Com es fa l'autocàlcul de la pensió de jubilació?

T'expliquem què has de tenir en compte per poder saber per endavant la quantia de la teva pensió de jubilació

Una de les grans preocupacions de qualsevol treballador és saber la quantia que li correspondrà per la seva pensió de jubilació una vegada acabada la seva vida laboral, per a la qual cosa es pot fer un autocàlcul de la pensió de jubilació. Aquesta inquietud és natural: d'aquest import que ens correspongui i que proveirà la Seguretat Social dependrà la nostra economia quan ja no rebem la nòmina a la qual estem acostumats. Per calmar la curiositat i, sobretot, per fer els nostres números i organitzar el nostre futur i solvència econòmica, podem aprendre a fer l'autocàlcul de la jubilació d'una manera més que senzilla.

Com més proper al moment de rebre la pensió es faci el càlcul, més fidel serà. És a dir, si fem l'autocàlcul de la pensió quan encara ens quedin, per exemple, 10 anys per arribar a l'edat ordinària de jubilació, la nostra situació pot canviar. A més, hi ha variables que es desconeixen, com per exemple el valor de l'IPC amb què s'actualitzaran algunes bases de cotització. D'altra banda, esdeveniments com una pèrdua de la feina, per exemple, alterarà el nostre pla de cotitzar cada any que teníem pensat. Però, encara que el cas fos aquest, sempre és útil saber com cal calcular l'import que ens correspondria per tenir una noció de com serà la nostra solvència econòmica durant la jubilació.

Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Els termes per a l'autocàlcul de la jubilació

El primer que cal saber per fer el càlcul són els conceptes bàsics que intervenen en l'operació matemàtica:

 • Base de cotització: la suma del capital brut que rep un treballador cada mes.
 • Base reguladora: un barem que s'utilitza per calcular les prestacions que cada treballador té dret a percebre de la Seguretat Social i que es calcula a partir de totes les bases de cotització dels anys previs al retir laboral.
 • Edat ordinària de jubilació: el 2018, és de 65 anys i 6 mesos, llevat de per a les persones que hagin cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos, que es podran jubilar sense penalització des dels 65 anys.
 • Període de cotització: són els anys que, com a treballador, s'ha cotitzat a la Seguretat Social, i la quantitat dels quals depèn el percentatge de la base reguladora que es rebrà com a import de la pensió de jubilació. Amb un mínim de 15 anys cotitzats se n'obté el 50%; amb 35 anys i 6 mesos el 2018, el 100%.
 • Anys computables: els últims anys cotitzats que es tenen en compte per calcular la base reguladora. El 2018 són 21 anys, però van augmentant d'un per any fins que, al 2022 i en endavant, els anys computables siguin 25.

Un cop es coneixen els termes fonamentals, és el moment de saber com s'aplica cadascun per determinar la quantia final que es rebrà amb la pensió de jubilació.

Com es calcula la base reguladora?

Conèixer la nostra base reguladora és el primer i fonamental pas per poder fer l'autocàlcul de la nostra jubilació. Descobrir la base reguladora és qüestió d'una simple divisió matemàtica. Com a tal, hi intervenen dos elements: dividend i divisor.

El dividend és el resultat de multiplicar el total de les bases de cotització per 252, que són els mesos corresponents als 21 anys computables per a 2018. Cal recordar que les bases de cotització s'actualitzen amb l'IPC, llevat de les 24 més pròximes al fet causant, que s'agafen pel seu valor nominal.

El divisor, per la seva part, és el resultat de multiplicar els anys computables, 21, pel nombre de pagues, 14. És a dir, per a 2018, el divisor que s'utilitza per calcular la base reguladora és 294. Per tant, la base reguladora serà X (la base de cotització) per 252 i dividit entre 294.

Posem un exemple per entendre-ho de manera més senzilla. Suposem un treballador amb una nòmina de 1.500 € mensuals. La seva base reguladora es calcularia multiplicant primer aquests 1.500 € per 252 (378.000 €) i, a continuació, caldria dividir aquests 378.000 € entre 294, i obtindríem el resultat de 1.285 € de base reguladora.

