Como se elabora o cadro de amortización dun préstamo

Na táboa de amortización dun préstamo analízase detalladamente desde o tipo de xuro que pagaremos ata como evolucionará a débeda.
Pode que soe a concepto demasiado técnico pero, no fondo, o cadro de amortización do noso préstamo non é máis que unha táboa que representa como evoluciona a nosa débeda co paso do tempo. No sector financeiro existen diferentes formas de amortizar (de devolver) o diñeiro que unha entidade bancaria presta aos seus clientes, aínda que en España o máis común é o método francés. Repasamos agora en que consiste e, sobre todo, por que che interesa coñecer como se realiza unha táboa de amortización dun préstamo.
Báner superior simulador Báner superior simulador
Encontra o financiamento que necesitas
Calcula a cota do teu préstamo de forma rápida e sinxela.

Como funciona a devolución dun préstamo

En calquera préstamo interveñen tres factores clave: o capital prestado, o tipo de xuro ao que se presta e o prazo de amortización. Estas tres variables combinadas nunha táboa, axúdannos a debuxar o noso cadro de amortización, que detalla mes a mes a composición da cota.

 • Capital prestado: é o diñeiro total que recibimos como clientes.
 • Tipo de xuro: é o prezo de acceder a ese diñeiro. O tipo de xuro pode ser fixo (nunca cambia) ou variable (evoluciona en función dun índice de referencia, que adoita ser o euríbor).
 • Prazo de amortización: o tempo que temos para devolver o préstamo, dividido en cotas mensuais.

Como explicamos, a táboa de amortización de préstamos adóitase calcular en España con base no método francés, que consiste en que o cliente sempre pagará a mesma cota mensual durante toda a vida do préstamo. Por suposto, isto depende do tipo de xuro que se escolla -a tipo fixo ou variable- e das posibles condicións baixo as que se contrate o préstamo; por exemplo, algunhas entidades ofrecen préstamos cuxa cota mensual é menor durante os primeiros anos do préstamo.

De calquera forma, esa cota mensual sempre estará composta de dous elementos: o capital que nos prestaron e que estamos devolvendo, e os xuros que pagamos por ese diñeiro. Polo tanto, grazas ao cadro de amortización podemos ver como evoluciona esa débeda mes a mes, co pagamento das cotas, e comprobar que os xuros que pagamos polo capital que solicitamos representan cada mes que pasa unha cantidade menor da cota que pagamos, en proporción ao que nos resta de devolver do préstamo.

Neste punto convén resaltar que o custo dun préstamo é maior canto máis tempo se tarda en devolver ese diñeiro, xa que se pagan xuros por máis tempo. Pero vexámolo todo de xeito máis claro co seguinte exemplo.

Exemplo de cadro de amortización

Para o seguinte exemplo imos simplificar ao máximo todas as posibilidades á hora de solicitar un préstamo. Imaxinemos que necesitamos 20.000 € para un vehículo novo e acudimos á nosa entidade bancaria de confianza para obtelos. Alí dinnos que o tipo de xuro do préstamo é do 7 % anual fixo e ofrécennos devolvelo en 10 anos. Polo tanto, a nosa táboa de amortización tal de cotas: 120.

 • Custo mensual da cota: 232,22 €.
 • Composición da primeira cota:
  • Capital que estamos devolvendo: 115,55 €.
  • Xuros: 116,67 €.
 • Composición da cota número 60 (a metade da vida do préstamo):
  • Capital que estamos devolvendo: 162,86 €.
  • Xuros: 69,36 €.
 • Composición da cota número 120 (última cota):
  • Capital que estamos devolvendo: 230,29 €.
  • Xuros: 1,34 €.
Báner central simulador Báner central simulador
Descubre o simulador de préstamos do BBVA
Viaxar, comprar mobles novos ou ampliar os teus estudos é máis fácil cos préstamos en liña.

Con estes números vemos como foi cambiando a composición da nosa cota mensual. Pasamos de pagar o 50,24 % en concepto de xuros na primeira cota ao 29,8 % na cota número 60. Xa ao final do prazo de amortización, os xuros que pagamos representan apenas o 0,5 % do total da cota mensual, é dicir, practicamente non se pagan xuros.

Sen entrar en detalles, así é como funciona o cadro de amortización dun préstamo, que nos mostra que canto maiores son a contía do préstamo e o prazo de amortización, maior é a proporción de xuros que se pagan en cada cota mensual. É, polo tanto, unha ferramenta moi útil para coñecer en cada momento que estamos pagando e para sopesar diferentes opcións á hora de contratar un préstamo.

Por último, cómpre engadir que o BBVA pon á túa disposición un simulador de préstamos para que ti mesmo o poidas utilizar para saberes, detalladamente, cal é o cadro de amortización para o teu préstamo.

CTA calcula CTA calcula
Préstamos - Tamén podería interesarche Préstamos - Tamén podería interesarche

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
 • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
 • Explicámosche en que consisten os créditos instantáneos e como se pode conseguir un.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

 • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
 • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.