Xubilación activa do autónomo

Achégase o momento de xubilarche pero queres seguir traballando? A xubilación activa permíteche compatibilizar ambas as dúas cousas.
Dende o 2013, algúns pensionistas teñen a posibilidade de gozar da súa pensión de xubilación e, ao mesmo tempo, seguir traballando no seu propio negocio ou por conta allea. É o concepto que foi bautizado como xubilación activa. Se queres cobrar a túa pensión pero tamén queres seguir desenvolvendo unha actividade por conta propia ou allea, convenche saber que é a xubilación activa e cales son os requisitos para beneficiarche deste tipo de xubilación.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Que é a xubilación activa?

A xubilación activa permite compatibilizar a prestación por xubilación, é dicir, o cobramento da pensión, e a realización da actividade profesional, xa sexa por conta propia ou allea. O traballo pode ser a tempo parcial ou completo. A finalidade desta modalidade de xubilación é aumentar a sostibilidade do sistema de pensións e promover o envellecemento activo. Grazas á nova Lei 6/2017 de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo do 24 de outubro, mellorouse a compatibilidade entre a pensión e o traballo autónomo. Os pensionistas acollidos á xubilación activa e que traballen por conta propia poden acadar o 100 % da contía da pensión , sempre que acrediten que teñen contratado polo menos a un traballador.

Que requisitos deben cumprirse para optar á xubilación activa?

En primeiro lugar, o acceso á pensión terá lugar unha vez cumprida a idade establecida por lei. En 2018 a idade ordinaria é de 65 anos cando se cotizasen polo menos 36 anos e 6 meses, ou a 65 anos e 6 meses, en caso de cotizar menos de 36 anos e 6 meses.

En segundo lugar, o interesado debe acadar a pensión máxima que poida percibir. Dende 2015 acádase unha vez que se acredite o cotizar polo menos durante 35 anos e 6 meses. Este período atópase en fase de incremento gradual. Dende 2027, deberanse acreditar polo menos 37 anos cotizados.

Os xubilados que se decantaron pola xubilación anticipada ou estean acollidos a bonificación non poden optar a esta modalidade de xubilación.

Que cantidade percibe un pensionista activo?

Durante o período de xubilación activa, a pensión será o 50% do total establecido no recoñecemento inicial, unha vez aplicado o límite máximo de pensión pública ou do importe que se estea cobrando nese momento. Este sistema entra en vigor no momento no que se comece a compatibilizar a xubilación co traballo. En todos os casos queda excluído o complemento por mínimos, independentemente do tipo de traballo que realice o pensionista ou da súa xornada laboral.

Cada ano, a pensión revalorizarase segundo o establecido por lei. Durante o período que dure esta modalidade de xubilación, a suma do importe da pensión e as revalorizacións correspondentes reduciranse nun 50 %. Ademais, se se goza do réxime de xubilación activa, non se poderá solicitar o complemento a mínimos.

Os traballadores autónomos poden percibir a mesma contía que aqueles que traballen por conta allea.

Antes da entrada en vigor da nova Lei o 26 de outubro de 2017, o importe da xubilación activa era do 50 % da pensión recoñecida, como se mencionou anteriormente. Agora se ampliaron as opcións para o gozo da xubilación activa:

  • Unha das melloras que incluíu a lei é que, se o autónomo acredita ter contratado polo menos a un traballador, a contía da pensión de xubilación acadará ao 100 %.
  • Se o autónomo non ten traballadores, a contía da pensión será o 50 % da súa base reguladora, a mesma contía á que acceden os traballadores por conta allea.

Que ocorre cando o pensionista deixe de traballar?

Cando o pensionista deixe de traballar comezará a cobrar de forma íntegra a pensión de xubilación. As cotizacións realizadas durante a xubilación activa (continxencias profesionais, incapacidade temporal e cotización de solidariedade) non xerarán novos dereitos.

O pensionista activo cotiza polo traballo realizado?

As persoas baixo esta modalidade de xubilación cotizarán á Seguridade Social só por incapacidade temporal e por continxencias profesionais. A isto hai que engadirlle unha cotización especial de solidariedade do 8 %. No caso dos traballadores por conta allea, distribuirase entre o empresario (un 6 %) e o traballador (un 2 %).
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Que factores débense ter en conta?

A xubilación activa pode axudar ao autónomo a pechar o seu negocio dunha maneira efectiva. Tamén é posible que o futuro pensionista queira vender o seu negocio ou transferilo a un terceiro, polo que a xubilación activa pode ser unha opción viable para supervisar todos os trámites antes de retirarse definitivamente.

Aínda que a xubilación activa implica renunciar á metade da pensión, o feito de seguir traballando permite á persoa ter ingresos adicionais. Ademais, seguir realizando unha certa actividade laboral pode ser moi beneficioso para a saúde física e mental do pensionista.

Optar pola xubilación activa como autónomo depende dos diferentes factores mencionados e do partido que cada persoa poida sacar a esta modalidade. En definitiva, o pensionista activo é unha figura moi beneficiosa para o sistema porque permite reducir a carga do sistema de pensións e segue colaborando a través do pagamento de impostos. O traballador, pola súa banda, pode prolongar a súa vida laboral de forma flexible xa que pode realizar calquera tipo de traballo por conta propia ou allea.

En BBVA.es podes ler máis información sobre as distintas modalidades de xubilación e así decidir que réxime é o máis axeitado para a túa situación persoal. Tamén podes consultar os diferentes plans de pensións de BBVA, independentemente de que esteas xubilado ou non. O simulador de plan de pensións é unha ferramenta moi útil que che permite sacarlle o maior rendemento aos teus recursos e así planificar a túa xubilación da maneira máis eficiente posible.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?