Pots consultar tots els dividends i divisors per calcular la base reguladora fins al 2022 a la taula següent, extreta de la Seguretat Social:

Any Nre. de mesos computables/divisor Anys computables
Any
2013
Nre. de mesos computables/divisor
192/224
Anys computables
16
Any
2014
Nre. de mesos computables/divisor
204/238
Anys computables
17
Any
2015
Nre. de mesos computables/divisor
216/252
Anys computables
18
Any
2016
Nre. de mesos computables/divisor
228/266
Anys computables
19
Any
2017
Nre. de mesos computables/divisor
240/280
Anys computables
20
Any
2018
Nre. de mesos computables/divisor
252/294
Anys computables
21
Any
2019
Nre. de mesos computables/divisor
264/308 
Anys computables
22
Any
2020
Nre. de mesos computables/divisor
276/322 
Anys computables
23
Any
2021
Nre. de mesos computables/divisor
288/366 
Anys computables
24
Any
2022
Nre. de mesos computables/divisor
300/350
Anys computables
25

Com es fa l'autocàlcul de la pensió de jubilació?

Una vegada que sabem com obtenir la base reguladora que ens correspon, serà necessari aplicar-li una sèrie d'ajustos en funció dels anys que hem cotitzat. Això es fa per saber realment quin serà l'import que ens correspondrà com a jubilació.

Els ajustos consisteixen a aplicar a la base reguladora uns percentatges que determina el període de cotització. Recordem que, per a aquest 2018, s'aplica el 50% si hem cotitzat 15 anys i el 100% si ho hem fet durant 35 anys i 6 mesos.

Ara bé, per als mesos de cotització intermedis entre aquests dos períodes mínim i màxim, s'apliquen uns percentatges que funcionen de la manera següent:

 • Als 180 mesos primers, els equivalents als 15 anys mínims, s'aplica el ja esmentat 50 %.
 • Als 163 mesos següents a comptar a partir dels 180 anteriors, s'aplica un 0,21 % per cada mes addicional.
 • Als 83 mesos següents s'aplica un 0,19 % per cada mes addicional.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Tornem a l'exemple pràctic que hem utilitzat per calcular la base reguladora i, així, entendre millor l'autocàlcul de la jubilació.

Suposem el cas d'un treballador la base reguladora del qual és de 1.285 €, té 65 anys i 6 mesos i ha cotitzat un total de 34 anys. Com que acredita l'edat ordinària de jubilació, pot accedir a la prestació econòmica corresponent. Tanmateix, com que no ha cotitzat els 35 anys i 6 mesos, no podrà obtenir el 100% d'aquesta base reguladora, sinó que l'haurà de calcular aplicant els percentatges per a cada mes de la manera següent, tenint en compte que ha cotitzat un total de 408 mesos:

 • 180 primers mesos = 50%.
 • 163 mesos per 0,21% = 34,23%.
 • 65 mesos per 0,19% = 12,35%.

Per tant, a aquest treballador li correspondrà com a pensió de jubilació el 96,58% (suma de tots els percentatges aplicats a cada tram de mes) de la seva base reguladora: 1.285 € per 96,58% = 1.241 €.

Quan es calcula la pensió de jubilació, cal tenir sempre present les quantitats mínima i màxima establertes per llei, ja que si en fer l'operació obtenim una quantia superior a la pensió màxima, la nostra pensió quedarà limitada a aquest màxim. Si el resultat és una pensió inferior a la pensió mínima establerta per llei, podrem sol·licitar el complement de mínims si acreditem certs requisits, entre els quals una determinada carència de rendes.

Com pots comprovar, l'autocàlcul de la jubilació no és un procés gaire complex, però sí que hi intervenen diversos percentatges i trams de mesos que poden fer que ens equivoquem. Per això BBVA posa a la teva disposició el seu simulador de plans de pensions per ajudar-te a fer el càlcul de manera ràpida i senzilla.

Entra a bbva.es, emplena les dades salarials i, en qüestió de segons, sabràs quin és la quantia de pensió estimada que et correspon. A més, si descobreixes que és una quantitat una mica baixa per mantenir el nivell de vida que vols durant la jubilació, des de la mateixa pàgina i en molt pocs minuts podràs sol·licitar el pla de pensions de BBVA que més s'adeqüi a tu i amb el qual podràs començar a dissenyar la jubilació dels teus somnis.

La teva pensió a BBVA

T'oferim unes molt bones condicions a l'hora d'ingressar la teva pensió de la mà del Compte Nòmina Va Contigo. Però si el que desitges és portar-la a BBVA des d'una altra entitat de forma fàcil i ràpida, posem a la teva disposició nostre Servei de Mudança (a què pots accedir des de bbva.es o des de l'app de BBVA), que s'encarrega de dur a terme tot el procés de forma còmoda, ràpida i sense cap cost per a tu. Entra a bbva.es i informa-te'n.
CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
 • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
 • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

 • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
 • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
 • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
 • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
 • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?