Cal é a achega máxima a un plan de pensións

Coñece cal é o importe máximo que se pode achegar anualmente a un plan de pensións
Contratar un plan de pensións permítenos a posibilidade de contar cun complemento de ingresos á nosa pensión pública por xubilación, pero ademais proporciónanos importantes vantaxes fiscais. As achegas aos plans de pensións dan dereito a unha redución na base impoñible do IRPF, o que implicará que os anos que realicemos achegas pagaremos menos impostos. Xa que no momento do rescate si que deberemos tributar como rendementos do traballo, obteremos un adiamento fiscal do que poderemos sacar partido se, por exemplo, reinvestimos a desgravación anual no propio plan.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

As achegas a plans de pensións están limitadas tanto desde o punto de vista financeiro coma desde o punto de vista fiscal. Así, estas achegas teñen un tope máximo de 8.000 € anuais. Desa achega poderemos deducir na nosa declaración da renda a menor das seguintes cantidades:

- 8.000 € anuais. Para calquera contribuínte, independentemente da idade.

- O 30 % dos rendementos netos do traballo e actividades económicas.

Adicionalmente, aquelas persoas cuxo cónxuxe non obteña rendementos netos do traballo e/ou cuxas actividades económicas sexan inferiores a 8.000 € anuais, poderán achegar ao plan do cónxuxe un máximo de 2.500 € anuais.

Para as persoas con minusvalía (física igual ou superior ao 65 % e psíquica igual ou superior ao 33 %) o límite máximo anual das achegas ascende a 24.250 €, incluíndo as achegas por terceiras persoas, que non poderán exceder de 10.000 € anuais.

Redución dos tramos e tipos marxinais no IRPF

Como dixemos, as achegas ao noso plan de pensións reducen a base impoñible do IRPF. Os tramos e tipos marxinais que se aplican poden observarse no seguinte cadro:
Cantidade  Retención
Cantidade 
De 0 € a 12.450 €
Retención
19%
Cantidade 
De 12.450 € a 20.200 €
Retención
24%
Cantidade 
De 20.200 a 35.200 €
Retención
30%
Cantidade 
De 35.200 a 60.000 €
Retención
37%
Cantidade 
Máis de 60.000 €
Retención
45%

Cando e como se pode rescatar o plan de pensións

As nosas achegas ao plan non as poderemos recuperar ata que non accedamos á xubilación no Réxime da Seguridade Social, aínda que existen unha serie de continxencias en que si poderemos acceder ao capital depositado no plan de pensións con antelación á nosa idade de xubilación:

- Falecemento do titular, que pode xerar dereitos de viuvez, orfandade ou a favor doutros herdeiros ou persoas designadas.

- Incapacidade laboral total e permanente ou grande invalidez, recollidas no réxime da Seguridade Social.

- Enfermidade grave acreditada, que limite parcial ou totalmente a ocupación.

- Dependencia severa ou gran dependencia.

Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

- Estar en situación legal de desemprego, sempre que estea inscrito no INEM e non se perciban prestacións contributivas por desemprego ou xa se esgotase esta prestación.

- Situación de desafiuzamento da vivenda habitual.

Desde o 1 de xaneiro de 2015 mantense a posibilidade de rescatar dereitos consolidados para as achegas con 10 ou máis anos de antigüidade. É dicir, os investidores terán a posibilidade de reembolsar os dereitos consolidados a partir do 1 de xaneiro de 2025 se o desexan.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?