Fiscalitat de les assegurances d'estalvi

Coneix la fiscalitat de les prestacions derivades de les assegurances d'estalvi
Les assegurances de vida-estalvi combinen una doble protecció per al client que les subscriu. D'una banda, comprenen la percepció d'un capital o renda derivats de les primes aportades; per una altra, també cobreixen la contingència de defunció del titular, que garanteix que els hereus o beneficiaris designats també rebin el pagament d'una quantitat que haurà quedat estipulada per endavant.
Bàner superior Assegurances BBVA Bàner superior Assegurances BBVA
Descobreix les Assegurances BBVA
El que més valores mereix la millor protecció.

Tanmateix, a diferència d'altres productes financers similars, les assegurances de vida-estalvi no comporten avantatges fiscals en el moment de la seva constitució, però sí que comporten una interessant fiscalitat en el moment de rebre les prestacions.

Per conèixer la fiscalitat de les prestacions derivades de les assegurances de vida estalvi cal tenir en compte tant la forma en què es reben aquestes prestacions com qui les rep.

La fiscalitat segons el tipus de prestació rebuda

Arribat el moment de rebre les prestacions derivades de l'assegurança de vida estalvi, és necessari decidir en quina forma s'hi vol accedir. No és una decisió intranscendent ja que se'n derivaran les diferents maneres de tributar en l'IRPF pels diners que es perceben.

És necessari destacar que, independentment de la forma de rebre les prestacions, un dels avantatges que presenten les assegurances de vida estalvi és que únicament es tributa pel rendiment del capital mobiliari, és a dir, pels interessos que els diners del client han generat dins l'assegurança.

Així, hi ha tres maneres d'accedir a les prestacions de l'assegurança: en forma de capital, en forma de renda vitalícia i en forma de renda temporal.

Prestació en forma de capital.

Si el titular de l'assegurança decideix rebre les seves aportacions en forma de capital accedirà a tot els diners aportats, més els seus interessos, d'una sola vegada. La tributació, sempre sobre els rendiments generats, per a aquesta forma de prestacions és la següent el 2016:

 • Tributació del 19% sobre els rendiments quan aquests són inferiors a 6.000 €.
 • Tributació del 21% sobre els rendiments quan se situen entre els 6.001 i els 50.000 €.
 • Tributació del 23% sobre els rendiments quan aquests són superiors a 50.000 €.
Bàner central Assegurances BBVA Bàner central Assegurances BBVA
Coneix les nostres assegurances
I tria la que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Prestació en forma de renda vitalícia

Si el titular de l'assegurança decideix rebre les aportacions en forma de renda vitalícia, només es tributarà per un percentatge dels rendiments, que depèn de l'edat del titular, com s'indica a continuació:

Edat
Tributació de capital mobiliari
Menys de 40 anys
 40%
De 40 a 49 anys
35%
De 50 a 59 anys
28%
De 60 a 65 anys
25%
De 66 a 69 anys
20%
Més de 70 anys
8%

L'exempció fiscal en aquesta forma de rescat pot arribar fins al 92%.

Prestació en forma de renda temporal

La fiscalitat de les prestacions que es reben en forma de renda temporal difereix de les que es reben en forma de renda vitalícia. En aquest cas es consideren com a rendiments de capital mobiliari el resultat d'aplicar a l'anualitat els percentatges següents:

 • 12% si la renda que es percep té una durada igual o inferior a 5 anys.
 • 16% si la renda que es percep té una durada d'entre 5 i 10 anys.
 • 20% si la renda que es percep té una durada d'entre 10 i 15 anys.
 • 25%; si la renda que es percep té una durada superior als 15 anys.

És a dir, a major període de recepció de les prestacions, major serà el percentatge d'impostos que el client haurà de pagar per elles.

Tributació de les prestacions quan les reben hereus o beneficiaris

En cas que les prestacions derivades de l'assegurança de vida estalvi siguin percebudes per algú diferent del titular de l'assegurança, aquestes tributaran en l'impost de successions i donacions. En aquest cas, la fiscalitat depèn de la comunitat autònoma en què s'hagi de tributar.
CTA Assegurances BBVA CTA Assegurances BBVA
Assegurances - També podria interessar-te Assegurances - També podria interessar-te

També et podria interessar

 • T'expliquem les característiques d'una assegurança de renda vitalícia i quins són els seus avantatges.
 • Donada l'obligació de reparar danys que has causat a uns altres, una assegurança de responsabilitat civil pot ser necessària.
 • T'expliquem el seu funcionament, les seves claus i com pots identificar quina s'ajusta a les teves necessitats.
Assegurances - Eines Assegurances - Eines

Eines d'assegurances

 • Fes el teu propi exemple amb les teves actuals assegurances i descobreix quant podràs estalviar si decideixes incloure-les en el Pla EstarSeguro BBVA.