Que é a TAE?

Contámosche que é a taxa anual equivalente e que papel xoga nun préstamo
A TAE (taxa anual equivalente ou taxa anual efectiva) é o tipo de xuro que indica o custo ou rendemento efectivo dun produto. Utilízase como tipo de xuro de referencia para homoxeneizar distintos tipos e condicións de operacións de préstamo e crédito cando hai diferentes períodos de liquidación, gastos, comisións, etc.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
A taxa anual equivalente preséntase como unha porcentaxe e calcúlase de acordo cunha fórmula matemática normalizada que ten en conta o tipo de xuro nominal da operación, a frecuencia dos pagamentos (mensuais, trimestrais, etc.), as comisións bancarias e algúns gastos da operación.
No caso dos préstamos ou créditos a tipo de xuro variable non é posible coñecer a evolución futura do tipo de xuro, polo que a TAE calcúlase supondo que o tipo se mantén no valor que ten no momento do cálculo. Nestes casos, a expresión que utilizarán as entidades será “TAE variable”, e a entidade deberá indicar que esta só ten efectos informativos e que variará coas revisións do tipo de xuro.
Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.
Se tes dúbidas acerca da TAE, ou queres facernos algunha pregunta relacionada con este tema, ponte en contacto connosco.
CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.