Como funciona un seguro de renda vitalicia

Explicámosche as características e detalles deste tipo de seguro
Dentro dos produtos de aforro e investimento destinados a manter o nivel de vida dos traballadores xubilados están os denominados seguros de renda vitalicia. Esta modalidade de seguros garante que o titular recibirá unha renda periódica ata o seu falecemento. Ademais, os seguros de renda vitalicia contan cunhas interesantes vantaxes fiscais que repasaremos xunto co funcionamento deste tipo de instrumentos de aforro.
Báner superior Seguros BBVA Báner superior Seguros BBVA
Descubre os Seguros BBVA
O que máis valoras merece a mellor protección.

Como funciona un seguro de renda vitalicia

No momento da contratación dun seguro de renda vitalicia establécese o pagamento dunha única achega de capital (prima única) ou de varias achegas (primas extraordinarias), dependendo do tipo de seguro e da entidade aseguradora que o oferte. A partir deste pagamento, o titular do seguro ten garantida unha cobertura ata o falecemento.

  • Renda vitalicia: o asegurado recibirá unha renda periódica vitalicia mensual, trimestral ou anual- cuxa contía dependerá do capital total achegado polo titular, así como da rendibilidade do propio seguro. Neste sentido, o máis habitual é que os administradores do seguro invistan o capital achegado en renda fixa, bonos de débeda pública. Ademais, esta contía poderase ir elevando de maneira anual se o cliente así o pide, ou poderá permanecer inalterada ata o seu falecemento.

Existen diferentes modalidades e opcións que o asegurado pode contratar en relación cos seus herdeiros.

Existen diferentes modalidades e opcións que o asegurado pode contratar en relación cos seus herdeiros.

  • Capital a falecemento: Se así se establece no contrato, no caso de falecemento do asegurado, pódese deixar unha cantidade que percibirían os seus herdeiros. Esta cantidade pode ser recibida polos herdeiros nun pagamento único e, habitualmente, fíxase como unha porcentaxe da prima achegada.
  • Reversión da renda: Outra modalidade que se pode dar é a de que, se así se establece no contrato, se falecese o asegurado, un beneficiario recibiría a mesma renda que o asegurado ou unha porcentaxe dela.

Existe, por tanto, unha ampla variedade de seguros de renda vitalicia, pois o asegurado pode decidir contratar un seguro de renda vitalicia con e sen capital a falecemento e con e sen reversión da renda.

A contía da renda vitalicia e o pagamento aos beneficiarios designados proceden do capital achegado polo titular, así como da posible rendibilidade que este xerase. Desta forma, o cliente pode escoller recibir unha maior renda periódica en detrimento do capital que recibirán os seus beneficiarios, ou reducir a súa renda vitalicia para asegurar un pagamento maior aos seus beneficiarios tras o seu falecemento.

Báner central Seguros BBVA Báner central Seguros BBVA
Coñece os nosos seguros
E elixe o que mellor se adapte ás túas necesidades.

A tributación dos seguros de renda vitalicia

Entre as particularidades dos seguros de renda vitalicia encóntrase que o capital achegado, pola parte asignada a capital no falecemento dos beneficiarios, sempre está dispoñible para ser recuperado polo titular, contrariamente ao que ocorre con outros instrumentos de aforro como os plans de pensións. O valor do dereito de rescate dependerá do valor de mercado dos activos asignados, polo que a cancelación do produto podería supor que o asegurado recuperase unha cantidade inferior á inicialmente achegada. De aí que, aínda que esta é unha posibilidade que proporciona o produto, a recomendación é non proxectalo como un atributo deste pois implica a posibilidade de ter que asumir un custo de desinvestimento, ademais de ter que axustar fiscalmente con Facenda. É esencial, polo tanto, respectar nestes seguros o carácter vitalicio da renda.

Ademais, os seguros de renda vitalicia contan con importantes reducións no momento de percibir a prestación, que poden chegar ata o 92 % da renda.

As rendas periódicas que o titular recibe teñen a consideración fiscal de rendemento do capital mobiliario. Dependendo da idade do cliente, estas rendas recibidas tributarán nunha porcentaxe variable segundo se indica a seguir:

Idade do cliente % do capital que tributa Tipo efectivo que se aplica
Idade do cliente
50 - 59 anos
% do capital que tributa
28%
Tipo efectivo que se aplica
5,32%
Idade do cliente
60 - 65 anos
% do capital que tributa
24%
Tipo efectivo que se aplica
4,56%
Idade do cliente
66 - 69 anos
% do capital que tributa
20%
Tipo efectivo que se aplica
3,80%
Idade do cliente
70 anos ou máis
% do capital que tributa
8%
Tipo efectivo que se aplica
1,52%
É importante resaltar que, no caso de que o titular cancele o seu seguro, o rescate do capital resultante deixa de ter os beneficios fiscais anteriormente mencionados.
CTA Seguros BBVA CTA Seguros BBVA
Seguros - Tamén podería interesarche Seguros - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Contámosche as características dun seguro de renda vitalicia e explicámosche cales son as súas vantaxes.
  • Dada a obriga de reparar os danos causados a outros, pode precisarse un seguro de responsabilidade civil.
  • Explicámosche o seu funcionamento, as súas claves e como podes identificar cal se axusta ás túas necesidades.
Seguros - Ferramentas Seguros - Ferramentas

Ferramentas de seguros

  • Fai o teu propio exemplo cos teus actuais seguros e descubre canto poderás aforrar se decides incluílos no Plan EstarSeguro BBVA.