possible cobrir els danys ocasionats a l'habitatge llogat per l'arrendatari, fins al límit establert.

Pel que fa al cost d'aquestes assegurances, al mercat hi ha multitud d'opcions per escollir, però el més normal és que el preu no superi el 5% de la renda anual que s'hagi fixat en el contracte. Actualment, BBVA no comercialitza aquest tipus d'assegurança, però pots consultar la resta del catàleg d'assegurances de la llar .

CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA

També et podria interessar

 • T'expliquem quins són els diferents factors que influeixen en el preu de l'assegurança del cotxe.
 • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
 • Coneix tots els detall sobre aquest instrument per planificar i construir un estalvi per a la jubilació.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

 • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.