Tributación e vantaxes fiscais dos plans de pensións

Infórmate sobre a fiscalidade dos plans de pensións
Entre as principais características dos plans de pensións, que os converten nun dos vehículos máis apropiados para aforrar para a xubilación, encóntranse a súa particular fiscalidade. As cantidades achegadas ao plan de pensións poden ser desgravadas, reducindo a base impoñible do IRPF do contribuínte e propiciando, por tanto, un aforro fiscal que dependerá do tipo marxinal resultante.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Esta desgravación ten un límite, que será a menor das seguintes cantidades: 8.000 euros anuais ou o 30% dos rendementos netos do traballo e actividades económicas. Ademais, os contribuíntes cuxo cónxuxe non dispoña de rendementos netos do traballo e/ou cuxas actividades económicas sexan inferiores a 8.000 euros anuais, poderán achegar ao plan deste un máximo de 2.500 euros anuais.

Do mesmo modo, a lei prevé que para as persoas cunha discapacidade física ou psíquica igual ou superior ao 65%, o límite máximo anual das achegas pode chegar ata os 24.250 euros, incluíndo as achegas por terceiras persoas, que non poderán exceder de 10.000 euros anuais.

A tributación á hora de rescatar o plan de pensións


A fiscalidade dos plans de pensións está sometida a diferentes supostos. O importe procedente do rescate dun plan de pensións recibe o nome de “dereitos consolidados”, e pode estar composto tanto por achegas como pola revalorización que estas puidesen experimentar. Os dereitos consolidados do plan teñen a consideración de rendementos do traballo e deste modo se declararán en IRPF.

Esta será a forma de tributar independentemente da continxencia que dese lugar ao rescate. Deste modo, os beneficiarios dun plan de pensións en caso de falecemento tributarán do modo descrito en IRPF e en ningún caso no imposto de sucesións e doazóns.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

De forma transitoria, a fiscalidade dos plans cuxas participacións sexan anteriores ao 31 de decembro do 2006 que sexan rescatadas en forma de capital, gozarán dunha redución fiscal do 40 %, sempre que o rescate se produza no prazo estipulado na lei, que dende 2015 é de dous exercicios fiscais contados desde o feito causante.

Para feitos causantes acontecidos entre 2011 e 2014, o prazo é de oito exercicios fiscais, e para feitos causantes acontecidos en 2010 ou con anterioridade, o prazo límite para solicitar a redución é o exercicio fiscal 2018.

Para o importe suxeito a tributación aplicaranse uns tipos que oscilarán entre o 19 % e o 45 %, dependendo da comunidade autónoma de residencia.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?