Como se realiza o autocálculo da pensión de xubilación?

Contámosche que teres en conta para poderes coñecer de antemán a contía da túa pensión de xubilación

Unha das grandes preocupacións de calquera traballador é saber a contía que lle corresponderá pola súa pensión de xubilación unha vez terminada a súa vida laboral, para o cal se pode facer un autocálculo da pensión de xubilación. Esta inquedanza é natural: dese importe que nos corresponda e que proverá a Seguridade Social dependerá a nosa economía cando xa non recibamos a nómina á que estamos acostumados. Para calmar a curiosidade e, sobre todo, para facer os nosos números e organizar o noso futuro e a nosa solvencia económica, podemos aprender a realizar o autocálculo da xubilación dunha maneira máis que sinxela.

Canto máis próximo ao momento de recibir a pensión se faga o cálculo, máis fiel será. É dicir, se realizamos o autocálculo da xubilación cando aínda nos queden, por exemplo, 10 anos para alcanzar a idade ordinaria, a nosa situación pode cambiar. Ademais, hai variables que se descoñecen, como por exemplo o valor do IPC co que se actualizarán algunhas bases de cotización. Por outro lado, eventos como unha perda do traballo, por exemplo, alterará o noso plan de cotizar todos os anos que tiñamos na mente. Pero, aínda que ese fose o caso, sempre é útil saber como hai que calcular o importe que nos correspondería para ter unha noción de como será a nosa solvencia económica na xubilación.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Os termos para o autocálculo da xubilación

O primeiro que hai que manexar para realizar o cálculo son os conceptos básicos que interveñen na operación matemática:

 • Base de cotización: a suma do capital bruto que recibe un traballador todos os meses.
 • Base reguladora: un baremo que se usa para calcular as prestacións que cada traballador ten dereito a percibir da Seguridade Social e que se calcula a partir de todas as bases de cotización dos anos previos ao retiro laboral.
 • Idade ordinaria de xubilación: en 2018, é de 65 anos e 6 meses, salvo para aqueles que cotizasen polo menos 36 anos e 6 meses, que se poderán xubilar sen penalización desde os 65 anos.
 • Período de cotización: son os anos que, como traballador, se cotizou á Seguridade Social e de cuxa cantidade depende a porcentaxe da base reguladora que se recibirá como importe da pensión de xubilación. Cun mínimo de 15 anos cotizados obtense o 50 %; con 35 anos e 6 meses en 2018, o 100 %.
 • Anos computables: os últimos anos cotizados que se teñen en conta para calcular a base reguladora. En 2018 son 21 anos, pero van aumentando a razón dun ata que en 2022 e en diante os anos computables sexan 25.

Unha vez que se coñecen os termos fundamentais, é o momento de saber como se aplica cada un deles para determinar a contía final que se recibirá coa pensión de xubilación.

Como se calcula a base reguladora?

Coñecer a nosa base reguladora é o primeiro e fundamental paso para poder realizar o autocálculo da nosa xubilación. Descubrir a base reguladora é cuestión dunha simple división matemática. Como tal, nela interveñen dous elementos: dividendo e divisor.

O dividendo é o resultado de multiplicar o total das bases de cotización por 252, que son os meses correspondentes aos 21 anos computables para 2018. Hai que lembrar que as bases de cotización se actualizan vía IPC, excepto as 24 máis próximas ao feito causante, que se toman polo seu valor nominal.

O divisor, pola súa parte, é o resultado de multiplicar os anos computables, 21, polo número de pagas, 14. É dicir, para 2018 o divisor que se utiliza para calcular a base reguladora é 294. Polo tanto, a base reguladora será X (a súa base de cotización) por 252 e dividido entre 294.

Poñamos un exemplo para entendelo de maneira máis sinxela. Supoñamos un traballador cunha nómina de 1.500 € mensuais. A súa base reguladora calcularíase multiplicando primeiro eses 1.500 € por 252 (378.000 €) e, a continuación, habería que dividir eses 378.000 € entre 294, o que daría como resultado 1.285 € de base reguladora.

