Cal é a retención do IRPF da pensión de xubilación

As retencións calcúlanse en función da contía recibida por cada xubilado

Ao cambiar a situación laboral de empregado a xubilado é normal que xurdan moitas dúbidas con respecto á pensión correspondente. Entre as inquietudes habituais encóntranse cuestións como “canto cobrarei mensualmente a partir de agora?” ou “é compatible a miña pensión con outros ingresos?”. Pero, sen dúbida, un dos aspectos que máis interese esperta pola súa relevancia á hora de planificar os nosos gastos é o relativo ás retencións do IRPF dunha pensión de xubilación.

O primeiro que hai que ter claro sobre a pensión de xubilación é que, para efectos fiscais, considérase como un rendemento do traballo. É dicir, á hora de facer a declaración da renda, unha pensión de xubilación funciona igual que as nóminas percibidas durante a vida laboral e, polo tanto, está suxeita a retencións.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Como afectan os tramos do IRPF á pensión de xubilación?

O IRPF divídese nuns tramos de renda que establecen a carga fiscal de cada contribuínte en función dos seus ingresos. Tamén serven para calcular as retencións mensuais de cada traballador ou, neste caso, pensionista. Estas retencións deberán ser incluídas na declaración do IRPF para liquidar o imposto.

En 2015 entrou en vigor unha reforma fiscal que cambiou de maneira substancial os tramos do IRPF, pasando de sete a cinco e cambiando a porcentaxe de retención de cada grupo. Como consecuencia da nova normativa, os tramos actuais do IRPF son os seguintes:

 • 0 a 12.450 € = 19 %
 • 12.451 € a 20.200 € = 24 %
 • 20.201 € a 35.200 € = 30 %
 • 35.201 € a 60.000 € = 37 %
 • Máis de 60.001 € = 45 %

Unha vez coñecidos os diferentes tramos do IRPF, pódese falar das particularidades da pensión de xubilación. Aínda que é certo que non existen unhas porcentaxes especiais do IRPF para a pensión de xubilación, os límites mínimo e máximo establecidos para ela traen consigo algunhas particularidades.

De acordo coa modificación das pensións aprobada polo Consello de Ministros en decembro de 2016, os límites mínimo e máximo aumentan un 0,25 % con respecto aos establecidos nos orzamentos xerais anteriores. Isto tradúcese nunha pensión mensual mínima de 637,70 € e unha máxima de 2.573,70 €. Anualmente, sempre que o titular teña dereito a percibir 14 pagas, isto supón uns ingresos mínimos de 8.927,80 € e máximos de 36.031,80 €.

Como inflúe a situación familiar do titular dunha pensión de xubilación no seu IRPF?

Á hora de calcular o IRPF dunha pensión de xubilación hai que ter en conta, ademais da cantidade recibida, a situación persoal e familiar do titular. O artigo 81 do Regulamento do IRPF establece tres grupos de situacións familiares que ao facer a declaración da renda inflúen na porcentaxe final de retención. Estes grupos son:

 • Solteiro, viúvo, divorciado ou separado legalmente.
 • Cónxuxe con ingresos inferiores a 1.500 € anuais.
 • Outros.

A estes tres grupos hai que engadir outras variantes que tamén modifican a porcentaxe final. Algunhas desas variantes son o número de fillos menores de 18 anos ou maiores de idade con discapacidade suxeitos á patria potestade, número de fillos menores de 25 anos que convivan co proxenitor e non teñan unha renda anual superior a 8.000 €, existencia de pensións compensatorias a favor do cónxuxe, discapacidade do titular da pensión de xubilación, etc.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Están obrigadas a facer a declaración da renda as persoas que reciben a pensión de xubilación mínima?

Os ingresos mínimos que obrigan a calquera contribuínte a facer a declaración da renda anual son 12.450 €. É dicir, o límite máximo do primeiro tramo do IRPF. Polo tanto, as persoas que soamente reciben a pensión de xubilación mínima non están obrigados a facer a declaración. En calquera caso, hai que ter en conta o resto de ingresos e a súa tipoloxía á hora de realizar a liquidación do imposto de IRPF.

Se despois de facer cálculos che preocupa a contía mensual que vas recibir da túa pensión de xubilación, é o momento de contratares un dos plans de pensións BBVA que podes consultar en bbva.es e que están deseñados para cubrir todos os intervalos de idade e de nivel de renda.

A túa pensión no BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa pensión da man da Conta Nómina Va Contigo. Pero se o que desexas é traera a O BBVA desde outra entidade de forma fácil e rápida, pomos á túa disposición noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou desde a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
A miña xubilación A miña xubilación
Coa colaboración do Instituto BBVA de PENSIÓNS:

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Contámosche que aspectos debes valorar antes de acceder ao capital acumulado no teu plan de pensións.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?