Como conseguir un crédito en liña ao instante

Os créditos rápidos poden ser unha solución de financiamento útil para situacións puntuais.

Conseguir un préstamo é un proceso relativamente rápido que na maioría de casos apenas leva uns días. Porén, hai momentos nos que necesitamos o diñeiro de maneira máis urxente, de forma inmediata. Para dar resposta a esas situacións xurdiron unha serie de créditos en liña rápidos aos que se pode acceder de maneira practicamente instantánea. Contámosche como conseguir un e que condicións son as máis habituais para este tipo de produtos financeiros.

Os créditos ao instante solicítanse a través da Internet, tanto nas páxinas web dos diferentes bancos como nas de entidades de crédito especializadas nesta forma de financiamento.

Na rede existen moitísimas ofertas e tipos de créditos en liña inmediatos, así que un primeiro paso para conseguir o que máis convéñanos é comparar as condicións, requisitos e comisións que teñen. Imos repasar as máis comúns.

Báner Superior Préstamo Rápido Báner Superior Préstamo Rápido
Préstamo Rápido sen documentos
Se non es cliente, podes solicitar de 3.000€ a 20.000€ de maneira 100% en liña.

Canto diñeiro en liña podes conseguir ao instante

As cantidades de diñeiro que se prestan de maneira instantánea adoitan ter unha pinza bastante ampla; podemos atopar desde os minicréditos que ofrecen importes de 50 a 1.000 ou 2.000 € ata os créditos de contías máis elevadas que poden chegar a superar os 5.000, 10.000 ou 20.000 €.

Ademais, o período de amortización (o prazo de devolución) depende da entidade que ofrece o crédito e da contía do mesmo: os minicréditos adoitan ter un período de devolución máximo de 30 días, mentres que os créditos normais por cantidades de miles de euros adoitan deixar varios anos de prazo para devolver o diñeiro.

Doutra banda e como en calquera solicitude de diñeiro, o límite do crédito en liña que nos concederán estará determinado, en boa maneira, pola nosa situación económica. Como cabe esperar, a maior contía do crédito maiores serán os requisitos de acceso a este, aínda que para este tipo de préstamos inmediatos as condicións son moi poucas.

En realidade, para a maioría de créditos instantáneos tan só piden que presentemos unha nómina ou xustificación de ingresos, aínda que no caso dos minicréditos nin sequera se pide nómina ou aval.

De feito, algúns dos préstamos en liña rápidos que se poden contratar por internet permiten acceder ao crédito a persoas que están incluídas en rexistros de morosos, como a ASNEF. No referente aos datos que nos pedirán para formalizar o préstamo atopamos:

 • DNI ou NIF.
 • Teléfono móbil.
 • Número de conta no que se realizará a transferencia.
 • Xustificante de ingresos ou nómina.

Prezo e comisións

Por un lado, o mini créditos inmediatos teñen un interese diario que, polo xeral, é máis elevado que o de créditos por maior importe que esixen máis requisitos ou garantías ao cliente. Ademais, este pode escoller o período para devolver o diñeiro, sempre dentro duns mínimos e máximos que non adoitan superar os 30 días.

No referente aos créditos concedidos instantaneamente por cantidades superiores, os xuros varían enormemente de banco a banco e, neste caso, o máis recomendable é consultar diferentes ofertas antes de escoller unha. Ademais, hai que ter en conta que nestes préstamos en liña ao instante por cantidades elevadas de diñeiro, adoitan entrar en xogo as comisións, entre as que se poden encontrar:

 • Comisión de apertura: é unha porcentaxe do total do diñeiro que solicitamos.
 • Comisión de cancelación: nos préstamos por cantidades elevadas de diñeiro inclúese unha comisión por adiantar o pagamento do préstamo.
 • Xuros por demora: no caso de que non devolvamos o diñeiro no tempo estipulado, comezaranse a cobrar recargas e xuros por demora.
Báner Central Préstamo Rápido Báner Central Préstamo Rápido
Queres un préstamo?
Solicitao de maneira rápida e 100% en liña. Sexas ou non sexas cliente do BBVA.

Canto tárdase en contratar un crédito inmediato?

O normal é que este tipo de créditos sexa concedido ás poucas horas de ser solicitado, xa que apenas require ‘papelorio’ e os seus requisitos de acceso son moi poucos.

De calquera forma e ante a perspectiva de solicitar un destes produtos de financiamento inmediato, sempre é boa idea comparar diferentes ofertas e, sobre todo, ter moi claras as condicións de devolución e o prezo final do crédito.

Outra alternativa para acceder a un crédito rapidamente é adquirir unha tarxeta de crédito BBVA, coa que poderás adiar as túas compras e pagaras en varias cotas (con intereses), ou incluso poderás traspasar efectivo da túa tarxeta á túa conta, ata o importe límite que teñas concedido, e despois devolvero en cómodos prazos canda os intereses.

Outra opción, é solicitar un Préstamo Rápido como o que ofrece BBVA para novos clientes. A resposta á solicitude dáse en aproximadamente 8h laborais e o proceso de contratación non require documentación.

Se tes máis dúbidas, pomos á túa disposición información adicional en bbva.es ou en calquera das nosas oficinas.

CTA Préstamo Rápido CTA Préstamo Rápido

Tamén che podería interesar

 • Explicámosche como funciona unha reunificación de débedas, ademais das súas vantaxes e inconvenientes.
 • Unha das maiores garantías que ten o banco para asegurar a devolución do préstamo é a nómina.
 • Explicámosche con detalle que é un aval bancario, para que é útil e como se pode solicitar.
Préstamos - Ferramentas Préstamos - Ferramentas

Ferramentas de préstamos

 • Calcula as condicións de financiamento do préstamo que necesitas da man do noso simulador e en tan só 3 minutos.
 • Axudámoste a calcular as condicións de financiamento do teu próximo coche co noso simulador de préstamos especializados.