Que é e como funciona un contrato de remuda

Explicámosche en que consiste este contrato, necesario en determinadas modalidades de xubilación parcial

Un contrato de remuda é aquel que se subscribe nunha empresa para substituír un traballador que solicitou a xubilación parcial e está regulado polos artigos 12.6 e 12.7 do Estatuto dos Traballadores e polo Real decreto lei 5/2013. En ambos os dous documentos legais establécese o carácter obrigatorio deste tipo de contratos cando na empresa se produce unha xubilación parcial sen que o afectado cumprise a idade ordinaria de xubilación, establecida para 2018 en 65 anos e 6 meses.

Trátase aínda dun tipo de contrato laboral pouco común, que, segundo datos do SEPE, en 2016 a súa totalidade ascendeu a 15.537 en toda España. Débese isto, quizais, a que aínda non se coñece ben? Entender as súas características particulares, así como a súa vinculación indivisible cunha xubilación anticipada, pode ser moi útil tanto para os traballadores como para as empresas. E por iso che contamos aquí algúns detalles deste contrato.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Características do contrato de remuda

Cando unha empresa se enfronta á necesidade de asinar un contrato de remuda debe saber, en primeiro lugar, cales persoas pode contratar e cales non. O futuro remudador debe ser un traballador en situación de desemprego ou un que xa tivese concertado coa empresa un contrato de duración determinada. É dicir, baixo ningún concepto poderá ocupar este posto un traballador da empresa que teña vixente un contrato indefinido.

Unha vez que se seleccionase a persoa idónea para complementar o traballo do remudado (daquel que accede á xubilación parcial), é dicir, cando se teña o remudador, hai que formalizar o contrato segundo o modelo oficial. No documento contractual deberán constar os datos da persoa que se xubila, especificando a cantidade de redución de xornada, xunto aos da persoa que o remuda, facendo constar as súas tarefas e a duración da súa xornada laboral. Con este importante dato vincúlanse legalmente ambos os traballadores para o día de mañá, pois non hai que esquecer que o fin último do contrato de remuda é que o remudador acabe ocupando, de maneira indefinida, o posto de traballo do xubilado parcial cando se xubile totalmente.

Debido a ese obxectivo de remudar realmente o traballador nun futuro próximo, o posto de traballo do remudador poderá ser o mesmo ou similar que o que ten o traballador parcial. O que si se deberá producir de maneira obrigatoria é unha correspondencia entre ambas as bases de cotización. Desta maneira, a base de cotización que corresponda ao traballador remudador non poderá ser inferior ao 65 % da media das bases de cotización correspondentes aos últimos 6 meses do período da base reguladora da xubilación parcial.

O traballador remudador poderá desempeñar a súa actividade laboral dentro dunha xornada completa ou a tempo parcial. Pero sexa cal for a modalidade acordada entre todas as partes, a duración da xornada laboral deberá ser, como mínimo, igual á redución de xornada acordada polo xubilado parcial. Ademais, o seu horario de traballo pode completar a dedicación do traballador remudado ou ser simultánea á deste. A última opción é a máis común naqueles postos laborais nos que é necesaria unha aprendizaxe por parte do remudador. O novo empregado traballa ao mesmo tempo que o que está a piques de se xubilar e, así, aprende del para poder ocupar o seu posto cando chegue o momento.

Por último, un contrato de remuda debe ter unha duración indefinida ou, polo menos, ata que o traballador xubilado parcialmente alcance a idade ordinaria de xubilación e abandone definitivamente a empresa. Cando chegue ese momento pódense producir dous casos: que o xubilado parcial continúe traballando ou que se xubile totalmente.

  • Se acadada a idade ordinaria de xubilación, o traballador decide continuar no seu novo posto de xubilado parcial, o contrato de remuda pódese prorrogar anualmente.
  • Se o xubilado parcial decide xubilarse totalmente, desde 2013 a empresa está obrigada a manter o contrato de remuda durante un período de dous anos máis, sempre e cando se trate dun contrato de remuda indefinido e de xornada completa.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Xubilación parcial: requisitos para solicitala

Un contrato de remuda non se producirá nunca se un traballador non se acolle a un réxime de xubilación parcial, polo que é importante coñecer algúns detalles ao respecto. Para solicitar unha xubilación parcial, non abonda con estar próximo á idade de xubilación, senón que o traballador solicitante debe reunir unha serie de requisitos para que a empresa poida concederlle o novo réxime laboral.

O solicitante da xubilación anticipada deberá ter un contrato de xornada completa e ter cotizados, como mínimo, 33 anos á Seguridade Social. Con esta finalidade pódese computar o servizo militar cun límite de 12 meses. Se se trata dun traballador cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %, o período obrigatorio de cotización para solicitar a xubilación parcial rebáixase ata os 25 anos. Ademais do período de cotización, o traballador debeu desenvolver os últimos 6 anos da súa actividade laboral na empresa que lle concederá a xubilación parcial.

A idade mínima de acceso á xubilación parcial é de 60 anos no caso de traballadores que acrediten a condición de mutualistas. En caso contrario, a idade mínima dependerá do ano de acceso e dos períodos de cotización, xa que existe un réxime transitorio. En 2018 será de 62 anos ou de 61 anos e 6 meses para aqueles que acrediten polo menos 34 anos e 6 meses de cotizacións no momento do feito causante.

E no día de mañá?

Estás a piques de asinar un contrato de remuda? No momento en que o fagas, poderás comezar a alegrarte, por fin, de poder lucir un contrato indefinido no día de mañá. Isto, que non só che reportará tranquilidade e garantías, é algo que co tempo tamén che servirá para gozar de certos privilexios coa túa entidade bancaria.

No BBVA, por exemplo, todos os clientes con nómina poden acceder ao programa “Adiós Comisiones”. Con el, accederás non só a contas sen gastos nin comisións, senón tamén a excelentes tarxetas de crédito sen pagar por elas.

Un contrato indefinido pode ser tamén, no caso dos máis previsores, unha boa razón para investir o superávit de cada mes para o día de mañá: sabías que existen para iso diferentes plans de investimento con rendibilidades de máis do 10 %?

E se o teu soño foi sempre o de ter unha casa en propiedade, lembra que poderás convencer o banco da túa solvencia mostrando o contrato indefinido que asines tras o actual de remuda.

En bbva.es poderás descubrir as vantaxes que che traerá o día de mañá co teu acabado de asinar contrato indefinido.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?