Quina és l'aportació màxima a un pla de pensions

Sàpigues quin és l'import màxim que es pot aportar anualment a un pla de pensions
Contractar un pla de pensions ens permet la possibilitat de gaudir d'un complement d'ingressos a la nostra pensió pública per jubilació, però, a més, ens proporciona uns avantatges fiscals importants. Les aportacions als plans de pensions donen dret a una reducció en la base imposable de l'IRPF, cosa que implicarà que els anys en què fem aportacions pagarem menys impostos. Atès que en el moment del rescat els ingressos tributaran com a rendiments del treball, ens haurem beneficiat d'un ajornament fiscal, del qual podrem treure partit si, per exemple, reinvertim la desgravació anual en el pla.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Les aportacions a plans de pensions estan limitades tant des del punt de vista financer com des del punt de vista fiscal. Així, aquestes aportacions tenen un límit màxim de 8.000 € anuals. D'aquesta aportació en podrem deduir en la nostra declaració de la renda la menor de les quantitats següents:

- 8.000 € anuals. Per a qualsevol contribuent, independentment de l'edat.

- El 30% dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques.

Addicionalment, les persones amb un cònjuge que no obtingui rendiments nets del treball i/o les que tinguin activitats econòmiques inferiors a 8.000 € anuals, podran aportar al pla del cònjuge un màxim de 2.500 € anuals.

Per a les persones amb minusvalidesa (física igual o superior al 65% i psíquica igual o superior al 33%), el límit màxim anual de les aportacions puja a 24.250 €, incloent-hi les aportacions efectuades per terceres persones, que no podran excedir els 10.000 € anuals.

Reducció dels trams i dels tipus marginals en l'IRPF

Tal com ja hem dit, les aportacions al nostre pla de pensions redueixen la base imposable de l'IRPF. Els trams i els tipus marginals que s'apliquen es poden observar en el quadre següent:
Quantitat  Retenció
Quantitat 
De 0 € a 12.450 €
Retenció
19%
Quantitat 
De 12.450 € a 20.200 €
Retenció
24%
Quantitat 
De 20.200 a 35.200 €
Retenció
30%
Quantitat 
De 35.200 a 60.000 €
Retenció
37%
Quantitat 
Més de 60.000 €
Retenció
45%

Quan i com es pot rescatar el pla de pensions

No podrem recuperar les nostres aportacions al pla fins que no accedim a la jubilació en el règim de la Seguretat Social, tot i que hi ha una sèrie de contingències que sí que ens permeten accedir al capital dipositat en el pla de pensions amb anterioritat a la nostra edat de jubilació:

- Defunció del titular, que pot generar drets de viduïtat, orfandat o a favor d'altres hereus o persones designades.

- Incapacitat laboral total i permanent o gran invalidesa, recollides en el règim de la Seguretat Social.

- Malaltia greu acreditada que limiti parcialment o totalment l'ocupació.

- Dependència severa o gran dependència.

Bàner Central Pla de Pensions Bàner Central Pla de Pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

- Estar en situació legal de desocupació, sempre que s'estigui inscrit a l'INEM i no es percebin prestacions contributives per desocupació o ja s'hagi esgotat aquesta prestació.

- Situació de desnonament de l'habitatge habitual.

Des de l'1 de gener de 2015 es manté la possibilitat de rescatar drets consolidats per a les aportacions amb 10 anys o més d'antiguitat. És a dir, els inversors tindran la possibilitat de reemborsar els drets consolidats a partir de l'1 de gener de 2025, si ho volen.

CTA Simulador Pensions CTA Simulador Pensions
Plans de Pensions - També podria interessar-te Plans de Pensions - També podria interessar-te

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de Pensions - Eines Plans de Pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?