Que é unha póliza de crédito?

Son unha alternativa para que os autónomos e pemes poidan afrontar necesidades puntuais de capital.

Podes pensar nas pólizas de crédito como nese peto que tes gardado para casos de emerxencia ou momentos nos que necesitas diñeiro de forma urxente pero non dispós del. No fondo, as pólizas de crédito parécense aos préstamos que conceden as entidades bancarias, aínda que existen importantes diferenzas que os fan instrumentos de financiamento moi útiles para pemes e autónomos.

Unha vez dito isto, imos concretar: unha póliza de crédito é un préstamo que o banco nos concede e a cuxo capital podemos recorrer sempre que o necesitemos. E aí está a clave, porque aínda que contratásemos unha destas pólizas, non temos por que utilizar o capital dispoñible se non o consideramos necesario.

Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

As diferenzas entre unha póliza de crédito e un préstamo

As pólizas de crédito abren unha liña de financiamento entre o cliente e o banco. Desta forma, sempre disporemos dunha cantidade determinada de diñeiro para utilizar en momentos puntuais. Polo tanto, ao solicitar unha destas pólizas non recibimos o diñeiro que nos foi concedido, senón que se nos abre acceso a este para cando o queiramos utilizar.

Polo contrario, cando se concede un préstamo, o total do capital solicitado chega directamente á nosa conta. Independentemente de que gastemos ese diñeiro ou non, teremos que facer fronte á devolución de todo o capital máis os xuros.

Esa é outra das claves que paga a pena destacar, xa que cando utilizamos unha póliza de crédito só pagamos xuros polo diñeiro que realmente utilizamos, non polo total do crédito que nos foi concedido.

Por exemplo, imaxinemos que imos contratar unha póliza de crédito cun tope de 20.000 €. Así, durante os primeiros meses non necesitamos tocar ese diñeiro pero unha urxencia obríganos a retirar 5.000 €. Á hora de devolver o diñeiro, só pagaremos xuros polos 5.000 € que retiramos, non polo total dos 20.000.

O habitual é que as pólizas de crédito se contraten cun ano de vencemento, tras o cal o cliente pode optar por renovala ou non.

Cando resulta útil unha póliza de crédito

No día a día das empresas existen momentos nos que se necesita recorrer a un capital do que, por calquera motivo, non se dispón. Aí é onde entra en xogo a póliza de crédito en casos como, por exemplo, o atraso no pagamento dun cliente cuxo diñeiro xa tiñamos comprometido para gastos propios do noso propio negocio.

É, polo tanto, unha solución para esas tensións de tesouraría e circulante que se producen de cando en vez en calquera peme.

Porén, o uso da póliza de crédito non está recomendado para gastos fixos ou periódicos que poidamos programar e asumir doutra maneira. Hai que lembrar que, no fin de contas, o diñeiro ao que accedemos é un préstamo que comporta unha serie de custos e xuros.

Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Custos da póliza de crédito

Os principais custos desta forma de financiamento chegan en forma de comisións. As máis habituais son as seguintes, aínda que algunhas entidades poden incluílas e outras non:

  • Comisión de apertura: é unha porcentaxe do total do crédito que se solicita e non acostuma superar o 2%.
  • Comisión de revisión anual: só se aplica en caso de renovar a póliza de crédito e o seu custo adoita ser o mesmo que o da comisión de apertura.
  • Comisión de dispoñibilidade: é unha porcentaxe do diñeiro que non se utilizou unha vez chegado o momento de aboar os xuros do crédito.
  • Comisión por saldo excedido: se superamos o límite de crédito que temos concedido teremos que facer fronte ao pagamento de xuros.

Xunto a estas comisións, existe outra serie de gastos relacionados coa contratación dunha póliza de seguros; cabe aclarar que, da mesma maneira que as comisións, estes gastos dependen da entidade bancaria coa que se contrata a póliza. Algúns exemplos neste sentido son a comisión de estudo ou a comisión por cancelación anticipada.

Terminamos explicando que unha póliza de crédito é un recurso moi apreciado por moitos autónomos e pequenas e medianas empresas para solucionar problemas de liquidez que non poden esperar. Unha vez concedida a póliza, o diñeiro pódese obter de maneira inmediata sen necesidade de máis tramitacións.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

  • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
  • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
  • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

  • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
  • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.