Podes consultar todos os dividendos e divisores para calcular a base reguladora ata 2022 na seguinte táboa extraída da Seguridade Social:

Ano Núm. de meses computables/Divisor Anos computables
Ano
2013
Núm. de meses computables/Divisor
192/224
Anos computables
16
Ano
2014
Núm. de meses computables/Divisor
204/238
Anos computables
17
Ano
2015
Núm. de meses computables/Divisor
216/252
Anos computables
18
Ano
2016
Núm. de meses computables/Divisor
228/266
Anos computables
19
Ano
2017
Núm. de meses computables/Divisor
240/280
Anos computables
20
Ano
2018
Núm. de meses computables/Divisor
252/294
Anos computables
21
Ano
2019
Núm. de meses computables/Divisor
264/308 
Anos computables
22
Ano
2020
Núm. de meses computables/Divisor
276/322 
Anos computables
23
Ano
2021
Núm. de meses computables/Divisor
288/366 
Anos computables
24
Ano
2022
Núm. de meses computables/Divisor
300/350
Anos computables
25

Como se fai o autocálculo da pensión de xubilación?

Unha vez que sabemos como obter a base reguladora que nos corresponde, será necesario aplicarlle unha serie de axustes en función dos anos que cotizamos. Isto faise para saber realmente cal será o importe que nos corresponderá por xubilación.

Os axustes consisten en aplicar á base reguladora unhas porcentaxes que están determinadas polo período de cotización. Lembremos que para este 2018 se aplica o 50 % se cotizamos 15 anos e o 100 % se o fixemos durante 35 anos e 6 meses.

Agora ben, para os meses de cotización intermedios entre eses dous períodos mínimo e máximo, aplícanse unhas porcentaxes que van da seguinte maneira:

 • Aos primeiros 180 meses, os equivalentes aos 15 anos mínimos, aplícase o xa mencionado 50 %.
 • Aos seguintes 163 meses contados a partir dos 180 anteriores, aplícase un 0,21 % por cada mes adicional.
 • Aos seguintes 83 meses aplícase un 0,19 % por cada mes adicional.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Volvamos ao exemplo práctico que utilizamos para calcular a base reguladora e, así, entender mellor o autocálculo da xubilación.

Supoñamos o caso dun traballador cuxa base reguladora é de 1.285 €, ten 65 anos e 6 meses e cotizou un total de 34 anos. Como acredita a idade ordinaria de xubilación, pode acceder á prestación económica correspondente. Porén, como non cotizou os 35 anos e 6 meses, non poderá obter o 100 % desa base reguladora, senón que terá que a calcular aplicando as porcentaxes para cada mes da seguinte forma, tendo en conta que cotizou un total de 408 meses:

 • 180 primeiros meses = 50 %.
 • 163 meses por 0,21% = 34,23 %.
 • 65 meses por 0,19 % = 12,35 %.

Polo tanto, a este traballador corresponderalle como pensión de xubilación o 96,58 % (suma de todas as porcentaxes aplicadas a cada tramo de mes) da súa base reguladora: 1.285 € por 96,58 % = 1.241 €.

Cando se calcula a pensión de xubilación hai que ter sempre presentes as cantidades mínima e máxima establecidas pola lei, pois se ao realizar a operación obtemos unha contía superior á pensión máxima, a nosa pensión quedará limitada a este máximo. Se o resultado é unha pensión á pensión mínima establecida por lei, poderemos solicitar o complemento a mínimos se acreditamos certos requisitos, entre eles unha determinada carencia de rendas.

Como podes comprobar, o autocálculo da xubilación non é un proceso demasiado complexo, pero si que interveñen distintas porcentaxes e tramos de meses que poden facer que nos equivoquemos. Por iso, o BBVA pon á túa disposición o seu simulador de plans de pensións para axudarche a realizar o cálculo de maneira rápida e sinxela.

Entra en bbva.es, indica os teus datos salariais e en cuestión de segundos saberás cal é a contía de pensión estimada que che corresponde. Ademais, se descobres que é unha cantidade algo baixa para manteres na xubilación o nivel de vida que desexas, desde a mesma páxina e en moi poucos minutos poderás solicitar o plan de pensións BBVA que máis se adecúe a ti e co que poderás comezar a deseñar a xubilación dos teus soños.

A túa pensión no BBVA

Ofrecémosche unhas moi boas condicións á hora de ingresar a túa pensión da man da Conta Nómina Va Contigo. Pero se o que desexas é traera a O BBVA desde outra entidade de forma fácil e rápida, pomos á túa disposición noso Servizo de Mudanza (ao que podes acceder desde bbva.es ou desde a app de O BBVA), o cal se encarga de levar a cabo todo o proceso de forma cómoda, rápida e sen ningún custo para ti. Entra en bbva.es e infórmate.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
 • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
 • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

 • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
 • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
 • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
 • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
 • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?