Jubilació activa de l'autònom

S'acosta el moment de jubilar-te però vols continuar treballant? La jubilació activa et permet compatibilitzar les dues coses.
Des del 2013, hi ha pensionistes que tenen la possibilitat de gaudir de la seva pensió de jubilació i, alhora, continuar treballant en el seu propi negoci o per compte d'altri. És el concepte que s'ha batejat com a jubilació activa. Si vols cobrar la teva pensió, però també vols continuar desenvolupant una activitat per compte propi o d'altri, et convé saber què és la jubilació activa i quins són els requisits per beneficiar-te d'aquest tipus de jubilació.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Què és la jubilació activa?

La jubilació activa permet compatibilitzar la prestació per jubilació, és a dir, el cobrament de la pensió, i la realització de l'activitat professional, ja sigui per compte propi o d'altri. La feina pot ser a temps parcial o complet. La finalitat d'aquesta modalitat de jubilació és augmentar la sostenibilitat del sistema de pensions i promoure l'envelliment actiu. Gràcies a la nova Llei 6/2017, de reformes urgents del treball autònom, de 24 d'octubre, s'ha millorat la compatibilitat entre la pensió i el treball autònom. Els pensionistes acollits a la jubilació activa i que treballin per compte propi podran arribar al 100% de la quantia de la pensió, sempre que acreditin que tenen contractat almenys un treballador.

Quins requisits s'han de complir per optar a la jubilació activa?

En primer lloc, l'accés a la pensió tindrà lloc un cop complerta l'edat establerta per llei. El 2018, l'edat ordinària és de 65 anys quan s'han cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos, o de 65 anys i 6 mesos si s'han cotitzat menys de 36 anys i 6 mesos.

En segon lloc, l'interessat ha d'haver assolit la pensió màxima que pugui percebre. Des del 2015, s'assoleix un cop s'acredita que s'ha cotitzat almenys durant 35 anys i 6 mesos. Aquest període es troba en fase d'increment gradual. Des del 2027, s'hauran d'acreditar almenys trenta-set anys cotitzats.

Els jubilats que s'hagin decantat per la jubilació anticipada o estiguin acollits a bonificació no podran optar a aquesta modalitat de jubilació.

Quina quantitat percep un pensionista actiu?

Durant el període de jubilació activa, la pensió serà el 50% del total establert en el reconeixement inicial, un cop aplicat el límit màxim de pensió pública o de l'import que s'estigui cobrant en aquest moment. Aquest sistema entra en vigor en el moment en què es comença a compatibilitzar la jubilació amb la feina. En tots els casos queda exclòs el complement per mínims, independentment del tipus de feina que faci el pensionista o de la seva jornada laboral.

Cada any, la pensió es revalorarà segons el que s'hagi establert per llei. Durant el període que duri aquesta modalitat de jubilació, la suma de l'import de la pensió i les revaloracions corresponents es reduiran en un 50%. A més, si es gaudeix del règim de jubilació activa, no es podrà sol·licitar el complement a mínims.

Els treballadors autònoms poden percebre la mateixa quantia que aquells que treballen per compte d'altri.

Abans de l'entrada en vigor de la nova Llei el 26 d'octubre de 2017, l'import de la jubilació activa era del 50% de la pensió reconeguda, tal com ja s'ha comentat. Ara s'han ampliat les opcions per al gaudi de la jubilació activa:

  • Una de les millores que ha inclòs la llei és que, si l'autònom acredita tenir contractat almenys un treballador, la quantia de la pensió de jubilació assolirà al 100%.
  • Si l'autònom no té treballadors, la quantia de la pensió serà el 50% de la seva base reguladora, la mateixa quantia a què accedeixen els treballadors per compte d'altri.

Què passa quan el pensionista deixa de treballar?

Quan el pensionista deixi de treballar, començarà a cobrar de forma íntegra la pensió de jubilació. Les cotitzacions fetes durant la jubilació activa (contingències professionals, incapacitat temporal i cotització de solidaritat) no generaran nous drets.

El pensionista actiu cotitza per la feina que fa?

Les persones en aquesta modalitat de jubilació cotitzaran a la Seguretat Social només per incapacitat temporal i per contingències professionals. A això cal afegir-hi una cotització especial de solidaritat del 8%. En el cas dels treballadors per compte d'altri, es distribuirà entre l'empresari (un 6%) i el treballador (un 2%).
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Quins factors cal tenir en compte?

La jubilació activa pot ajudar l'autònom a tancar el seu negoci d'una manera efectiva. També és possible que el futur pensionista vulgui vendre el seu negoci o transferir-lo a un tercer, per la qual cosa la jubilació activa pot ser una opció viable per supervisar tots els tràmits abans de retirar-se definitivament.

Encara que la jubilació activa implica renunciar a la meitat de la pensió, el fet de continuar treballant permet que la persona tingui ingressos addicionals. A més, continuar fent una certa activitat laboral pot ser molt beneficiós per a la salut física i mental del pensionista.

Optar per la jubilació activa com a autònom depèn dels diferents factors esmentats i del partit que cada persona pugui treure d'aquesta modalitat. En definitiva, el pensionista actiu és una figura molt beneficiosa per al sistema, perquè permet reduir la càrrega del sistema de pensions i hi continua col·laborant a través del pagament d'impostos. El treballador, per part seva, pot prolongar la seva vida laboral de forma flexible, ja que pot fer qualsevol mena de feina per compte propi o d'altri.

A BBVA.es pots llegir més informació sobre les diferents modalitats de jubilació i, així, decidir quin règim és el més adequat per a la teva situació personal. També pots consultar els diferents plans de pensions de BBVA, independentment que estiguis jubilat o no. El simulador de pla de pensions és una eina molt útil que et permet treure el màxim de rendiment dels teus recursos per, així, poder planificar la teva jubilació de la manera més eficient possible.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?