Fiscalidade dos seguros de aforro

Coñece a fiscalidade das prestacións derivadas dos seguros de aforro
Os seguros de vida aforro combinan unha dobre protección para o cliente que os subscribe. Por un lado, comprenden a percepción dun capital ou renda derivados das primas achegadas; por outro, tamén cobren a continxencia de falecemento do titular, que garante que os herdeiros ou beneficiarios designados reciban tamén o pagamento dunha cantidade que quedará estipulada de antemán.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Porén, a diferenza doutros produtos financeiros semellantes, os seguros de vida aforro non comportan vantaxes fiscais no momento da súa constitución, pero si traen consigo unha interesante fiscalidade no momento de recibir as prestacións.

Para coñecer a fiscalidade das prestacións derivadas dos seguros de vida aforro hai que atender tanto á forma en que se reciben estas prestacións como a quen as recibe.

A fiscalidade segundo o tipo de prestación recibida

Chegado o momento de recibir as prestacións derivadas do seguro de vida aforro, é necesario decidir en que forma se desexa acceder a elas. Non é unha decisión intranscendente xa que dela derivarán as diferentes maneiras de tributar no IRPF polo diñeiro que se percibe.

É necesario destacar que, independentemente da forma de recibir as prestacións, unha das vantaxes que presentan os seguros de vida aforro é que unicamente se tributa polo rendemento do capital mobiliario, é dicir, polos xuros que o diñeiro do cliente xerou dentro do seguro.

Así, existen tres maneiras de acceder ás prestacións do seguro: en forma de capital, en forma de renda vitalicia e en forma de renda temporal.

Prestación en forma de capital

Se o titular do seguro decide recibir as súas achegas en forma de capital, accederá a todo o diñeiro achegado, máis os seus xuros, nunha soa vez. A tributación, sempre sobre os rendementos xerados, para esta forma de prestacións é a seguinte en 2016:

 • Tributación do 19 % sobre os rendementos cando estes son inferiores a 6.000 €.
 • Tributación do 21 % sobre os rendementos cando se sitúan entre os 6.001 e os 50.000 €.
 • Tributación do 23 % sobre os rendementos cando estes son maiores a 50.000 €.
Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

Prestación en forma de renda vitalicia

Se o titular do seguro decide recibir as achegas en forma de renda vitalicia, só se tributará por unha porcentaxe dos rendementos, que dependerá da idade do titular, como se indica a seguir:

Idade
Tributación de capital mobiliario
Menos de 40 anos
 40%
De 40 a 49 anos
35%
De 50 a 59 anos
28%
De 60 a 65 anos
25%
De 66 a 69 anos
20%
Máis de 70 anos
8%

A exención fiscal nesta forma de rescate pode chegar ata o 92 %.

Prestación en forma de renda temporal

A fiscalidade das prestacións que se reciben en forma de renda temporal difire de que se reciben en forma de renda vitalicia. Neste caso considérase como rendementos de capital mobiliario o resultado de aplicar á anualidade as seguintes porcentaxes:

 • 12% se a renda que se percibe ten unha duración igual ou inferior a 5 anos.
 • 16% se a renda que se percibe ten unha duración de entre 5 e 10 anos.
 • 20% se a renda que se percibe ten unha duración de entre 10 a 15 anos.
 • 25%; se a renda que se percibe ten unha duración superior aos 15 anos.

É dicir, a maior período de recepción das prestacións, maior será a porcentaxe de impostos que o cliente terá que pagar por elas.

Tributación das prestacións cando as reciben herdeiros ou beneficiarios

No caso de que as prestacións derivadas do seguro de vida aforro sexan percibidas por alguén diferente ao titular do seguro, estas tributarán no imposto de sucesións e doazóns. Neste caso, a fiscalidade dependerá da comunidade autónoma en que se deba tributar.
CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
 • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
 • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

 • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.