Cal é a pensión mínima de xubilación?

En 2018 a contía das pensións mínimas verase incrementada nun 3 %, tras a modificación orzamentaria

A contía das pensións verase incrementada en 2018 un 3 %, 2,75 % máis que o mínimo do 0,25 % anual que garante a lei con independencia do resultado que presente o Índice de Revalorización das Pensións, fórmula que determina o incremento anual correspondente.

Aínda que a contía da pensión depende principalmente da cotización durante a vida laboral, garántese por lei unha contía mínima a aqueles cuxa pensión non acada un determinado nivel e ademais acreditan unha determinada carencia doutras rendas. É o que se coñece como “complemento a mínimos” e require tamén acreditar residencia en España.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Hai que ter en conta que a xubilación se calcula en función de dúas variables:

1. Bases de cotización dos últimos anos (20 últimos en 2018 e 25 últimos desde 2022). Con elas calcúlase o que se denomina base reguladora, que é unha media destas bases de cotización.

2. Período total cotizado á Seguridade Social: para acceder á pensión contributiva esíxense polo menos 15 anos de cotizacións. Con este período acádase o 50 % da base reguladora. O 100 % outórgase se se cotizaron polo menos 35 anos e medio (desde 2027 esixiranse polo menos 37 anos). Nos casos en que se pode optar a unha xubilación anticipada, tamén se valora o número de anos que se anticipou a propia xubilación para calcular o valor total da pensión.

3. Modificaranse algunhas condicións nun futuro próximo en virtude da Lei 27/2011 do 1 de agosto. Se agora se utiliza un período de 20 anos para calcular a base reguladora, o devandito período ampliarase a 25 anos en 2022. No referente ao número de anos cotizados para chegar ata o 100 % da base reguladora, pasarase dos 35 que se requiren neste momento ata 37 en 2027.

As cifras para cada caso: e a min canto me queda?

A pensión mínima de xubilación incrementouse en todos os casos, que poden clasificarse en tres categorías diferentes: xubilación con 65 anos ou máis, xubilación con menos de 65 anos e xubilación con 65 anos procedentes de grande invalidez. Tendo en conta estes supostos e a devandita suba do 3 %, unha persoa de 65 anos con cónxuxe a cargo ten dereito a recibir 11.348,4 € ao ano como pensión mínima, mentres que a cifra é de 9.196,6 € se se trata dunha persoa sen cónxuxe. En caso de ter cónxuxe, pero non a cargo, a contía queda nos 8.727,6 €.

Os tres supostos repítense de igual forma cando se accedeu á xubilación antes de cumprir 65 anos. Con cónxuxe a cargo, a pensión mínima chega ata os 10.638,6 €; 8.603 € para persoas sen cónxuxe, e 8.132,6 € para aqueles con cónxuxe non a cargo. As cifras increméntanse cando a xubilación se produce con 65 anos procedentes de grande invalidez. Neste caso, a pensión mínima con cónxuxe a cargo chega ata os 17.022,6 €, mentres que a cifra é de 13,795,6 € se non hai cónxuxe. Cando hai cónxuxe non a cargo, a pensión mínima de xubilación acada os 13.091,4 €.

Podes revisar todos estes datos e cifras na seguinte táboa:

  Con cónxuxe a cargo Sen cónxuxe Con cónxuxe (non a cargo)
 
65 anos ou máis
Con cónxuxe a cargo
11.348,4 €
Sen cónxuxe
9.196,6 €
Con cónxuxe (non a cargo)
8.727,6 €
 
Menos de 65 anos
Con cónxuxe a cargo
10.638,6 €
Sen cónxuxe
8.603 €
Con cónxuxe (non a cargo)
8.132,6 €
 
65 anos - Grande invalidez
Con cónxuxe a cargo
17.022,6 €
Sen cónxuxe
13.795,6 €
Con cónxuxe (non a cargo)
13.091,4 €

Para entender mellor estas categorías ou supostos é importante coñecer a diferenza entre cónxuxe a cargo e cónxuxe non a cargo. Para ser considerado a cargo, o cónxuxe debe estar vivindo co pensionista e depender economicamente del; isto supón non contar con ningún tipo de pensión por parte do Estado, así como non gozar de subsidios de garantía de ingresos mínimos ou por axudas de terceira persoa.

Así mesmo, os rendementos do pensionista e o seu cónxuxe en conxunto non deben superar os 8.301,10 € ao ano. Se algunha destas condicións non se cumprise, o cónxuxe non sería considerado a cargo e a contía da pensión mínima de xubilación descendería ao pertencer á outra categoría. Sen cónxuxe a cargo, os rendementos do pensionista non deben superar os 7.116,18 € para poder beneficiarse do “complemento a mínimos”.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

O plan de pensións: unha grande idea

Pese á melloría da situación económica, os importantes retos demográficos apuntan a que o futuro ofreza pensións de xubilación de menor contía. Por iso, un plan de pensións converteuse nun produto máis ca útil para complementar a pensión pública de xubilación e gozar dun retiro folgado.

O BBVA ofréceche un amplo número de opcións á hora de contratares o teu plan de pensións, entre os que calquera investidor, sexa cal for o seu perfil, encontrará a súa elección adecuada. Podes acceder a bbva.es para descubrir o catálogo de plans de pensións e comprobar cal é o que máis se adapta ás túas necesidades. Ademais, tamén terás a oportunidade de utilizar o noso simulador para coñecer como sería a túa xubilación en función do plan elixido xunto ás túas características como investidor e á túa situación fiscal.

No BBVA mantémoste sempre informado sobre cambios e actualizacións, e adaptamos os nosos produtos a cada situación para que poidas obter a maior rendibilidade. Non deixes de visitar bbva.es e de descubrir como te podemos axudar a gozar dunha xubilación máis vantaxosa.

A túa pensión no BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa pensión da man da Conta Nómina Va Contigo. Pero se o que desexas é traera a O BBVA desde outra entidade de forma fácil e rápida, pomos á túa disposición noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou desde a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?