Cal é a máxima desgravación dun plan de pensións

Descubre canto podes aforrar no IRPF grazas ao teu plan de pensións.

Os plans de pensións son instrumentos de aforro e investimento deseñados para xerar un aforro complementario para a xubilación que permita complementar a pensión pública unha vez que o traballador abandona a vida activa. Unha das grandes vantaxes que ofrece este tipo de produtos radica na posibilidade de sacar o máximo partido ao aforro a partir do investimento sen necesidade de contar con coñecementos ou experiencia no campo, xa que o capital investido queda en mans dun grupo de xestores especializados.

Non obstante, o maior atractivo dos plans de pensións é, sen dúbida, o seu vantaxoso tratamento fiscal: as achegas encóntranse fiscalmente incentivadas, permitindo reducir a base impoñible de IRPF e, polo tanto, aforrando anualmente unha considerable cantidade na declaración da renda. Neste artigo, explicámosche como deducir as túas achegas e cal é a máxima desgravación dun plan de pensións para que poidas comezar a pagar menos impostos grazas ao teu investimento.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Límite de achega anual a un plan de pensións

O funcionamento dos plans de pensións baséase no investimento do capital achegado polos partícipes. As anteditas achegas poden realizarse de maneira puntual ou periódica, segundo as preferencias do titular, e están suxeitas a un límite establecido pola lei: 8.000 € anuais (en territorio común). A achega mínima anual, pola súa parte, está determinada en función das condicións específicas establecidas por cada plan de pensións, aínda que adoitan ser importes moi reducidos ao alcance de calquera investidor.

Fóra destas limitacións xerais, existen dous supostos nos que se contempla a posibilidade de realizar achegas que superen o máximo establecido.

  • En primeiro lugar, as persoas cuxo cónxuxe percibe uns ingresos inferiores a 8.000 € anuais ou non xera ningún tipo de ingreso poden contribuír ao plan de pensións da súa parella cunha achega máxima de 2.500 € anuais, independentemente do importe do investimento destinado ao seu propio plan.
  • No caso das persoas discapacitadas, a achega máxima anual sitúase en 24.250 €, mentres que as achegas realizadas ao seu favor por terceiros (persoas con relación de parentesco co discapacitado en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive, así como o cónxuxe ou quen o tivese ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento) poden ser de ata 10.000 € anuais (sempre que non se supere o límite total de 24.250 €).

Deducións fiscais dos plans de pensións

As achegas realizadas a un plan de pensións pódense desgravar directamente da base impoñible do IRPF correspondente a ese mesmo ano. Desta forma, o contribuínte ten a posibilidade de reducir o importe do capital que ten que declarar e, como consecuencia, pagar menos impostos.

Por exemplo, supoñamos que un contribuínte xerou uns ingresos de 25.000 € no último ano e achegou 6.000 € ao seu plan de pensións. Orixinalmente, a base impoñible para calcular o IRPF sería de 25.000 €, cun tipo impositivo do 24 % para os primeiros 20.500 € e un 30 % para os 4.500 € restantes, polo que lle correspondería pagar 6.500 € (5.160 € + 1.350 €) de impostos. Non obstante, ao desgravar as achegas realizadas ao seu plan de pensións, a base impoñible reduciríase ata 19.000 €, todos eles situados no tramo do IRPF do 24 %, polo que a cantidade final que habería que tributar sería de só 4.560 €.

Da mesma maneira que as achegas, as deducións fiscais asociadas aos plans de pensións están suxeitas a un límite establecido pola lei. Desta forma, a máxima desgravación dun plan de pensións correspóndese coa menor das seguintes cantidades: 8.000 € anuais ou o 30 % dos rendementos netos do traballo e as actividades económicas. No caso de que se supere o límite de desgravación, existe a posibilidade de trasladar o exceso á declaración do IRPF dos 5 exercicios seguintes.

As achegas a plans de pensións débense reflectir no apartado “Reducións da base impoñible” da declaración anual do IRPF.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Tributación do rescate dos plans de pensións

En termos xerais, os plans de pensións están deseñados para seren rescatados así que se produza a xubilación do partícipe. Non obstante, contemplan outros supostos de liquidez e continxencias, como desemprego de longa duración, dependencia, incapacidade laboral ou enfermidade grave. Tamén, desde 1 de xaneiro de 2025, será posible rescatar participacións con polo menos 10 anos de antigüidade.

Unha vez chegado o momento do rescate, os fondos obtidos tributan como rendementos do traballo e xeran o efecto contrario que as achegas: na declaración do IRPF débense incluír na base impoñible, incrementando así o importe dos impostos que haberá que pagar. Neste sentido, os titulares do plan teñen a posibilidade de rescatar o capital nun único cobramento ou en forma de renda, decidindo así se queren tributar sobre o total do capital nunha soa declaración ou pagar as taxas de forma fraccionada en anos sucesivos.

As participacións anteriores a 2007 que se rescaten en forma de capital, gozan dunha redución do 40 %, sempre que o rescate se realice dentro dun prazo que, desde 2015, é de dous exercicios fiscais completos desde que sucede a continxencia. En xeral, a forma de rescate cun impacto fiscal máis progresivo adoita ser a de rendas mensuais, pois este dilúese en varios exercicios fiscais.

Se aínda tes dúbidas sobre as deducións fiscais do teu plan de pensións, acude ao BBVA. Visita bbva.es e descubre o noso simulador de plans de pensións, co que poderás calcular o aforro fiscal asociado ás túas achegas de capital. Ademais, pomos á túa disposición unha ampla variedade de plans de pensións para que poidas escoller o produto que mellor se adapte ás túas características. Prepara a túa xubilación co BBVA.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?