Teñen paga extra os xubilados?

Resolvemos as túas dúbidas sobre a paga extra da xubilación.
Cando se pensa na xubilación, é habitual preocuparse pola inevitable diminución dos ingresos e polas posibles dificultades para manter o nivel de vida do que se goza durante a vida laboral. Así, ás veces xorden interrogantes sobre se a pensión de xubilación contempla ou non pagas extra. Neste artigo podes resolver todas as túas dúbidas sobre a paga extra dos xubilados .
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

A pensión de xubilación, como se calcula

Antes de abordar a forma de cobramento da pensión, o primeiro que hai que coñecer é a contía da mesma. A cantidade que se percibe mensualmente depende do número de anos cotizados á Seguridade Social e das bases polas que se cotizaron os últimos anos. Dende 2022, o cálculo farase a partir das bases dos últimos 25 anos, mentres que en 2019 calcúlase cos últimos 22.

Posto que a última reforma das pensións trouxo consigo cambios que se implementarán gradualmente ata o ano 2027, para calcular o importe da pensión de xubilación é necesario tamén ter en conta o ano no que se accede á xubilación. En 2019 a idade ordinaria é de 65 anos e 8 meses, agás para quen cotizase polo menos 36 anos e 9 meses, que se xubilarían aos 65 anos. En 2027 e anos sucesivos, a idade ordinaria será de 67 anos, agás para quen cotizasen polo menos 38 anos e 6 meses, que se xubilarán aos 65 anos.

Ademais, é importante ter en conta o período necesario para acadar o (100 %) da base reguladora, é dicir, a pensión completa. En 2019 é de 35 anos e 6 meses. Dende 2027 esixiranse polo menos 37 anos de cotizacións. Con todos estes cambios, a maneira máis sinxela de calcular a pensión de xubilación é utilizar simuladores en liña que contemplen todas as modificacións dos próximos anos.

Finalmente, á hora de calcular o importe da xubilación hai que ter en conta que a Seguridade Social establece unhas cantidades máximas e mínimas que son independentes do número de anos cotizados ou do importe das achegas á Seguridade Social. Estes importes mínimos e máximos fíxanse anualmente por lei. En 2019, o importe mínimo da pensión (pensión de xubilación para maiores de 65 anos con cónxuxe non a cargo) é de 642.90 euros mensuais e o máximo de 2659.41 euros mensuais.

As pagas extraordinarias na xubilación

A maioría das pensións de xubilación da Seguridade Social cóbranse por mensualidades naturais vencidas, co groso anual dividido en catorce pagas, unha por cada mes do ano máis dúas retribucións extraordinarias nos meses de xuño e de novembro, o que se coñece como pagas extras. Os requisitos para percibir as pagas extra son os mesmo que os necesarios para percibir a pensión por xubilación. No referente ao seu importe, é tamén o mesmo que o das pagas ordinarias que se perciben ao longo do ano.

As excepcións que non contan con pagas extraordinarias son as pensións de incapacidade permanente derivadas de accidente laboral ou por enfermidade profesional. Nese caso, a pensión percíbese en doce mensualidades ordinarias, coas pagas extras rateadas nelas. Desta maneira, a paga mensual destes pensionistas é un pouco maior, pero a cambio, non contan con esa paga extra para verán e Nadal.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

A perda de poder adquisitivo e os plans de pensións

As pagas extras poden ser, sen dúbida, unha gran axuda económica para os xubilados, xa que lles permiten gozar das festas do Nadal ou as vacacións do verán sen preocupacións e ademais supoñen un complemento aos seus ingresos mensuais. En media, a contía de pensión que un xubilado recibe en España rolda o 75 % do seu último salario. Esta gran redución do nivel adquisitivo pode impedir aos xubilados levar a cabo os seus plans se non se teñen outras fontes de aforro como poden ser os plans de pensións.

Un plan de pensións é un produto de aforro a longo prazo que ten como obxectivo acumular un capital de que poder dispoñer durante a xubilación. O aforro conséguese mediante achegas puntuales ou periódicas que son investidas pola entidade xestora do plan de pensións, de acordo coas políticas de investimento establecidas no contrato. Os futuros pensionistas elixen o plan ou plans máis axeitados para eles en función dos seus obxectivos de rendibilidade e o seu perfil individual de risco. No momento da xubilación (ou antes nalgúns casos establecidos por lei) o investidor recupera o capital aforrado máis a rendibilidade que puidesen experimentar as achegas.

O aforro para a túa xubilación é esencial e por iso en BBVA ofrecémosche unha gran oferta de plans de pensións que se adaptan a todas as idades e perfís de investimento. Visita a nosa páxina bbva.es para encontrar o plan que mellor se adecue ás túas necesidades e empezar a aforrar para a túa xubilación.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?