Que é a póliza de seguro

Descubre en que consiste este concepto e as súas características máis importantes.
Cada vez son máis as persoas que están familiarizadas co mundo dos seguros. Estes utilízanse de forma habitual en multitude de ámbitos e, de feito, algúns deles son obrigatorios por lei (como por exemplo, o seguro de automóbil). Porén, ao profundar niso, poden xurdir dúbidas con respecto a algúns conceptos. Un deles é a denominada póliza de seguro. Sabes realmente en que consiste e como funciona? Neste artigo explicámosche con detalle todas as claves que debes coñecer.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

En que consiste a póliza de seguro?

A póliza de seguro pódese definir como o contrato de seguro entre un asegurado e unha compañía de seguros mediante o cal se establecen os termos e condicións do acordo asinado por ambas as partes. Deste xeito, nela establécense os termos a través dos que a compañía aseguradora se obriga a resarcir un dano e/ou pagar a correspondente indemnización ao comprobarse unha eventualidade garantida dentro do contrato (por exemplo, o roubo dun vehículo, a rotura dun cristal da casa, unha invalidez, etc.).

Tamén se pode denominar contrato de seguro, pois funciona da mesma forma que outros documentos de carácter contractual. É o documento que certifica a validez do contrato de seguro en que se especifican os beneficios aos que ten dereito o asegurado cando aboa unha prima pola cobertura dun seguro.

Ademais, a póliza establece a cobertura do seguro ou, o que é o mesmo, as eventualidades que este cobre. Existen diferentes tipos de seguros adaptados a cada ámbito e ao que o asegurado desexa contratar, pero o pagamento da prima sempre actuará en calquera circunstancia como xustificante legal da existencia do seguro e determinará o seu funcionamento e as súas condicións.

Os elementos principais da póliza

Ademais dos datos persoais do contratante e da compañía aseguradora, que nunca poden faltar neste documento, existen tamén unha serie de conceptos fundamentais que sempre están presentes na póliza de seguro.

  • Interese asegurable: consiste na relación entre o ben que se asegura e un valor económico. Pode tratarse de algo material ou inmaterial, xa que a única condición é que o dito ben se poida taxar con diñeiro e que existise antes da sinatura da póliza.
  • Risco asegurable: é o risco en si que cobre a póliza ao cumprir certos requisitos fundamentais que o fan posible: debe ser algo específico, que poida ocorrer e que se poida cuantificar de forma económica. Ademais, debe ser lícito e fortuíto, é dicir, algo amparado pola lei e que acontece de xeito inesperado sen que exista premeditación.
  • Prima: trátase da cantidade que se aboa á compañía aseguradora en función do que se establece na póliza para ter dereito á cobertura que se indica nela.
  • Obriga: pola súa banda, a aseguradora está obrigada a resarcir ou indemnizar o asegurado se se produce algunha das eventualidades previstas na póliza nos termos acordados.

Que tipos de seguros existen?


Os ámbitos nos que un seguro pode ser contratado son, practicamente, innumerables. Un vehículo, unha vivenda, unha situación específica referida a un ben material ou non material. Non hai dúbida de que existen multitude de variantes. Por un lado, encóntranse os chamados seguros de intereses, destinados á protección de bens. Contrátanse co obxectivo de indemnizar o dano que sufriu o ben en cuestión nunha eventualidade determinada, como pode ser un roubo ou un incendio. Hoxe en día, este tipo de seguros aplícanse a multitude de supostos. Podes, por exemplo, asegurar a túa casa no caso de que se produza un incendio, ou incluso o teu propio teléfono móbil por se es vítima dun roubo.

Ademais, tamén se pode falar dos seguros de persoas, é dicir, os que están deseñados para protexer e, dalgunha maneira, garantir a integridade e a vida daquel que os contrata. Esta modalidade inclúe seguros médicos ou de saúde, de accidentes, de vida, etc. Non se centran, polo tanto, nun ben como tal, senón no benestar dunha persoa.

Por último, outras categorías están pensadas para feitos específicos, como por exemplo, un seguro de viaxe.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.
Así mesmo, non hai que esquecer que algunhas pólizas de seguro son obrigatorias en determinadas circunstancias. Un dos mellores exemplos son os seguros de vehículos, xa que é ilegal conducir sen ter contratado o seguro obrigatorio ou de responsabilidade civil obrigatoria (RCO). Igualmente, non debemos esquecer outros tipos de seguros, como son os destinados a asegurar os cans de razas perigosas ou os dirixidos a actividades deportivas de alto risco.

O seguro que buscas está no BBVA

Sexa cal for a finalidade, o BBVA pode axudarche a encontrar o seguro que buscas, xa que as opcións que pon á túa disposición van dirixidas a todo tipo de eventualidades. Podes asegurar o coche ou moto beneficiándote de diferentes modalidades, a vivenda, acceder a seguros médicos e de vida ou optar polos chamados miniseguros (seguros de viaxes, accidentes, asistencia legal ou repatriación).

Descubre toda a oferta que o BBVA preparou para ti. Poderás consultar as condicións de cada un dos seguros e incluso simular o teu seguro sen moverte de casa. Ademais, tamén te podes beneficiar das vantaxes que che ofrece BBVA Plan EstarSeguro que che permite fraccionar o pagamento dos teus seguros BBVA desde o primeiro seguro, pagalo mes a mes e aforrar ata un 15 %.

A túa tranquilidade é o primeiro, deixa que o teu seguro do BBVA se encargue e goza da vida sabendo que o máis importante está baixo control.

CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.